Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pasažieru pārvadātājiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Autotransporta direkciju par tiesībām nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus konkrētos maršrutos, un republikas pilsētu pašvaldībām jāiesniedz direkcijai pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā radušajiem zaudējumiem vai peļņu.

Pasažieru pārvadātājiem attiecīgā informācija par katra mēneša rezultātiem jāiesniedz direkcijai 27 dienu laikā pēc pārskata perioda – mēneša – beigām. Savukārt pilsētu pašvaldībām informācija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc pārskata saņemšanas.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu