Pakalpojumu tarifi

Ministru kabineta noteikumi Nr.732

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis

Rīgā 2013.gada 3.septembrī  (Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 panta otro daļu)

  1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
  2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
  3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.455 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 113.nr.; 2012, 32.nr.).
  4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.455 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".
  5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra
noteikumiem Nr. 732

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis:

 

Nr. p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN

 

(euro)*

Cena ar

 

PVN

(euro)

 1. Iesnieguma izskatīšana speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai 1 gab. 64,03 0,00 64,03
 2. Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai vieglajiem automobiļiem, kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā vai starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes), - vienam mēnesim 1 gab.

 

 

3,56 0,00 3,56
 3. Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 85,37 0,00 85,37
 4. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu – vienam mēnesim 1 gab. 7,11 0,00 7,11
 5. Autovadītāja atestāta izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā, pārreģistrācija tā darbības (derīguma) laikā, ja mainīta Eiropas Kopienas atļauja, dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 kompl. 7,11 0,00 7,11
 6. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 106,72 0,00 106,72
 7. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 1 gab. 135,17 0,00 135,17
 8. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam  maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā 1 gab. 78,26 0,00 78,26
 9. Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam  maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 1 gab. 113,83 0,00 113,83
 10. Atļaujas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem maršrutā Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vienam gadam 1 gab. 21,34 0,00 21,34
 11. Atļaujas kopijas izsniegšana pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem maršrutā Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 7,11 0,00 7,11
 12. Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīves vietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem 1 gab. 92,49 0,00 92,49
 13. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga kādas citas ETMK dalībvalsts teritorijā 1 gab. 341,49 0,00 341,49
 14. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga kādā ETMK dalībvalsts teritorijā, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju 1 gab. 256,12 0,00 256,12
 15. Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem bez teritoriāliem ierobežojumiem 1 gab. 412,63 0,00 412,63
 16. Gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem 1 gab. 56,91 0,00 56,91
 17. Īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīga Krievijas Federācijas teritorijā, bet nav derīga kādas citas ETMK dalībvalsts teritorijā 1 gab. 32,73 0,00 32,73
 18. Īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas nav derīga kādā ETMK dalībvalsts teritorijā, ieskaitot Krievijas Federācijas teritoriju 1 gab. 25,61 0,00 25,61
 19. Īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem 1 gab. 11,38 0,00 11,38
 20. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu pārvadājumiem 1 gab. 7,83 0,00 7,83
 21. Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem 1 gab. 7,83 0,00 7,83
 22. Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem vienam mēnesim 1 kompl. 3,13 0,00 3,13
 23. INTERBUS brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un Eiropas Kopienas brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem un neregulāriem kabotāžas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 1 gab. 28,46 0,00 28,46
 24. Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 36,99 0,00 36,99
 25. Atkārtota pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 21,34 0,00 21,34
 26. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 78,26 0,00 78,26
 27. Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 99,60 0,00 99,60
 28. Digitālā tahogrāfa kontroles kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 99,60 0,00 99,60
 29. Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējā izsniegšana, atjaunošana vai nomaiņa 1 gab. 135,17 0,00 135,17
 30. Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 69,72 0,00 69,72
 31. Atkārtota drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana 1 gab. 52,65 0,00 52,65
 32. Speciālās atļaujas (licences) autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās speciālās atļaujas (licences) vietā 1 gab. 7,11 0,00 7,11
 33. Licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā vai starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes), pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainīta licence vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, dublikāta izsniegšana zaudētās licences kartītes vietā 1 gab. 2,85 0,00 2,85
 34. Eiropas Kopienas atļaujas komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 9,25 0,00 9,25
 35. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu pārreģistrācija tās darbības (derīguma) laikā, ja mainīta Eiropas Kopienas atļauja vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā 1 gab. 5,69 0,00 5,69
 36. Sertifikāta pārreģistrācija pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem tā darbības (derīguma) laikā vai dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 gab. 5,69 0,00 5,69
 37. Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 gab. 5,69 0,00 5,69
 38. Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta dublikāta izsniegšana zaudētā vietā 1 gab. 5,69 0,00 5,69
 39. Iesnieguma izskatīšana vadītāja reģistrācijai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili 1 gab. 50,00 0,00 50,00

Piezīme: *  pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” saimnieciskās darbības ietvaros sniegto pakalpojumu cenrādis:

 Nr.

p.k.

 Maksas pakalpojuma veids

 Mērvienība

Izcenojums bez PVN (euro)

 Izcenojums ar PVN 21% (euro)*

 1.

 Izdoto grāmatu, brošūru realizācija

  

 

  

 1.1.

 Normatīvo dokumentu sakopojums „Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi (ADR)” I un II daļa

 1 komplekts

49.80

60.26

 

 1.2.

 Normatīvo dokumentu sakopojums kompaktdiska formātā „Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi (ADR)” I un II daļa

(Lūgums iepriekš pieteikt!)

 1 komplekts

6.03

7.30

 

 2.

 Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju izgatavošana

  

 

  

 2.1.

 Kopēšana un laminēšana:

  

 

  

 2.1.1.

 A4 formāta kopēšana

 1 lpp.

0.18

0.22

 2.1.2.

 A3 formāta kopēšana  

 1 lpp.

0.24

0.29

 2.1.3.

 A4 formāta laminēšana

 1 gab.

0.48

0.59

 2.1.4.

 A5 formāta laminēšana  

 1 gab.

0.36

0.43

 2.1.5.

 A7 formāta laminēšana

 1 gab.

0.28

0.34

 2.2.

 Rakstiskas izziņas izsniegšana

 1 izziņa

4.98

6.03

 2.3.

 Rakstiskas izziņas izsniegšana, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus

 1 izziņa

12.09

14.63

 2.4.

Sagatavoto dokumentu sūtīšana pa pastu ierakstītā vēstulē (līdz 250g), pēc klienta pieprasījuma

1 sūtījums

5.78

6.99

 2.5. Digitālās kartes nosūtīšana kā ierakstīts pasta sūtījums (iekšzemē) 1 sūtījums 2.31 2.80
 2.6. Digitālās kartes nosūtīšana kā apdrošināts pasta sūtījums iekšzemē (līdz 50g)** 1 sūtījums 4.96 6.00

 3.

 Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana

  

 

  

 3.1.

 Konsultācijas un ieteikuma sniegšana

 1 stunda

28.46

 

34.43

 

 3.2.

 Tulkošana no svešvalodas valsts valodā

 1800 zīmes

7.11

8.61

 3.3.

 Lekcijas un apmācības (par vienu cilvēku; grupā ne mazāk kā 10 cilvēku)

 1 akadēmiskā stunda

7.11

8.61

 4.

 Veidlapu realizācija

  

 

  

 4.1.

 CMR pavadzīmes:

  

 

  

 4.1.1

 komplekts no 6 pavadzīmēm

 1 komplekts

0.43

0.52

 4.1.2.

 komplekts no 12 pavadzīmēm

 1 komplekts

0.85

1.03

 5.

 Semināru organizēšana

  

 

  

 5.1.

 Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem

 1 diena

56.91

68.87

 5.2.

 Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem ar   prezentācijas tehniku un inventāru

1 diena

85.37

103.30

 

*  šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41.panta pirmās daļas 1.punktu.

**apstiprināts 2018.gada 22.jūnija valdes sēde un stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā


Ieteikt šo rakstu