Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Iesniegums komercpārvadājumu vienreizējās atļaujas pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem saņemšanai
 
8.00

Uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, atbilstoši starpvalstu divpusējiem līgumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu Latvijas autopārvadātājam, veicot starptautisko pasažieru neregulāro neliberalizēto pārvadājumu ar autobusu, nepieciešams saņemt pasažieru pārvadājumu atļaujas. Atļauja sniedz pārvadātājam tiesības, ievērojot tajā minētos izmantošanas nosacījumus, veikt starptautisko pasažieru neregulāro pārvadājumu ar autobusu uz norādītās valsts teritoriju, tranzītā tai cauri vai atsevišķos gadījumos uz/no trešajām valstīm. Informāciju par valstīm, kurās nepieciešamas atļaujas un kādiem pārvadājuma veidiem, un to skaitu, iespējams iegūt mājaslapas sadaļā Informācija pārvadātājiem un Autotransporta direkcijā.

Atļaujas var saņemt pārvadātājs, kuram ir darbībā esoša Eiropas Kopienas atļauja pasažieru pārvadājumiem, tā pilnvarotā persona, pašpārvadājuma veicējs vai pašpārvadājuma veicēja pilnvarotā personā.

Veicot starptautisko pasažieru pārvadājumu, attiecīgā atļauja visa brauciena laikā atrodas autobusā, un to uzrāda pārbaudei pēc pilnvarotas kontrolējošo institūciju amatpersonas pieprasījuma.

Atļauja mēneša laikā pēc tās izmantošanas pārvadātājam jānodod Autotransporta direkcijā.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu