Kontakti un pieņemšanas laiki

  • Informatīvais tālrunis: 67280485; fakss 67821107; e-pasts: info@atd.lv
  • Licencēšanas daļas klientu apkalpošanas speciālisti: 6768645567686456; 67686457; fakss 67821107
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas klientu apkalpošanas speciālisti: 6768646067686461; fakss 67821107 
  • Kasieri, kontu operatori: 6768645367686431; fakss 67821107
  • Valdes sekretariāts: 67356018, fakss 67686481
  • Darbinieku kontakti (izvēloties attiecīgo struktūrvienību)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Vaļņu ielā 30, Rīgā, ik katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 16.30

Autotransporta direkcijas reģionālo nodaļu kontakti un darba laiki: