Tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

Tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

Pieteikuma izskatīšana pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai 2800 EUR

Reģistrēta tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība 950 EUR gadā

Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs ir komersants, kas atbilstoši ar pārvadātāju noslēgtam līgumam tiešsaistes režīmā organizē pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili un taksometru. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus var sniegt, ja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē.

Reģistrācijas prasības:

1. Pakalpojuma sniedzējs kā komersants reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī.

2. Pakalpojuma sniedzējam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

3. Pakalpojuma sniedzējam nav neizpildītu Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegto rakstveida apņemšanos un Patērētāju tiesību aizsardzības centra piemēroto lēmumu.

4. Informācijas apstrāde par komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem tiek veikta Eiropas Savienības dalībvalstī vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstī un glabāta vismaz piecus gadus.

5. Pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nodrošina:

  • informāciju par komercpārvadājumu pakalpojumu, tarifiem, papildmaksu par papildu pakalpojumiem, pārvadātāju, autovadītāju un autotransporta līdzekli, kā arī iespēju pieprasīt autotransporta līdzekli, kas piemērots personai ar kustību traucējumiem.
  • iespēju tiešsaistē pieprasīt un apstiprināt komercpārvadājumu pakalpojumu.
  • pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili — iespēju aprēķināt braukšanas maksu un veikt samaksu tiešsaistē bezskaidras naudas norēķinus, kā arī brauciena beigās pasažierim uz elektroniskā pasta adresi nosūtīt elektroniski sagatavotu rēķinu un informāciju par saņemto komercpārvadājumu pakalpojumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums, kurā norādīts:

  • pakalpojuma sniedzēja nosaukums;
  • juridiskā adrese;
  • reģistrācijas numurs;
  • elektroniskā pasta adrese;
  • tīmekļvietnes adrese vai mobilās lietotnes nosaukums;
  • datu par Latvijas teritorijā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvātajiem, pārvadātāja atteiktajiem un veiktajiem pasažieru komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem, glabāšanas un apstrādes vieta.

2. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieka pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu sniedzējs nav tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieks.

3. Ārvalsts komercdarbību reģistrējošas institūcijas izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības kopija, ja pakalpojumu sniedzējs reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

4. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitātes un norādāmās informācijas apraksts, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumu Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”. III nodaļā noteiktajam.

 

Iesnieguma izskatīšanas termiņš – trīsdesmit dienas.

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu.


Ieteikt šo rakstu