Sabiedriskā transporta padomes sēžu darba kārtībā iekļautie jautājumi

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 18.aprīļa sēde

ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

  1. Informācija par VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai 2021.-2030.
  2. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem.
Slēgtā daļa:
  1. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2[1] izpildi.

[1] Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.
 
 

Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 29.marta sēde

ar sekojošu darba kārtību:

      Atklātā daļa:

  1. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
  2. Par Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu.

2A. Par 2019.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada aprīli un republikas pilsētām par 2019.gada II ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.

  1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  2. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

Ieteikt šo rakstu