Sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem

Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem vienam mēnesim
 
3.00

Atbilstoši Autopārvadājumu likumā esošajai definīcijai pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.

Sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem nepieciešams tiem pašpārvadājuma veicējiem, kuri vēlas veikt iekšzemes pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu, kas paredzēts deviņu un vairāk cilvēku, neskaitot autovadītāju, pārvadāšanai, piemēram, uzņēmuma darbinieku pārvadāšana uz kvalifikācijas celšanas apmācību. Lai saņemtu sertifikātu, autobusa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".

Nav iespējama situācija, ka autotransporta līdzeklim vienlaicīgi ir pašpārvadājumu sertifikāts un licences kartīte.

Ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir pašvaldības institūcija, nepieciešams pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojums vai tā apliecināta kopija, kurā norādīts brauciena mērķis. Mērķim jābūt saistītam ar pašvaldības funkciju veikšanu. Autobusā jāatrodas dokumentam par plānoto brauciena maršrutu, pasažieru sarakstam vai norādei, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

Sertifikāta derīguma termiņš var būt no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai līdz nomas līguma derīguma termiņam. 

Pašpārvadājuma veicējam tiek izsniegts sertifikāta oriģināls un viena kopija (komplekts). Sertifikāta oriģinālam jāatrodas autobusā, un tas jāuzrāda pārbaudei pēc attiecīgi pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma. Sertifikāta kopija glabājama pašpārvadājuma veicēja biroja telpās.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu