Pārskati kompensāciju aprēķināšanai

Pārskati kompensāciju aprēķināšanai

Lai Autotransporta direkcija varētu aprēķināt ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu saistītos zaudējumus un veikt nepieciešamo valsts budžeta dotāciju sadali, piešķiršanu un administrēšanu, pasažieru pārvadātājiem un republikas pilsētu pašvaldībām jāiesniedz direkcijai peļņas vai zaudējumu, kas radušies sabiedriskā transporta nodrošināšanas rezultātā, aprēķins; informācija par pārvadāto pasažieru skaitu, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus; prognozēto izmaksu un tarifu aprēķins; informācija par zaudējumu apjomu maršrutos, kuri vairāk nekā 30% no kopējā maršruta attāluma iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu