No 2014.gada 1.jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanas nodeva (vinjete) (Papildināts 06.07.2018)

2014.gada 1.jūlijā Latvijā stājās spēkā “Autoceļu lietošanas nodevas likums”. Nodevu (turpmāk - vinjete) maksā par šā likuma 1. pielikumā noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās, kuru robežas apzīmētas ar šā likuma 1.1 pielikumā noteiktajām ceļa zīmēm) ar šādiem kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk - transportlīdzeklis):

  1. ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem;
  2. ar kravas transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.

Nodevu maksā kā par kravas transportlīdzekļu sastāvu, ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus. Ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem un mazāka vai vienāda ar 3500 kilogramiem, nodevu maksā tikai par velkošo transportlīdzekli.

No 2018. gada 1. janvāra nodeva jāmaksā arī par visiem kravas speciālajiem transportlīdzekļiem.

Nodevu nemaksā:

•    par valsts galveno un reģionālo autoceļu šķērsošanu, tai skaitā apļveida krustojumos
•    par pārvietošanos tikai pilsētas robežās
•    par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu transportlīdzekļiem
•    par Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem
•    par pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem
•    par operatīvajiem transportlīdzekļiem
•    no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē un atbilst Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta pirmās daļas 11.punktā minētajiem kritērijiem. Atbrīvojumu no Autoceļu lietošanas nodevas maksāšana noformē pats nodevas maksātājs izmantojot e-csdd. Par atbilstību likumā noteiktajiem nosacījumiem atbrīvojuma saņemšanai nodevas maksātājs var pārliecināties savā iepriekšējā gada pārskatā vai attiecīgi ienākumu deklarācijā, kas iesniegti Lauku atbalsts dienestam līdz kārtējā gada 1.janvārim.

Nodeva ir elektroniska un to var iegādāties, norēķinoties ar bankas maksājuma kartēm, autoceļu lietošanas nodevas portālā vai noteiktās tirdzniecības vietās. Ir iespēja iegādāties dienas, nedēļas, mēneša vai gada vinjeti, ņemot vērā transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, transportlīdzekļa vai tā sastāva asu skaitu un pilnu pieļaujamo masu. Papildu informācija ir pieejama autoceļu lietošanas nodevas portālā www.lvvignette.eu.


Ieteikt šo rakstu