Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Eiropas Kopienas atļauja starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu
 
119.89

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2020/1055 un Ministru kabineta noteikumiem Nr.122 pārvadātājam, lai veiktu starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kuru maksimālā pilnā masa (ieskaitot piekabes) pārsniedz 2,5 tonnas, pēc speciālās atļaujas (licences) kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli saņemšanas, ir jāsaņem Eiropas Kopienas atļauju.

Kopienas atļauju izsniedz uz termiņu līdz 10 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz kravu komercpārvadājumu speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām.

Lai saņemtu Eiropas Kopienas atļauju, uzņēmuma pārvadājumu vadītājam ir jābūt profesionālās kompetences sertifikātam starptautisko kravu vai starptautisko kravu/pasažieru pārvadājumos, kas izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Iesniedzamie dokumenti:

 

Normatīvie akti

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.122 “Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā”
  • Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.
  • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu