Vispārīgs apraksts par direkciju

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Mūsu darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Par direkcijas izveides laiku tiek uzskatīts 1993.gada 15.oktobris, kad ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu tiek izveidota jauna valsts pārvaldes institūcija Autotransporta valsts inspekcija.

1996.gadā saskaņā ar Ministriju iekārtas likumu izveidota Satiksmes ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes institūcija Autotransporta direkcija.

1999.gadā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota Satiksmes ministrijas pārziņā esoša neprivatizējama bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2004.gadā valdība pieņēma lēmumu bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija pārveidošanu par valstij piederošu kapitālsabiedrību. 2004.gada 12.oktobrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu pārveidot direkciju par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2004.gada 1.novembrī Autotransporta direkcija saņēma komersanta reģistrācijas apliecību Uzņēmumu reģistrā, pārņemot visas tiesības, saistības, funkcijas, mantu un finanšu līdzekļus no bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija.

2006.gadā Autotransporta direkcija uzsāk darbību, kas saistīta ar Satiksmes ministrijas deleģēto uzdevumu izpildi sabiedriskā transporta jomā.

2014.gadā tika izveidota Sabiedriskā transporta padome, kas izskata un pieņem lēmumus par aktuālo sabiedriskā transporta jomā. Tās sastāvā ir Autotransporta direkcijas, Satiksmes ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvji.  


Uzņēmuma vadība:

  • no 1993.gada līdz 2001.gadam – Laimonis Purmalis;
  • no 2001.gada līdz 2010.gadam – Andris Lubāns;
  • no 2010.gada līdz 2015.gadam – Normunds Narvaišs;
  • no 2015.gada līdz 2023.gada 21.aprīlim – Kristiāns Godiņš.

Misija

Autotransporta direkcijas misija ir nodrošināt vienotu, efektīvu, viedu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālo maršrutu tīklu, lai saglabātu iedzīvotāju mobilitāti visām sabiedrības grupām visā valsts teritorijā, un pārvadātājiem vienlīdzīgu piekļuvi tirgum autopārvadājumu jomā, sniedzot atbalstu uzņēmējiem komercpārvadājumu uzsākšanā un īstenošanā.

 

Vīzija

Autotransporta direkcijas ir sociāli atbildīgs un mūsdienīgs uzņēmums, kas sniedz maksimālu labumu sabiedrībai, īstenojot valsts un sabiedrības intereses sabiedriskā transporta un autopārvadājumu jomā.

 

Vērtības

Autotransporta direkcijas vērtības atspoguļo kapitālsabiedrības principus un uzskatus, ikdienas darbā tos ievēro visi Autotransporta direkcijas darbinieki, komunicējot ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem vai sabiedrību.

Profesionalitāte

Esam kompetenti, atbildīgi, objektīvi, rūpīgi un precīzi, ievērojam konfidencialitāti un normatīvo aktu prasības.

Atbildība

Esam godīgi un taisnīgi normatīvo aktu piemērošanā, uzņemamies atbildību par savu darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.

Konfidencialitāte

Informāciju un datus, ko iegūstam, izmantojam tikai tam paredzētajam mērķim un aizsargājam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieejamība

Nodrošinām funkcionāli ērtu pieeju pakalpojumiem dažādos komunikāciju kanālos.

Attīstība

Esam profesionāļi, mācāmies un esam orientēti uz ilgtermiņa attīstību, pilnveidojam savu pakalpojumu piedāvājumu, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas un sekojot vispārējām attīstības tendencēm.

Pozitīva attieksme

Uzklausām klientu vajadzības, nodrošinām vienlīdzīgu, taisnīgu un laipnu attieksmi pret ikvienu klientu, katrā konkrētajā situācijā meklējam piemērotāko problēmas risinājumu.

Labvēlīga un droša darba vide

Rūpējāmies par darbinieku apmierinātību un darba vidi.

 


Ieteikt šo rakstu