Dzelzceļa pasažieru tiesības

Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības ir aizsargātas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2021/782 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija). Šīs regulas mērķis ir nodrošināt efektīvu pasažieru aizsardzību un veicināt dzelzceļa transporta izmantošanu Eiropas Savienībā, tostarp nosakot tiesības pasažieriem gadījumos, kad ceļojuma norise tiek traucēta, un nosakot tiesības pasažieriem ar invaliditāti un pasažieriem ar kustības traucējumiem. Regulu (ES) Nr. 2021/782 nepiemēro braucieniem un pakalpojumiem trešo valstu teritorijā.

Eiropas Savienībā noteiktās dzelzceļa pasažieru tiesības ir ērti apskatāmas portālā Your Europe.

Latvijā dzelzceļa pasažieru tiesības papildus Regulai (ES) Nr. 2021/782 regulē Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība un citi normatīvie akti.

Kompetentās institūcijas dzelzceļa pasažieru tiesību jomā Latvijā

Latvijas Republikā institūciju kompetence dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2021/782 prasībām ir paredzēta Dzelzceļa likuma 33.3 pantā. Saskaņā ar to:

 • iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos* atbildīgā iestāde ir Autotransporta direkcija;
 • starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos* — Valsts dzelzceļa administrācija (VDA).

Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Latvijā šobrīd veic pārvadātāji AS “Pasažieru vilciens” ar zīmolu “Vivi” un SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis”.

NB! Vilcienu reisi Rīga-Valga-Rīga ir uzskatāmi par starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem – arī tad, ja Jūs šos reisus izmantojat iekšzemes braucieniem.

*Par Regulas (ES) Nr. 2021/782 23. panta 1. punkta g) apakšpunkta (“gadījumā, ja vilcienā un stacijā nav apmācīta pavadošā personāla, staciju apsaimniekotāji vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi pieliek visas saprātīgās pūles, lai personām ar invaliditāti vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām būtu nodrošināta piekļuve ceļošanai pa dzelzceļu”) un 27. panta (“Pasažieru personiskā drošība”) kontroli atbildīga ir Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

Latvijā paredzētie Regulas (ES) Nr. 2021/782 pasažieru tiesību izņēmumi iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2021/782, Latvija ir paredzējusi vairākus izņēmumus attiecībā uz minētās regulas piemērošanu iekšzemes un starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos.

Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos šobrīd Latvijā paredzētie izņēmumi:

 • Vēsturiskā mantojuma pārvadājumos Regulu (ES) Nr. 2021/782 nepiemēro, izņemot tās 13. un 14. pantu.
 • Līdz 2024. gada 3. decembrim – saglabājas Dzelzceļa pārvadājumu likuma Pārejas noteikumu 7. punktā noteiktie atbrīvojumi.
 • Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām noteiktais laikposms palīdzības iepriekšējai pieteikšanai ir 36 stundas, nevis 24 stundas (līdz 2026. gada 30. jūnijam).

Šobrīd vēsturiskā mantojuma pārvadājumu statuss ir noteikts SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” pārvadājumiem.

NB! Vilcienu reisi Rīga-Valga-Rīga ir uzskatāmi par starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, un uz tiem neattiecas iekšzemes pārvadājumiem noteiktie atbrīvojumi no šīs regulas prasībām – arī tad, ja Jūs šos reisus izmantojat iekšzemes braucieniem.

Kad pērkat biļeti, dzelzceļa uzņēmumam vai biļešu pārdevējam Jums ir jāsniedz skaidra informācija par:

 • vispārīgajiem nosacījumiem, kas ir piemērojami Jūsu braucienam;
 • gadījumā, ja ceļojumi paredz vairākkārtēju pārsēšanos, to, vai iegādātā (-ās) biļete(-es) aptver visus maršruta posmus;
 • vilcienu kustības grafikiem un nosacījumiem visiem pieejamajiem tarifiem, izceļot vislētāko, un visātrākajam braucienam;
 • varbūtējiem kavējumiem vai traucējumiem (plānotiem un reāllaikā);
 • piekļūstamību, piekļuves nosacījumiem un aprīkojumu, kas brauciena laikā ir pieejams personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;
 • vilcienā pieejamajiem pakalpojumiem, tostarp par piekļuvi bezvadu internetam (Wi-Fi) un tualetēm;
 • pieejamo vietu skaitu velosipēdu pārvadāšanai un noteikumiem ceļošanai ar velosipēdu;
 • pazudušas bagāžas pieprasīšanas procedūrām;
 • sūdzības iesniegšanas procedūrām;
 • Jūsu kā pasažiera tiesībām saskaņā ar ES noteikumiem un to, kā rīkoties, ja Jūsu vilciens tiek atcelts vai kavējas.

Ceļojuma laikā dzelzceļa pārvadātājam ir jāsniedz informācija par pakalpojumiem, kas ir pieejami brauciena laikā, tostarp par Wi-Fi, dažādām pieturām, kavējumiem un traucējumiem, drošības problēmām un galvenajiem saskaņotajiem vilcieniem. Ja Jūsu vilciens kavējas vai ir atcelts, pārvadātājam Jūs ir jāinformē par situāciju reāllaikā un jādara Jums zināmas jūsu tiesības un pienākumi.

Kādas pasažieru tiesības ir personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām

Arī tad, ja Jūsu pārvietošanās spējas ir ierobežotas vai Jums ir invaliditāte, Jums tāpat kā citām personām ir tiesības ceļot ar vilcienu. Kad iegādājaties savu biļeti, pārdevējam Jums ir jāsniedz informācija par Jūsu ceļojumu formātā, kurš Jums ir piekļūstams, kā arī informācija par īpašu aprīkojumu, kas ir pieejams vilcienā.

Jums nevar atteikt ceļojumu invaliditātes vai ierobežotas pārvietošanās spējas dēļ, izņemot tādu apsvērumu dēļ, kas saistīti ar drošību vai transportlīdzekļa vai infrastruktūras uzbūvi.

Ceļojot ar vilcienu, Jums ir tiesības uz bezmaksas palīdzību:

 • iekāpt vilcienā vai izkāpt no tā / saņemt palīdzību pārsēsties savienotajā dzelzceļa reisā (uz kuru Jums ir biļete);
 • palīdzība vilcienā (arī saistībā ar piekļūšanu vilcienā piedāvātajiem pakalpojumiem) un stacijā pirms un pēc ceļojuma;

Lai saņemtu šo palīdzību, sazinieties ar dzelzceļa uzņēmumu, stacijas apsaimniekotāju, biļešu tirgotāju vai ceļojumu rīkotāju vismaz 36 stundas pirms ceļojuma sākuma un paskaidrojiet, kāda tieši palīdzība Jums vajadzīga!

Ja esat saņēmuši atteikumu, Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt rakstisku paskaidrojumu par šādas rīcības iemesliem. Pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs pieliek saprātīgas pūles, lai Jums piedāvātu pieņemamu alternatīvu pārvadājumu, ņemot vērā Jūsu vajadzības, kas saistītas ar piekļūstamību.

Ja kavējumu vai atceltu reisu gadījumā pārvadātājs piedāvā alternatīvus pārvadājumus, pārvadātājs Jums nodrošina līdzvērtīga līmeņa palīdzību un piekļūstamību alternatīvā pārvadājuma laikā. Pārvadātāji šajā gadījumā var Jums nodrošināt alternatīvus pārvadājumu pakalpojumus, kuri atbilst Jūsu vajadzībām un kuri atšķiras no tiem, ko piedāvā citiem pasažieriem.

Plašāka informācija pieejama portālā Your Europe.

Velosipēdu pārvadāšana

Pārvadātājs nodrošina pasažieriem iespēju pārvadāt vilcienā velosipēdus, ievērojot konkrētus nosacījumus, kas ir publicēti pārvadātāja tīmekļvietnē. Velosipēdu pārvadāšanai var tikt noteikta pārvadāšanas maksa. Pārvadātājs var ierobežot velosipēdu pārvadāšanas tiesības drošības vai ekspluatācijas apsvērumu dēļ, piemēram, sastrēgumstundās piemērojamo ietilpības ierobežojumu dēļ.

Jūsu vilciens kavējas vai tas ir atcelts

Jums ir tiesības atteikties no brauciena vilcienā līdz biļetes derīguma termiņa beigām, nododot biļeti un bagāžas biļeti biļešu tirdzniecības vietā, kā arī saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), ja:

 • vilciena atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, salīdzinot ar vilcienu kustības sarakstā paredzēto atiešanas laiku;
 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;
 • pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu vilciena apkalpes ierādītu vietu;
 • vilcienu ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar vilcienu, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju par tiešajiem zaudējumiem, ja vilciena pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam vai ja reiss ir atcelts. Šis pienākums neattiecas uz situācijām, kas notikušas no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ja dzelzceļa pārvadājums ir pārtraukts un to vairs nevar turpināt vai nevar turpināt saprātīgā laikposmā, pārvadātājs pēc iespējas drīz Jums nodrošina alternatīvus pārvadājumu pakalpojumus un veic nepieciešamos pasākumus.

Pārvadātājs Jūs informē par to, kā pieprasīt apliecinājumu tam, ka dzelzceļa pārvadājums ir aizkavējies, izraisījis nokavētu pārsēšanos vai ir atcelts.

Iesniegumu un sūdzību izskatīšana

Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības nav ievērotas, Jums vispirms jāiesniedz sūdzība attiecīgajam pārvadātājam vai stacijas apsaimniekotājam. Šī sūdzība jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc incidenta, uz kuru tā attiecas.

Adresāts viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas vai nu sniedz motivētu atbildi, vai attiecīgi pamatotos gadījumos informē Jūs par to, ka saņemsiet atbildi ne vēlāk kā trīs mēnešu laikposmā pēc sūdzības saņemšanas dienas.

Ja pārvadātājs vai stacijas apsaimniekotājs Jums nav sniedzis atbildi viena mēneša laikā vai, iepriekš informējot par atbildes termiņa pagarināšanu, trīs mēnešu laikā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Autotransporta direkcijai.

Ja Jūsu sūdzība ir tikusi noraidīta, Jums ir tiesības trīs mēnešu laikā pēc tam, kad esat saņēmuši informāciju par sākotnējās sūdzības noraidīšanu, iesniegt sūdzību Autotransporta direkcijai.

Ikviens pasažieris var Autotransporta direkcijai iesniegt sūdzību par varbūtēju Regulas (ES) Nr. 2021/782 pārkāpumu.

Autotransporta direkcija divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina tās saņemšanu. Sūdzību izskatīšanas procedūra ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, skaitot no sūdzības lietas izveidošanas dienas. Sarežģītos gadījumos Autotransporta direkcija minēto laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā tiek sniegta informācija par pagarināšanas iemesliem un paredzamo laiku, kas vajadzīgs procedūras pabeigšanai. Tikai tās lietas, kas saistītas ar tiesvedību, var izskatīt ilgāk nekā sešus mēnešus.

Papildus šim, dzelzceļa pasažieriem ir tiesības iesniegt sūdzības arī izmantojot “alternatīvo strīdu izšķiršanas” mehānismu (ADR), kas izriet no  Regulas (ES) Nr. 2021/782 33.panta. Latvijā, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES, ir noteikts, ka kompetentā ADR iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Iesniegumu, t. sk. sūdzību, Autotransporta direkcijai var iesniegt, aizpildot šo veidlapu:

 • pa pastu – rakstot Autotransporta direkcijai Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050
 • pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@atd.lv
 • izmantojot Autotransporta direkcijas oficiālo  e-adresi

 

Papildus, ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību par Regulas (ES) Nr. 2021/782 pārkāpumu, vēršoties tieši pie PTAC saskaņā ar “strīdu alternatīvas izšķiršanas” mehānismu ES Direktīvas 2013/11/ES nozīmē (Latvijā tā ir pārņemta ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu). Šajā gadījumā spēkā ir minētajā ES direktīvā noteiktie termiņi strīdu izskatīšanai.

Kontakti sūdzības iesniegšanai PTAC interneta vietnē ir šeit: https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu 

Saziņai var izmantot PTAC e-pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv.

 

Vispārīgs jautājums vai nepieciešama konsultācija:

 • elektroniski – rakstot pa e-pastu uz info@atd.lv
 • telefoniski – pa tālruni 67280485.

 Papildu informācija:

 1. “Vivi” tīmekļvietnē sadaļā “Pasažieru ievērībai”
 2. Eiropas dzelzceļa pasažieru tiesības portālā Your Europe
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2021/782 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)
 4. Dzelzceļa pārvadājumu likums
 5. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

Ieteikt šo rakstu