Informācija par pārvadājumiem ārpus pilsētas teritorijas

Informācija par pārvadājumiem ārpus pilsētas teritorijas

Republikas pilsētu pašvaldībām jāiesniedz direkcijai informācija par zaudējumu apjomu maršrutos, kuri vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas. Tajā jāiekļauj dati par kopējo maršruta garumu, maršruta daļu, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, kopējo nobraukumu maršrutā, ieņēmumiem, izdevumiem utt.

Pilsētu pašvaldībām attiecīgā informācija par katra mēneša rezultātiem jāiesniedz direkcijai 10 dienu laikā pēc pārskata saņemšanas.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu