Informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem

Informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem

Pārvadātājiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Autotransporta direkciju par tiesībām nodrošināt regulāros pasažieru pārvadājumus konkrētos maršrutos, un republikas pilsētu pašvaldībām jāiesniedz direkcijai informācija par pārvadāto pasažieru, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, skaitu.

Pasažieru pārvadātājiem attiecīgā informācija par katra mēneša rezultātiem jāiesniedz direkcijai 10 dienu laikā pēc pārskata perioda – mēneša – beigām. Savukārt pilsētu pašvaldībām informācija jāiesniedz 15 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. 

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu


Ieteikt šo rakstu