Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā

Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem – vienam mēnesim
 
5.45

Lai pārvadātājs varētu veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā, ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja autobusam. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai un ar konkrēto autobusu ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

 

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu.
 2. Autobusa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".
 3. Ja autobuss nav pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet nomāts, nomai jābūt noformētai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumiem Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”.
 4. Licences kartīti izsniedz uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
 5. Pārvadātāja apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.                                                                                     

Licences kartīti izsniedz ar ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informācija par licences kartītes izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
 • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Normatīvie akti

 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 

Saistībā ar Personu apliecinošo dokumentu likuma 4. pantu VSIA “Autotransporta direkcija” Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus var saņemt tikai pēc šādu personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas: pase vai eID (personas apliecība).


Ieteikt šo rakstu