Obligātā reģistrācija Polijas preču pārvadājumu monitoringa sistēmā, veicot noteiktu preču veidu starptautiskos kravu autopārvadājumus (papildināts 23.04.2024)

Likuma apraksts

2017. gada 3. aprīlī Polijas likumu žurnālā tika publicēts “Likums par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu”, kas stājas spēkā 2017. gada 18. aprīlī. Neoficiālu likuma tulkojumu krievu valodā skatīt šeit.

2017. gada 9. marta “Likums par uzraudzības sistēmu kravu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un kurināmā tirdzniecībai”.

2018. gada 1. oktobrī stājas spēkā grozījumi “Preču pārvadājumu monitoringa sistēmas likumā”, kas paredz, ka kravas transportlīdzekļi, kas veic monitoringā iekļauto akcīzes preču pārvadājumus, jāaprīko ar ierīci, kas nosūta datus par transportlīdzekļa atrašanās vietu (lokāciju). Polijas Finanšu ministrija publicējusi informatīvu bukletu angļu valodā.

Likuma piemērošana

Likuma piemērošanas nosacījumi ir atkarīgi no pārvadājuma veida un skar ne tikai transporta pakalpojuma sniedzējus, bet arī kravas nosūtītājus un saņēmējus. Balstoties uz preču monitoringa sistēmas likumu var izdalīti četrus pārvadājumu veidus un ar tiem saistītos pārvadājuma dalībnieku pienākumus:

1. Kabotāžas gadījumā (nosūtītājs un saņēmējs atrodas Polijā)

Nosūtītājs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Pirms pārvadājuma uzsākšanas pārliecinās, vai no nosūtītāja saņemts pārvadājuma numurs un aizpilda elektronisku pieteikumu norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Saņēmējs: Pēc preces saņemšanas, vēlākais nākošajā darba dienā iesniedz datus elektroniskajā sistēmā (par saņemto preci).

2. Divpusējais pārvadājums (sākas Polijā un noslēdzas ES vai trešajā valstī)

Nosūtītājs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Aizpilda elektronisku iesniegumu, norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

3. Divpusējais pārvadājums (sākas ES vai trešajā valstī un noslēdzas Polijā, vai otrādi)

Saņēmējs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Pirms pārvadājuma uzsākšanas Polijas teritorijā aizpilda elektronisko iesniegumu norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Saņēmējs: Vēlākais nākošajā darba dienā iesniedz datus par saņemto preci.

4.Šķērsojot Polijas teritoriju tranzītā

Pārvadātājs: Iesniedz elektronisko iesniegumu un saņem numuru, pirms pārvadājuma uzsākšanas Polijas teritorijā, iesniegumā norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Preces uz kurām tiek attiecināmas SENT sistēmas prasības

Preces tiek klasificētas balstoties uz Polijas preču un pakalpojumu klasifikatoru „PKWiU”, vai vienoto preču nomenklatūras sistēmu “CN”.

Aktuālais likumam pakļauto preču saraksts angļu valodā (spēkā no 2024. gada 12. janvāra).

Preču nomenklatūras sistēmas “CN” sarakstu latviešu valodā var aplūkot šeit.

2023. gada 12. augustā stājas spēkā kārtējie likuma grozījumi, precizējot CN numurus attiecībā uz graudaugiem un graudaugu produktiem, olām, mājputnu gaļu, bišu izcelsmes produktiem, mīkstajiem augļiem, sulām u.c..

Attiecībā uz gaļu, olām, medu, mīkstajiem augļiem, miltiem un koncentrētu sulu, preču pārvadājumu nav jādeklarē SENT sistēmā ja:

 • pārvadājums tiek uzsākts Polijā (izņemot Ukrainas izcelsmes preču pārvadājumus);
 • pārvadājums tiek veikts no ES dalībvalsts vai trešās valsts teritorijas uz Poliju, izņemot Ukrainas izcelsmes preces, ko pārvadā no trešās valsts teritorijas;
 • pārvadājums tiek veikts no vienas ES dalībvalsts teritorijas uz citu ES dalībvalsts vai trešās valsts teritoriju, tranzītā cauri Polijai.

Kviešu, kukurūzas, rapšu un saulespuķu sēklu pārvadājumi nav jādeklarē SENT sistēmā ja:

 • pārvadājums tiek uzsākts Polijā;
 • pārvadājums tiek veikts no vienas ES dalībvalsts teritorijas uz trešās valsts teritoriju, tranzītā cauri Polijai, izņemot gadījumus, kad pārvadājumam tiek piemērota tranzīta procedūra (sīkāk VID mājaslapā).

Sīkāka informācija poļu valodā pieejama šeit.

Atkritumu pārvadājumi

No 2022. gada 22. februāra stājas spēkā likuma grozījumi, kas paredz visiem pārvadātājiem kas veic atkritumu pārvadājumus uz un no Polijas, kā arī tranzītā caur tās teritoriju jāreģistrējas SENT preču pārvadājumu monitoringa sistēmā. Reģistrēšanās prasības attiecināmas uz visiem autopārvadājumiem kas tiek veikti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasībām.

Balstoties uz Polijas Republikas 2012. gada 14. decembra likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”, pirms atkritumu divpusējo, tranzīta vai trešo valstu pārvadājumu uzsākšanas Polijā, uzņēmējiem, tai skaitā ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem, jāreģistrējas Polijas “Produktu, iepakojumu un atkritumu apsaimniekotāju reģistrā” (BDO). Sīkāka informācija pieejama šeit.

Preču pārvadājumu monitoringa sistēma (SENT) izveidota ar mērķi, lai novērstu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, kā arī, lai cīnītos ar nelikumīgu naftas produktu, augu eļļu, alkohola, tabakas u.c. izstrādājumu tirdzniecību, importu un eksportu.

Izņēmums no pienākuma reģistrēties SENT sistēmā paredzēts, ja pārvadājamo “zaļajā sarakstā” iekļauto atkritumu svars nepārsniedz 20 kilogramus.

Reģistrēšanās preču pārvadājumu monitoringa sistēmā

Lai uzsāktu darbu jāizveido fiziskas personas lietotāja konts Polijas muitas un nodokļu pakalpojumu elektroniskajā platformā PUESC. Pēc fiziskas personas konta reģistrācijas uzņēmuma pārstāvis var veikt pārvadājuma deklarēšanu SENT sistēmā.

Reģistrācijas pamācība autopārvadātājiem pieejama šeit.

Reģistrācijas pamācība, kravas nosūtītājiem un saņēmējiem, kas atrodas Polijas teritorijā, neoficiāls tulkojums latviešu valodā pieejams šeit. Papildu informācija poļu valodā pieejama šeit.

Transportlīdzekļa aprīkošana ar GPS raidītāju

Transportlīdzekli, kas veic monitoringā iekļauto preču pārvadājumus, jāaprīko ar vienu no sekojošām ierīcēm:

 • GPS raidītāju, piemēram, planšetdatoru vai viedtālruni, kuram uzstādīta aplikācija e-TOLL PL (spēkā no 2023. gada 1. februāra), vai;
 • Transportlīdzekļa ārējā lokācijas sistēma (ZSL), kas nosūta pārvadātājam transportlīdzekļa atrašanās vietas datus.

SENT GEO ir bez maksas aplikācija un ir pieejama viedierīcēm ar sekojošām operētājsistēmām:

 • Google Android – Google Play;
 • Apple IOS – App Store.

e-TOLL PL aplikācijas lietotāja rokasgrāmatu var aplūkot šeit.

ZSL lokācijas sistēmas rokasgrāmatu var aplūkot šeit.

Raidītājs nosūta atbildīgajām Polijas institūcijām datus ar transportlīdzekļa ģeogrāfiskajām koordinātēm, atrašanās vietu, ātrumu, laiku un datumu, informāciju par datu pārraides pārtraukumiem, kā arī GPS raidītāja numuru vai ārējā lokācijas sistēmas numuru (ZSL numurs).

Pārvadātāja pienākumi

Aprīkot transportlīdzekli ar raidītāju, kas nosūta ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, kā arī visa pārvadājuma laikā jānodrošina, ka dati tiek pārraidīti atbildīgajām iestādēm.

Raidītājs jāieslēdz pirms pārvadājuma uzsākšanas Polijas teritorijā un to drīkst izslēgt:

 • pēc pārvadājuma noslēgšanas (kravas izkraušanas) Polijā;
 • Izbraukšanas no valsts teritorijas.

SENT iesnieguma formā pārvadātājam jāuzrāda GPS raidītāja unikālais numurs (SENT GEO), vai ārējās lokācijas sistēma (ZSL) numurs.

Pārkāpumu gadījumā pārvadātājam var tikt piemērots sods 10 000 zlotu apmērā.

Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi

Vadītājam ir jāieslēdz GPS - raidītājs pirms preču pārvadāšanas sākuma valstī, vai pirms iebraukšanas Polijā un jāizslēdz ne ātrāk, kā pēc preču piegādes galamērķī, vai izbraukšanas no Polijas.

Ja tiek novērotas datu pārraides problēmas, kas ilgst vairāk nekā vienu stundu, transportlīdzeklis ir jāaptur tuvākajā stāvēšanai piemērotajā vietā līdz brīdim, kad problēma novērsta.

Pārkāpumu gadījumā transportlīdzekļa vadītājam var tikt piemērots sods no 5000 līdz 7500 zlotiem.

Līdz 2018. gada 31. decembrim noteikts pārejas periods, kura laikā netiks piemērotas soda sankcijas par GPS raidītāja neesamību.

Konvoja nodrošināšana Polijas teritorijā

Balstoties uz 2016. gada 16. novembra Likuma par nacionālo nodokļu administrēšanu 67. punktu (Art.67.), Polijas Republikas Muitas un nodokļu biroja vadītājs ir tiesīgs nozīmēt preču eskortu Polijas teritorijā, ja:

 • pastāv aizdomas, ka krava netiks nogādāta deklarācijā norādītajam saņēmējam;
 • kravu pārvadājums saistīts ar paaugstinātu risku u.c.

Atbrīvojums no reģistrācijas PUESC sistēmā

PUESC sistēmā nav jāreģistrē tādi akcīzes preču pārvadājumi, kas reģistrēti Eiropas Savienības vienotā datorizētā sistēmā (EMCS), kurā pārvietojamai akcīzes precei tiek piešķirts (e-AD) dokuments ar īpašu identifikācijas numuru (ARC). Sīkāka informācija par EMCS sistēmu un e-AD dokumentiem pieejama VID mājaslapā.

Soda apmēri:

Sākot ar 2017. gada 1. maiju stājas spēkā “Likuma par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu” 22. pants, kas paredz sekojošas soda sankcijas:

Ja nav iesniegts iesniegums SENT sistēmā, vai deklarētā krava, tās masa, apjoms atšķiras no faktiskās kravas.

Sods pārvadātājam 20.000 zlotu.

Ja pārvadājuma laikā rodas izmaiņas (piemēram: mainās iebraukšanas diena Polijas teritorijā, mainās piegādes adrese utt.), pārvadātājam sods 10.000 zlotu.

Ja pārvadātājs iesniegumā nav norādījis nosūtītāju un viņa PVN maksātāja numuru, sods 5.000 zlotu.

Ja pārvadājuma laikā netiek izmantota geolokācijas iekārta, pārvadātājam tiek piemērots naudas sods 10.000 zlotu.

Visos gadījumos sods paredzēts arī transportlīdzekļa vadītājam: 5.000 līdz 7.500 zlotu apmērā.