Obligātā reģistrācija Polijas preču pārvadājumu monitoringa sistēmā, veicot noteiktu preču veidu starptautiskos kravu autopārvadājumus (papildināts 20.04.2018)

Likuma apraksts

Informējam, ka 2017. gada 3. aprīlī Polijas likumu žurnālā tika publicēts “Likums par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu”, kas stājas spēkā 2017. gada 18. aprīlī. Neoficiālu likuma tulkojumu krievu valodā skatīt šeit.

Preču pārvadājumu monitoringa sistēma (SENT) izveidota ar mērķi, lai novērstu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, kā arī, lai cīnītos ar nelikumīgu naftas produktu, augu eļļu, alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību.

Preču pārvadājumu monitoringa sistēmas dalībnieku pienākumi aprakstīti Polijas Finanšu ministrijas mājaslapā un ir pieejami angļu un krievu valodās.

Likuma piemērošana

Likuma piemērošanas nosacījumi ir atkarīgi no pārvadājuma veida un skar ne tikai transporta pakalpojuma sniedzējus, bet arī kravas nosūtītājus un saņēmējus. Balstoties uz preču monitoringa sistēmas likumu var izdalīti četrus pārvadājumu veidus un ar tiem saistītos pārvadājuma dalībnieku pienākumus:

1. Kabotāžas gadījumā (nosūtītājs un saņēmējs atrodas Polijā)

Nosūtītājs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Pirms pārvadājuma uzsākšanas pārliecinās, vai no nosūtītāja saņemts pārvadājuma numurs un aizpilda elektronisku pieteikumu norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Saņēmējs: Pēc preces saņemšanas, vēlākais nākošajā darba dienā iesniedz datus elektroniskajā sistēmā (par saņemto preci).

2. Divpusējais pārvadājums (sākas Polijā un noslēdzas ES vai trešajā valstī)

Nosūtītājs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Aizpilda elektronisku iesniegumu, norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

3. Divpusējais pārvadājums (sākas ES vai trešajā valstī un noslēdzas Polijā)

Saņēmējs: Pienākums aizpildīt elektronisku pieteikumu, saņemt pārvadājuma numuru un to nosūtīt pārvadātājam.

Pārvadātājs: Pirms pārvadājuma uzsākšanas Polijas teritorijā aizpilda elektronisko iesniegumu norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Saņēmējs: Vēlākais nākošajā darba dienā iesniedz datus par saņemto preci.

4.Šķērsojot Polijas teritoriju tranzītā

Pārvadātājs: Iesniedz elektronisko iesniegumu un saņem numuru, pirms pārvadājuma uzsākšanas Polijas teritorijā, iesniegumā norādot saņēmēja, nosūtītāja un pārvadājuma datus.

Reģistrēšanās preču pārvadājumu monitoringa sistēmā

Lai uzsāktu darbu jāizveido lietotāja konts Polijas muitas un nodokļu pakalpojumu elektroniskajā platformā PUESC.

Detalizētu informāciju, poļu valodā, par konta izveidi PUESC sistēmā skatīt šeit.

Autorizācija PUESC sistēmā sniedz piekļuvi SENT preču pārvadājumu monitoringa sistēmas iesnieguma formām, kas atrodas e-pakalpojumu sadaļā: e-Carriage (e-Pārvadājumi).

Preču klasificēšana

Preces tiek klasificētas balstoties uz Polijas preču un pakalpojumu klasifikatoru „PKWiU”, vai vienoto preču nomenklatūras sistēmu “CN”.

Likumam pakļauto preču sarakstu, krievu valodā, skatīt “Likuma par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu” 3. panta apkopojumā.

PKWiU pakalpojumu klasifikatora saraksts poļu valodā.

Pilnu preču nomenklatūras sistēmas “CN” sarakstu latviešu valodā var aplūkot šeit.

Grozījumi preču klasificēšanas sarakstā

2017. gada 21. jūnijā tika publicēti grozījumi “Likumā par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu”, paplašinot SENT preču pārvadājumu monitoringa sistēmā deklarējamo preču sarakstu ar dažādām, neapstrādātām, augu izcelsmes eļļām (sojas, olīvu, saulespuķu, zemesriekstu, kokvilnas sēklu, palmu, kokosriekstu, sinepju, rapšu, vai rāceņu).

Grozījumos ietverto preču saraksts:

  • Polijas preču un pakalpojumu klasifikatoru „PKWiU” kategorijas no 10.41.21 līdz 10.41.29, no 10.41.51 līdz 10.41.60 un 10.62.14;
  • Nomenklatūras sistēmas “CN” numuri no 1507 līdz 1516, kā arī 1517, izņemot margarīnu un sašķidrinātu margarīnu;

gadījumos, kad kravas kopējā masa pārsniedz 500 kilogramus, vai kopējais apjoms pārsniedz 500 litrus.

Izņēmumi attiecas uz:

  • pasta operatoru veiktiem pārvadājumiem;
  • precēm, saskaņā ar muitas tranzīta procedūru, glabāšanu, pagaidu ievešanu, pārstrādi, eksportu vai reeksportu;
  • precēm, kas pakļauta akcīzes nodokļa apturēšanai (likums "Par akcīzes nodokli", 2008. gada 6. decembris);
  • precēm, kuras transportē atsevišķos iepakojumos, kuru svars nepārsniedz 26 kg, vai nepārsniedz 26 litrus.

Konvoja nodrošināšana Polijas teritorijā

Balstoties uz 2016. gada 16. novembra Likuma par nacionālo nodokļu administrēšanu 67. punktu (Art.67.), Polijas Republikas Muitas un nodokļu biroja vadītājs ir tiesīgs nozīmēt preču eskortu Polijas teritorijā, ja:

  • pastāv aizdomas, ka krava netiks nogādāta deklarācijā norādītajam saņēmējam;
  • kravu pārvadājums saistīts ar paaugstinātu risku u.c.

Soda apmēri:

Sākot ar 2017. gada 1. maiju stājas spēkā “Likuma par preču pārvadājumu monitoringa sistēmu” 22. pants, kas paredz sekojošas soda sankcijas:

Ja nav iesniegts iesniegums SENT sistēmā, vai deklarētā krava, tās masa, apjoms atšķiras no faktiskās kravas.

Sods pārvadātājam 20.000 zlotu.

Ja pārvadājuma laikā rodas izmaiņas (piemēram: mainās iebraukšanas diena Polijas teritorijā, mainās piegādes adrese utt.), pārvadātājam sods 10.000 zlotu.

Ja pārvadātājs iesniegumā nav norādījis nosūtītāju un viņa PVN maksātāja numuru, sods 5.000 zlotu.

Visos gadījumos sods paredzēts arī transportlīdzekļa vadītājam: 5.000-7.500 zlotu apmērā.