Kravu pārvadājumi uz Kazahstānu, izmantojot kravas pārkraušanas vai piekabes/puspiekabes pārkabināšanas metodi – precizējums

Latvijas pārvadātājiem, kuri, veicot starptautiskus kravu autopārvadājumus no kādas Eiropas valsts uz Kazahstānu, nodod kravu (pārkabinot piekabi/puspiekabi vai pārkraujot) citā valstī reģistrētam pārvadātājam tālākai tās nogādāšanai galamērķī Kazahstānā, jānodrošina, lai kravas pārņēmējs Kazahstānas kontroles iestādēm varētu uzrādīt oriģinālo atbilstoša veida vienreizējo autopārvadājumu atļauju, kas izsniegta iesaistītajam Latvijas pārvadātājam, vai arī attiecīgās atļaujas kopiju kopā ar oriģinālo atdalāmo kuponu. Informācijai skatīt 2024. gada 17. aprīļa Latvijas – Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksmes protokola 3. punktu