Gruzijas vienreizējo atļauju izmantošanas īpatnības

Informējam, ka gadījumā, ja tiek veikts starptautisks pārvadājums ar salikto kravu (divas CMR pavadzīmes), kuras daļa iekrauta Latvijā un daļa trešajā valstī, tad nepieciešamas divas Gruzijas vienreizējās atļaujas. Pārvadājuma veids tiek noteikts pēc pirmā pārvadājuma veida, ko Gruzijas kontrole uz robežas ievada savā sistēmā. Tātad, ja ievadīšanai sistēmā pirmo paņem CMR pavadzīmi, kur krava ir no trešās valsts, tad pārvadājuma veids būs uz/no trešajām valstīm un Jums tiks pieprasītas divas šim pārvadājuma veidam derīgas Gruzijas vienreizējās atļaujas.