Ceļu lietošanas maksa Ungārijā

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" informē, ka sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Ungārijā tiek plānots paaugstināt ceļu lietošanas maksas tarifus. Vidējais cenu pieaugums paredzams 5.8% apmērā.

Sākot ar 2019. gadu, EURO III un EURO IV kategorijas transportlīdzekļiem vairāk netiks nepiemēroti pazemināti tarifi.

Paredzams, ka oficiālie tarifu grozījumi tiks pieņemti 2018. gada nogalē.

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties šeit.