Braukšanas ierobežojumi Uzbekistānā

Saskaņā ar prezidenta 2024. gada 21. februāra dekrētu par valsts stratēģijas “Uzbekistāna – 2030” ieviešanu, Taškentas pilsētā tiek aizliegta N2, N3, O4 klases kravas transportlīdzekļu, kuru maksimālā pieļaujamā masa pārsniedz 10 tonnas pārvietošanās sastrēgumu stundās, laikposmā no 07:00 līdz 10:00 un no 17:00 līdz 20:00. Šis ierobežojums tiek piemērots no 2024. gada 1. marta.

Papildus Uzbekistāna līdz 2030. gadam pakāpeniski plāno ierobežot tādu transportlīdzekļu izmantošanu, kas neatbilst vismaz Euro 5 vai augstākam standartam Taškentas, Nukusas pilsētās un reģionālajos centros.