Autoceļu lietošanas maksa Čehijā

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" informē, ka transportlīdzekļiem kuru pilna masa nepārsniedz 3.5t pārvietojoties pa maksas ceļu posmiem Čehijā jāiegādājas vinjete. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri "papīra formāta vinjete" tiek aizstātas ar elektroniska formāta vinjeti. Sīkāka informācija pieejama šeit.

No 2024. gada 1. marta Čehijā tiek mainīti autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanas nosacījumi un nodevas apmērs tiek aprēķināts atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • autoceļa kategorija (automaģistrāle; 1. kategorijas ceļš);
 • transportlīdzekļa kategorija;
 • transportlīdzekļu Euro emisijas klase:
  • Euro 0 līdz Euro IV;
  • Euro V un EEV;
  • Euro VI;
  • ar CNG-BIO darbināmi Euro VI transportlīdzekļi;
 • transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva maksimālā pieļaujamā masa:
  • vairāk nekā 3,5 tonnas un mazāks par 7,5 tonnām;
  • 7,5 tonnas un mazāk par 12 tonnām;
  • 12 tonnas un vairāk;
 • transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva asu skaits (2 asis; 3 asis; 4 asis; 5 vai vairāk asis);
 • diennakts periods (dienas tarifs - no 05:00 līdz 21:59; nakts tarifs - no 22:00 līdz 04:59);
 • mehāniskā transportlīdzekļa CO2 emisijas rādītāji. Transportlīdzekļi tiks iedalīti piecās  CO2 emisiju klasēs, no kurām 1. klase ir visnelabvēlīgākā.

Transportlīdzekļa CO2 emisijas rādītājus un ar to saistīto autoceļa lietošanas nodevas apmaksas summu nosaka atbilstoši transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datumam. Transportlīdzekļi, kas pirmo reizi reģistrēti pirms 2019. gada 1. jūlija, automātiski tiek iekļauti 1. klasē, un tiem nebūs iespējas tikt paaugstinātiem uz izdevīgāku CO2 emisijas klasi. 1. klasē automātiski tiks klasificēti arī tie transportlīdzekļi, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 2019. gada 1. jūlija, ja vien nebūs pieejama papildu informācija par CO2 izmešu rādītājiem. Informāciju par transportlīdzekļa klasi iespējams pārbaudīt emisijas klašu meklētājā.

Sīkāka informācija pieejama: https://www.mytocz.eu/en/co2

Iepriekš informējām, ka sākot ar 2019. gada 1. decembri Čehijā ieviesta ceļu lietošanas maksas sistēma transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5t (tai skaitā autobusiem). Sistēma paredz, ka transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ceļu lietošanas maksas iekārtu (OBU) ar globālās pozicionēšanas sistēmu (GNSS), kas darbojas izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju (DSRC).

OBU iekārtu var iegādāties noslēdzot līgumu ar autoceļu lietošanas maksas operatoru:

Sīkāka informācija pieejama šeit.