Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju (dublikāts)