Profesionālas kompetences sertifikāts pasažieru autopārvadājumiem (dublikāts)