Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili (maiņa)

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili (maiņa)

Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas no uzņēmuma konta ir maksājama valsts nodeva € 8.00, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”. Valsts kases maksājuma konts nodevas apmaksai nr. LV72TREL1060170921910, reģistrācijas numurs: 90000050138, BIC kods: TRELLV22.


Ieteikt šo rakstu