Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātā kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (maiņa)