Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (maiņa)