Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (dublikāts)