Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātā kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (dublikāts)