Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātā kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu (pagarināšana)