Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu (pagarināšana)