Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātā kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu (maiņa)