Eiropas Kopienas atļauja starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (dublikāts)