Vispārīga informācija par VBN IS

Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas pilotprojekts

Laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada 1. aprīlim Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas izveides procesā tiks realizēts pilotprojekts, kura ietvaros Autotransporta direkcija un sistēmas izstrādātājs sadarbosies ar potenciālajiem Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas dalībniekiem (pārvadātājiem un to sistēmu izstrādātājiem, kā arī biļešu tirgotājiem), lai pārliecinātos par to, vai sistēmas izstrādes procesā  izveidotās datu apmaiņas saskarnes (aprakstu projekti un to aktuālās versijas, kas procesā vēl tiek papildinātas, ir pieejami https://www.atd.lv/lv/jaunumi/saskar%C5%86u-api-aprakstu-versijas), kas paredzētas Autotransporta direkcijas nodrošinātās Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmā esošās “biļešu noliktavas” (turpmāk – VBN) datu apmaiņai ar tirgus dalībnieku IT sistēmām (VBN WEB API (application programming interface)), nodrošina funkcionalitāti sekmīgas sistēmas darbības ieviešanai.

Lai dalībnieki varētu piedalīties pilotprojektā, tiem jānoslēdz vienošanos ar Autotransporta direkciju un sistēmas izstrādātāju (paraugs redzams tīmekļa vietnē). Pēc vienošanās noslēgšanas pilotprojekta dalībnieki varēs iepazīties ar izstrādāto saskarņu aprakstiem (pieejami arī tīmekļa vietnē), specificēto metožu datiem un darbību, lai novērtētu, kādi darbi ir nepieciešami to IT sistēmu pilnveidošanai, lai integrētos Vienotajā sabiedriskā transporta biļešu sistēmā. Tāpat varēs veikt testus, lai izmēģinātu VBN WEB API darbību. Pilotprojekta ietvaros varēs veikt konkrētu biznesa scenāriju izpildi, piemēram, izpildāmo reisu datu sagatavošana biļešu tirdzniecībai no pārvadātāju puses; biļešu rezervēšanu un pārdošanu; biļešu validēšanu un kontroli reisa izpildes laikā u.c. Pilotprojekta gaitā paredzēts aptvert visu Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas plānoto funkcionalitāti, kas skar dažādus dalībniekus – pārvadātājus, tirgotājus (internetā, stacionārās vietās), cenotājus, kontroles darbiniekus u.c. Pilotprojekta dalībniekam būs jāsniedz savs akcepts vai priekšlikumi, ja tādi radīsies, Autotransporta direkcijas izveidotajam sistēmas risinājumam.

Vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas testa vide jau ir izveidota. Piekļuves kārtība tiek noteikta līgumā. Testa vide periodiski tiek papildināta ar jauniem datiem, tomēr šobrīd tajā pilnā apjomā vēl nav pieejami reālie dati par reisiem, pieturām, transportlīdzekļiem un valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem. Ir pieejami dati samazinātā apjomā, bet, lai realizētu dalībnieka interesējošā biznesa scenārija izpildi WEB API kontekstā, Autotransporta direkcijas strādās pie tā, lai rastu iespēju tos operatīvi ievietot VBN testa vidē nepieciešamajā apjomā.

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu