Sabiedriskā transporta audita nodaļa

Sabiedriskā transporta audita nodaļa nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radīto zaudējumu auditu un kontroli; sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares datu apkopošanu un analīzi; piešķirto valsts budžeta dotāciju sadali un piešķiršanu pasažieru pārvadātājiem, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā; kontroles veikšanu pasažieru pārvadātāju uzņēmumos un republikas pilsētu pašvaldībās, lai pārliecinātos par zaudējumu kompensēšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu likumīgu un lietderīgu piešķiršanu; sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildes kvalitāti.


Sabiedriskā transporta audita nodaļas vadītāja

Ilona Puķīte

 • 214. kabinets
 • Tālrunis: 67686468; fakss: 67686491

 

Darbinieki Rīgā:

Auditori:

Agnese Ozoliņa (prombūtnē)

 • 215. kabinets
 • Tālrunis: 67502872 

Inese Piterniece

 • 215. kabinets
 • Tālrunis: 67502867

Dzintars Utināns

 • 213. kabinets
 • Tālrunis: 67356124

 

Struktūrvienībai pieejamais faksa numurs: 67686491

 

Darbinieki reģionālajās nodaļās:

Cēsīs

Auditore

Dace Bautre

 • Tālrunis: 64127800; fakss: 64127804

 

Jēkabpilī

Auditore

Gita Šķestere

 • Tālrunis: 65232528; fakss: 65232534

Transporta kontrolieris

Māris Jaunašāns

 

Liepājā

Auditores:

Maija Sērdiene

 • Tālrunis: 63489519; fakss: 63489521

Inta Dimanta

 • Tālrunis: 67356127; fakss: 63489521