Juridiskā daļa

Juridiskā daļa nodarbojas ar nepieciešamā juridiskā atbalsta, efektīvas valsts pārvaldes principu ievērošanas un vienotas personālvadības organizēšanu un nodrošināšanu Autotransporta direkcijā; juridisko konsultāciju sniegšanu par sabiedriskā transporta darbību un direkcijas kompetencē esošajiem jautājumiem; visa veida juridiska rakstura dokumentu izstrādi; ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanu atbilstoši valsts pārvaldes principiem; direkcijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo publisko iepirkumu organizēšanu; personāla vadības politikas attīstības nodrošināšanu; kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, attīstīšanu un uzraudzību.


Juridiskās daļas vadītāja

Vizma Ļeonova

  • Tālrunis: 67686488

 

Galvenā juriste

Sanita Mince

  • Tālrunis: 67686494

 

Juriste

Rita Grantiņa

  • Tālrunis: 67356128

 

Juriste

Irita Tace-Loca (prombūtnē)

Lelde Lange

  • Tālrunis: 67686492

 

Jurists

Jānis-Augustīns Vaivods

  • Tālrunis: 67686466

 

Jurista palīdze

Sandra Tanne

  • Tālrunis: 67686480

 

Daļas darbiniekiem piejamais faksa numurs:  67821107