Informāciju tehnoloģiju un saimnieciskā nodrošinājuma daļa

IT un saimnieciskā nodrošinājuma daļa nodarbojas ar struktūrvienību savstarpējās sadarbības veicināšanu; iesaisti Autotransporta direkcijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo publisko iepirkumu organizēšanā; IT daļas darba organizēšanu, nodrošinot direkcijas pārziņā esošo informācijas sistēmu efektīvu darbību; direkcijas mājaslapas uzturēšanu un informācijas atjaunošanu tajā; direkcijas funkciju veikšanai nepieciešamo materiālu tehnisko nodrošināšanu; arhīva uzturēšanu.