Veiktie iepirkumi

Iepirkuma priekšmets Izsludināšanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Izpildītājs/-i
Atļauju izgatavošana valsts SIA „Autotransporta direkcija” vajadzībām 15.03.2016 29.03.2016. 11:00 08.04.2016. 11:00 SIA “Puse Plus”
Par vieglā automobiļa piegādi ar ieskaitu 12.02.2016 24.02.2016. 11:00 02.03.2016. 10:30 SIA “Moller Auto”
Fotoattēlu uzņemšanas tehniskā risinājuma piegāde, uzstādīšana un integrācija ar valsts informācijas sistēmu “TACHOnet informatīvā datu bāze” 01.02.2016 12.02.2016. 11:00 29.02.2016. 11:30 SIA “ADI”
VSIA „Autotransporta direkcija” struktūrvienību atalgojuma sistēmas un funkciju pārvaldības analīze un pilnveidošana 08.01.2016 19.01.2016. 11:00 12.02.2016. 10:00 SIA “Dynamic University”
Braukšanas biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt sabiedriskajā transporta bez maksas vai uz atvieglotiem noteikumiem, kontroles pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutu autobusos 22.01.2016 02.02.2016. 11:00 04.02.2016. 11:00 Pārtraukts bez rezultātiem
Dīzeļa ģeneratora iegāde un uzstādīšana VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām 08.12.2015 28.12.2015. 11:00 08.01.2016. 15:00 SIA “Energolukss”
Dīzeļa ģeneratora iegāde un uzstādīšana VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām 16.10.2015 03.11.2015. 11:00 12.11.2015. 10:00 Pārtraukts bez rezultātiem
VSIA „Autotransporta direkcija" iekšējā datortīkla un informācijas sistēmu drošības testu veikšana 01.10.2015 12.10.2015. 11:00 03.11.2015. 11:00 SIA “SQUALIO”
Latvijas digitālā tahogrāfa karšu izgatavošana, sertifikācija, personalizācija un piegāde 08.07.2015 31.08.2015. 11:00 23.10.2015. 09:45 AS “Trub Baltic”
Par veselības apdrošināšanas līguma slēgšanu 10.09.2015 24.09.2015. 11:00 13.10.2015. 11:00 AAS “Baltikums”