Valstu pasākumi starptautisko autopārvadājumu jomā COVID-19 izplatības ierobežošanas kontekstā

Valsts

Rīcība autopārvadājumos

Periods

Informācijas sniegšanas datums

Atbrīvojumi

Kravu

Pasažieru

Veids

Periods

Albānija

ATĻAUTI,

bet

* vad. med. pārbaudes

* slēgti atsevišķi robežpunkti

* Iekšzemes kravu un med.preču pārvadājumi veicami ar atļaujām

AIZLIEGTI visi starptautiskie un iekšzemes pārvadājumi

No 15.03.2020

 

 

 

 

 

No 22.03.2020

24.03.2020

 

 

 

Andora

Nav informācijas

Nav informācijas

 

 

 

 

Armēnija

Nav informācijas

Nav informācijas

*izmaiņas vīzu režīmos ar atsevišķām valstīm

 

 

 

 

Austrija

ATĻAUTI,

bet

* vadītāju med. un aktivitāšu pārbaudes

* pastiprināta robežkontrole

* atvērti atsevišķi robežšķērsosanas punkti

*garas rindas uz robežām

IEROBEŽOTI,

* liegta ieceļošana no IT, izņemot repatriācijas pasākumos

* iebraucējiem jāpierāda iebraukšanas iemesli

 

20.03.2020

* Atcelti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5t sestdienās un svētdienās. Šis lēmums saskaņots un koordinēts arī ar IT un Bavāriju. Ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem noteiktos gadījumos atcelti arī uz AT-HU robežām.

* Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei ar šādiem atvieglojumiem:

- maksimālais ikdienas braukšanas laiks - 11 stundas

- maksimālais braukšanas laiks nedēļā – 60 stundas;

- maksimālais braukšanas laiks 2 nedēļu periodā – 100 stundas;

- 45 minūšu atpūta pēc 5 ½ stundu braukšanas

- ikdienas atpūta – 9 stundas;

- iknedēļas atpūta 24 stundas pēc sešiem 24 stundu periodiem

* Līdz 03.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

* No 16.03.2020 līdz 14.04.2020

Azerbaidžāna

ATĻAUTI

NAV AIZLIEGUMU,

bet

* ierobežota robežšķērsošana

 

10.03.2020.

 

 

Baltkrievija

ATĻAUTI

bet

* veselības pārbaudes

* jāaizpilda speciālas anketas

* izveidoti speciāli ēdināšanas un atpūtas punkti un degvielas uzpildes vietas

NAV AIZLIEGUMU

bet

* veselības pārbaudes

* jāaizpilda speciālas anketas

 

 

 

 

 

 

No 19.03.2020

19.03.2020.

 

 

Beļģija

ATĻAUTI

 

APTURĒTI

No 17.03.2020

19.03.2020.

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei   autovadītājiem, kuri iesaistīti pārtikas, medikamentu un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanā uz veikaliem un aptiekām.

No 14.03.2020. plkst.00:01 līdz 18.04.2020 plkst.23:59.

Bosnija un Hercegovina

ATĻAUTI

bet

* piemērotas veselības pārbaudes

* pārvadājums BiH teritorijā jāpabeidz 12 stundu laikā

AIZLIEGUMU NAV

bet

* aizliegta ieceļošana no augsta riska valstīm

 

 

18.03.2020

 

 

Bulgārija

ATĻAUTI

bet

*ne-BG autovadītājiem, kas ierodas no augsta riska valstīm, pārvadājums jāpabeidz 24 stundu laikā un jāpamet valsts

*tranzīts jāveic 24 stundu laikā

* slēgta iebraukšana no Irānas

IEROBEŽOTI

*aizliegta ieceļošana no visām ne-ES valstīm, izņemot noteiktu profesiju pārstāvjiem

* aizliegta ieceļošana no augsta riska valstīm

* BG pilsoņiem un patst. iedz. pēc iebraukšanas - 14 dienu karantīna

 

No 20.03.2020 līdz 17.04.2020

19.03.2020.

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laiku uzskaitē, proti:

- maksimālais ikdienas darba laiks – 11 stundas;

- minimālais atpūtas laiks 45 min pēc 5 ½ darba perioda

- regulārie brīvdienu atpūtas periodi – 24 stundas

 

No 19.03.2020. līdz 13.04.2020

Čehija

ATĻAUTI

bet

*noslogoti robežpunkti, lielās pilsētas

*ieceļošanas aizliegumi neattiecas uz kravu pārvadājumos iesaistītajām personām, tostarp vadītāju asistentiem, kā arī autovadītājiem, kam CZ jāpaņem transportlīdzeklis.

* ieviestas “zaļās līnijas” prioritārām kravām – medicīnas preces, sanitārie materiāli un iekārtas, dzīvi dzīvnieki, ātri bojājošās kravas, pasts un degviela.

* pārbaudes uz robežām

* jāaizpilda speciālas anketas

 

SLĒGTI

*izņemot repatriāciju

 

No 16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 22.03.2020

23.03.2020.

* atcelti braukšanas ierobežojumi uz I klases ceļiem kravas transportlīdzekļiem un to kombinācijām ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravas transportlīdzekļiem un speciāliem transportlīdzekļiem ar piekabēm, ja mehāniskā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.

* Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei VISIEM kravas transportlīdzekļiem 

* Pagarināts derīguma termiņš tiem transportlīdzekļu vadīšanas dokumentiem, kam tas beidzas šajā periodā

* No 13.03.2020 līdz ārkārtas stāvokļa beigām, bet ne ilgāk kā 1 gadu

 

 

 

 

 

* no 16.03.2020 – 14.04.2020.

 

 

* no 20.03.2020 – līdz turpmākai informācijai

Dānija

ATĻAUTI

bet

*pārvadājumi, tostarp tranzīta, veicami noteiktos robežpunktos

*izmantojama arī “zilā robeža” – tiltu un prāmju satiksme

SLĒGTI

 

No 14.03.2020 līdz 13.04.2020 (iesk.)

 

22.03.2020.

Pagaidu tolerance autovadītāju iknedēļas atpūtas periodam. Pārējie ierobežojumi paliek spēkā

Līdz 11.04.2020

Francija

ATĻAUTI

*kontrole uz robežas ar DE, CH, ES, BE

* prasība ievērot veselības aizsardzības pasākumus

* var būt pārbaudes uz robežām

* jāparaksta (vai jāiesniedz parakstīti) apliecinājumi par iebraukšanas saistību ar darba pienākumu izpildi

APTURĒTI

izsludināta vispārēja izolācija

UN no 17.03.2020 plkst. 12:00 uz 15 dienām slēgtas ES ārējās robežas

No 17.03.2020 – 30 dienas

23.03.2020.

* Atcelti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām sestdienās un svētdienās

* Kabīnēs atļauti 2 autovadītāji, ja var nodrošināt 1 m distanci

* Pagaidu tolerance šādos aspektos:

- ikdienas braukšanas laiks - 10 stundas dienā. Vai 11 stundas dienā ne vairāk kā 2 dienas nedēļā

- iknedēļas braukšanas laiks 60 stundas nedēļā un 120 stundas divu secīgu nedēļu periodā, ja tiek ievēroti piemērojamie braukšanas un atpūtas laiki

No 20.03.2020 līdz 20.04.2020

Grieķija

ATĻAUTI

bet

*autovadītājiem netiek piemērota 14 dienu karantīna

 

IEROBEŽOTI

* tikai repatriācija ar tai sekojošu 14 dienu karantīnu

* ārvalstnieku ieceļošana aizliegta

No 15.03.2020.

23.03.2020.

Pagaidu tolerance:

* maksimālais braukšanas laika dienā – 11 stundas

* maksimālais braukšanas laiks nedēļā – 60 stundas

* 45 minūšu atpūta pēc 5 ½ darba stundām

* ikdienas atpūta – 9 stundas

* iknedēļas atpūta pēc sešu 24 stundu perioda

No 19.03.2020 līdz 18.04.2020

Gruzija

IEROBEŽOTI

* autovadītājiem no augsta riska zonām:

- vilcēja dezinfekcija

- eskorts tranzīta pārvadājuma gadījumā

- autovadītāja nomaiņa robežšķērsošanas punktā

- autovadītāja izraidīšana no valsts vai ievietošana 14 dienu karantīnā

- vilcēja un piekabju nomaiņa, ne nepieciešams

IEROBEŽOTI

*atļauta tikai repatriācijas pasākumu ietvaros vai citos īpašos gadījumos

* tiek veiktas veselības pārbaudes

*piemērota karantīna

No 18.03.2020

19.03.2020.

 

 

Horvātija

ATĻAUTI,

bet

* transporta koridori un konvojs trešo valstu tranzīta pārvadājumiem

*pārvadājums jāpabeidz 24 stundu laikā un valsts jāpamet

* daļēji slēgta Serbijas-Horvātijas robeža

IEROBEZOTI

* 14 dienu karantīnas periods iebraucējiem no noteiktām valstīm

 

17.03.2020.

 

 

Igaunija

ATĻAUTI

bet

* atvērti tikai atsevišķi robežpunkti

* pastiprināta robežkontrole

* ierobežota ārējas un iekšējās robežas šķērsošana

IEROBEŽOTI

*ierobežota un kontrolēta  iebraukšana

*izbraukšana neierobežota

*ceļošanas dokumentu un veselības pārbaudes

No 17.03.2020

situācija tiks pārskatīta ik pēc 2 nedēļām

18.03.2020

 

 

Irāna

Nav informācijas

Nav informācijas

 

 

 

 

Itālija

ATĻAUTI

bet

* vadītājiem uz robežām tiek veiktas med.  un jāaizpilda spec. anketas

* jāizbrauc no IT 72 stundu laikā, pretējā gadījumā tiek piemērota 72 stundu karantīna

 

APTURĒTI

* 14 dienu karantīna visiem iebraucējiem

 

No 11.03.2020

 

 

 

 

 

 

No 18.03.2020

 

 

 

 

 

 

22.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

* Atcelti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5t, uz ceļiem  ārpus apdzīvotām vietām un 2020. gada 15. un 22. martā.

* Tolerances periods attiecībā uz autovadītāju dokumentiem, kuriem krīzes periodā beidzas derīguma termiņš – to spēkā esamība tiek automātiski pagarināta uz noteiktiem periodiem

 

Līdz atcelšanas/izmaiņu brīdim

No 17.03.2020 

Īrija

ATĻAUTI

bet

* prāmju satiksmes operators “Seatruck Ferries” neuzņem kravas transportlīdzekļu vadītājus

* tiek pārvadātas puspiekabes un konteineri bez pavadošā personā

IEROBEŽOTI

*ieceļotājiem no augsta riska valstīm tiek piemērota karantīna

* prāmju satiksmes operators “Seatruck Ferries” apturējis pasažieru pārvadājumus

 

 

19.03.2020

 

* pagaidu tolerance autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē, neapdraudot drošību un veselību,

tostarp:

- divnedēļu vadīšanas laiks – līdz 112 stundā ar sekojošu vismaz 2 nedēļu saīsinātiem iknedēļas atpūtas periodiem, vienlaikus saglabājot noteikumu, ka iknedēļas atpūtas periods sākas ne vēlāk kā sešu 24 stundu perioda beigās no iepriekšējā iknedēļas atpūtas perioda beigās.

- nav prasības pēc kompensācijas vai regulāra iknedēļas atpūtas perioda ievērošanas

No 18.03.2020 līdz 16.04.2020

Izraēla

Nav informācijas

Nav informācijas

 

 

 

 

Jordānija

ATĻAUTI

APTURĒTI

 

15.03.2020

 

 

 

Kazahstāna

ATĻAUTI

bet

* autovadītāji tiek ielaisti TIKAI pēc 15 dienu karantīnas perioda

* pārvadājumu var pabeigt ar KZ autovadītāja piesaisti, pārkabinot vilcēju, izvietojot otru autovadītāju RU, BY

* slēgtas Nursultana un Almati

* ieviesti “zaļie koridori” pārtikas piegādei

* atzīmēti noteikti robežšķērsošanas punkti

SLĒGTI

No 18.03.2020

 

Nursultana slēgta no 19.03.

Almati slēgta no 22.03.

24.03.2020

 

 

Kipra

Nav informācijas

 

IEROBEŽOTI

* liegta ieceļošana visiem ārvalstniekiem

* tiek piemēroti karantīnas pasākumi

 

 

 

 

Kirgizstāna

Nav informācijas

IEROBEŽOTI

* liegta ieceļošana visiem, kas pēdējo 20 dienu laikā apmeklējuši augta riska valstis 

 

 

 

 

Kosova

ATĻAUTI

IEROBEŽOTI

* pastiprināta robežkontrole

* iebraukšana atļauja, ja ir būtisks un neatliekams ieceļošanas mērķis un repatriācijas pasākumu ietvaros

No 16.03.2020

19.03.2020

 

 

Krievija

ATĻAUTI

* transportlīdzekļu vadītāji atbrīvoti no karantīnas ievērošanas

* obligāta prasība izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus

IEROBEŽOTI

* aizliegta ārvalstnieku ieceļošana, izņemot īpaši noteiktos gadījumos

* iebraucējiem tiek piemērota 14 karantīna

No 18.03.2020 līdz

01.05.2020

24.03.2020

 

* Atcelti visi embargo aizliegumi (tostarp muitas), lai nodrošinātu visu būtisko preču piegādi

* Apturēta transportlīdzekļu, ar kuriem transportētas pamata pārtikas un nepārtikas preces, ar platformas tipa piekabēm un puspiekabēm, svara kontrole.

No 20.03.2020 – uz 1 mēnesi

 

 

 

No 21.03.2020 līdz 25.04.2020

Ķīna

ATĻAUTI

bet

*slēgtas robežas no KGZ

* no TJ iebraukšana tikai ĶTR pilsoņiem

* pastiprināta kontrole uz KZ robežas

* no MNG puses pastiprināta kontrole, karantīna neattiecas uz kravas auto vadītājiem

* no RU puses iebraukšana iespējama, vadītāji tiek pakļauti karantīnas kontrolei, kas neattiecas uz vadītājiem no RU

APTURĒTI

No 20.03.2020

20.03.2020

 

 

Latvija

ATĻAUTI

*jāaizpilda apliecinājumi par apņemšanos neapmeklēt sabiedriskās vietas

 

APTURĒTI

* izņemot repatriācijas pasākumu ietvaros, arī attiecībā uz LT un EE iedzīvotājiem

No 16.03.2020

21.03.2020

 

Ar Satiksmes ministrijas atļauju var tikt pieļauti atsevišķi starptautiski pasažieru pārvadājumi

 

Lielbritānija

ATĻAUTI

 

IEROBEŽOTI

* ieteikums nedoties nebūtiskos starptautiskos braucienos, uz vietējiem braucieniem tas neattiecas

No 17.03.2020

23.03.2020

 

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē šādi:

* ikdienas braukšanas laiks – 11 stundas

* ikdienas atpūtas laiks – 9 stundas

* iknedēļas braukšanas laiks – 60 stundas

* braukšanas ilgums 2 nedēļu periodā – 96 stundas

* iknedēļas atpūtas perioda uzsākšana pēc septiņiem 24 stundu periodiem, tomēr divi regulārie nedēļas atpūtas periodi vai viens regulārais un viens saīsinātais atpūtas periods ir nepieciešams divu secīgu darba nedēļu periodā

* ikdienas 45 min atpūta pēc 5 ½ stundu braukšanas laika

 

Uz laiku apturēti ceļu lietošanas maksas režīmi Londonā

No 23.03.2020 līdz 21.04.2020 (tolerances perioda turpināšana pēc 05.04.2020. tiks pārskatīta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 23.03.2020

 

Lietuva

ATĻAUTI

bet

*robežu šķērsošanai paredzēti noteikti robežšķērsošanas punkti

* vietējiem starpt. pārvadājumu veicējiem ieteikta pašizolācija uz 14 dienām vai līdz nākamajam plānotajam reisam

 

SLĒGTI

* iebraukšana un izbraukšana no valsts tikai noteiktām kategorijām un tikai ar oficiālām vai darba atļaujām

* 14 dienu karantīna visiem iebraucējiem, izņemot starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbiniekiem darba pienākumu izpildes ietvaros, kam nav inficēšanās simptomu

 

* No

14.03.2020 līdz 30.03.2020

 

 

 

* No 19.03.2020

 

 

 

25.03.2020

 

 

 

Lihtenšteina

Nav informācijas

Nav informācijas

 

 

 

 

Luksemburga

ATĻAUTI

* ilgāks gaidīšanas laiks uz robežām

ATĻAUTI

* ieviesti pasākumi sociālās izolēšanās nodrošināšanai

 

22.03.2020

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē

  • Maksimālais nedēļas braukšanas laiks – līdz 60 stundām
  • Kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās – līdz 96 stundām
  • Iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem

No 19.03.20202 līdz 17.04.2020

Malta

IEROBEŽOTI

* visiem autovadītājiem obligāts 14 dienu karantīnas periods

* rekomendācija sūtīt kravas piekabēs, puspiekabēs un konteineros bez vilcēja

 

No 17.03.2020

16.03.2020

 

 

 

Maroka

ATĻAUTI

APTURĒTI

* izņemot saistībā ar repatriāciju

 

16.03.2020

 

 

 

Melnkalne

Nav informācijas

bet

* noteikta sanitārā uzraudzība iebraucējiem no noteiktām valstīm

IEROBEŽOTI

* liegta iebraukšana personām, kas apmeklējušas augsta riska valstis

* slēgtas robežas ar noteiktām valstī

* noteikta sanitārā uzraudzība iebraucējiem no noteiktām valstīm

 

19.03.2020

 

 

Moldova

ATĻAUTI,

bet

* atvērti atsevišķi robežpunkti

SLĒGTI

* izņemot repatriācijas pasākumu ietvaros, diplomātiskā dienesta, starptautisko organizāciju pārstāvjiem

* jāaizpilda epidemioloģiskās anketas

* obligāta karantīna – 14 dienas

No 17.03.2020

18.03.2020

 

.

 

Mongolija

ATĻAUTI

bet

* tiek piemērota obligāta dezinfekcija

* eskorts uz muitošanas vietu

* pēc muitošanas tūlītēja izbraukšana no valsts

* tranzītā braucošus transportlīdzekļus policija eskortē līdz robežšķērsošanas vietai. Aizliegta apstāšanās ceļa malās

APTURĒTI

 

No 11.03.2020 līdz 30.04.2020

24.03.2020

 

 

Nīderlande

ATĻAUTI

bet

* ieteicams nodrošināt autovadītājus ar personiskās aizsardzības līdzekļiem – sejas maskām un cimdiem, kā arī izvairīties no sabiedriskās ēdināšanas iestādēm

NAV AIZLIEGUMU

 

19.03.2020

 

 

Norvēģija

ATĻAUTI

bet

* N uzņēmumos nodarbinātiem vai pašnodarbinātiem autovadītājiem – 14 dienu karantīna

IEROBEŽOTI

* visiem iebraucējiem, izņemot no SE un FIN, tiek piemērota 14 dienu karantīna

 

15.03.2020

 

Pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laika uzskaitei autovadītājiem, kas iesaistīti pārtikas, medikamentu un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadājumos.  

No 13.03.2020 – 30 dienas

Pakistāna

IEROBEŽOTI

*slēgta robeža ar Afganistānu un Irānu

 

No 16.03.2020 – 14 dienas

15.03.2020

 

 

 

Polija

ATĻAUTI

bet

* ieviesta robežkontrole

* tiek veiktas veselības pārbaudes

* garas rindas uz robežām – gaidīšanas rindu var noskaidrot: www.granica.gov.pl.

IEROBEŽOTI

* netiek ielaisti ārvalstnieki

* 14 dienu karantīna visiem iebraucējiem

 

 

 

no 15.03.2020 – 15 dienas

20.03.2020

 

Ieviests pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laiku uzskaitei autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus. Tas nozīmē:

* darba laiks līdz 11 stundām dienā;

* darba laiks nedēļā – ne vairāk kā 60 stundas

* kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – ne vairāk kā 96 stundas

* pēc 5 ½ stundu darba perioda, vismaz 45 min. nepārtrauktu atpūta

* pagarinātā darba laika dēļ (no 9 uz 11 stundām) dienas un nedēļas atpūtas periodiem atvieglojumi nav piemērojami

No 18.03.2020 līdz 16.04.2020

Portugāle

ATĻAUTI

bet

*ieviesta robežkontrole

 

IEROBEŽOTI

*ieviesta robežkontrole

*atvērti atsevišķi robežas šķērsošanas punkti

*Ovar pašvaldībā ieviesta vispārēja karantīna

No 16.03.2020 līdz 15.04.2020 (ierobežojumi tiks pārskatīti ik pēc 10 dienām)

17.03.2020

 

 

 

Rumānija

ATĻAUTI

bet

* transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 2,4t, autovadītājiem, kas ierodas no “sarkanajām” un/vai “dzeltenajām” zonām, karantīna netiek piemērota, ja uz robežas nav saslimšanas pazīmju

* visiem jāaizpilda speciālas veidlapas

* autovadītāji jānodrošina ar personiskās aizsardzības līdzekļiem (dezinfektantiem, cimdiem, sejas maskām)

* slēgti vairāki robežpunkti ar HU, UA, BG, MD, SRB

* garas rindas uz robežām

SLĒGTI

* ieceļošana atļauta tikai pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem

* tranzīts tikai pa noteiktiem tam paredzētiem koridoriem

No 16.03.2020. – 30 dienas

24.03.2020

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē, proti:

* maksimālais braukšanas laiks – 11 stundas

* braukšanas laiks bez pārtraukumiem – līdz 5 ½ stundas, pēc kurām vismaz 45 min atpūta

* ikdienas atpūtas laiks – līdz 9 stundām

* ikdienas atpūtas perioda atlikšana pēc sešiem 24 stundu periodiem

No 18.03.2020 līdz 16.04.2020

Serbija

ATĻAUTI

bet

* tranzīta pārvadājumi jāpabeidz 12 stundu laikā

* atvērti tikai atsevišķi robežpunkti

IEROBEŽOTI

* aizliegta ieceļošana un valsts šķērsošana tranzītā personām, kas iebrauc no riska valstīm, izņemot ar Serbijas Veselības ministrijas atļauju

No 11.03.2020

14.03.2020

 

 

 

Slovākija

ATĻAUTI

bet

* autovadītājiem jābūt apgādātiem ar aizsarglīdzekļiem

* slēgti atsevišķi robežšķērsošanas punkti

SLĒGTI

No 13.03.2020

20.03.2020

Ieviests pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laiku uzskaitei autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus. Tas nozīmē:

* dienas braukšanas laiks līdz 11 stundām;

* nedēļas braukšanas ilgums  – 60 stundas

* kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā –96 stundas

* pēc 5 ½ stundu darba perioda, vismaz 45 min. nepārtrauktu atpūta

* ikdienas atpūtas laiks – 9 stundas

No 19.03.2020 līdz 17.04.2020

Slovēnija

IEROBEŽOTI

* ar kaimiņvalstīm izveidoti konvoji robežu šķērsošanas atvieglošanai

* aizliegts tranzīts ar transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 t

* atļauti tikai tādi pārvadājumi, kas noslēdzas Slovēnijā

vai

pasta, medicīnas iekārtu, medikamentu vai humanitāro pārvadājumu gadījumos

SLĒGTI

bet

* ar kaimiņvalstīm izveidoti konvoji robežu šķērsošanas atvieglošanai repatriācijas pasākumu

 

 

15.03.2020

 

 

Somija

ATĻAUTI

* darbojas noteikti robežpunkti

APTURĒTI

* izņemot repatriāciju

* iebraucējiem 14 dienu karantīna

* iebraukšana atļauta noteiktos gadījumos 

No 19.03.2020

19.03.2020

 

Ieviests pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laiku uzskaitei autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus. Tas nozīmē:

* darba laiks līdz 11 stundām dienā;

* darba laiks nedēļā – ne vairāk kā 60 stundas

* kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – ne vairāk kā 96 stundas

* pēc 5 ½ stundu darba perioda, vismaz 45 min. nepārtrauktu atpūta

* pagarinātā darba laika dēļ (no 9 uz 11 stundām) dienas un nedēļas atpūtas periodiem atvieglojumi nav piemērojami

 

Spānija

ATĻAUTI

bet

* slēgti atsevišķi nacionālas nozīmes ceļi, izņemot ceļu uzturēšanas transportu, medicīnas preču, pārtikas un degvielas piegādātāju transportu, cieto atkritumu un dzīvnieku un ātri bojājošos produktu piegādes transportu.

SLĒGTI

* slēgtas robežas, izņemot repatriācijas pasākumiem

No 17.03.2020 – 15 dienas

22.03.2020

 

Atcelti ierobežojumi:

* kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7,5t darbdienās

* bīstamo kravu (ADR) pārvadātājiem atsevišķās dienās/posmos

* darbdienu, svētku dienu un brīvdienu ierobežojumi negabarīta smagsvara transportlīdzekļiem

* visi satiksmes aizliegumi transportlīdzekļiem Katalonijā un Basku zemē.

 

Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē

 

* Pagarināti derīguma termiņi, kuriem krīzes periodā beidzas darbības laiks

 

No 14.03.2020 līdz 28.04.2020

 

 

 

 

 

 

Šveice

ATĻAUTI

bet

* slēgti mazie robežšķērošanas punkti

APTURĒTI

 

No 17.03.2020

16.03.2020

 

 

 

Tadžikistāna

IEROBEŽOTI

* slēgta robeža ar Ķīnu

* slēgta robeža ar Afganistānu

 

 

* no janvāra

*no 16.03.2020

18.03.2020

 

 

 

Tunisija

Nav informācijas

Nav informācijas

 

 

 

 

Turcija

IEROBEŽOTI

* autovadītājiem no augsta riska valstīm uz robežas tiek piemērots 14 dienu karantīnas periods un šajā laikā netiek ielaisti TR teritorijā

APTURĒTI

* nav aizliegumu izbraukšanai

* iebraukušajiem pilsoņiem un valstspiedrīgajiem tiek piemērota 14 dienu karantīna

No 21.03.2020

 

 

 

No 19.03.2020

23.03.2020

 

 

 

Turkmenistāna

IEROBEŽOTI

*ārvalsts autovadītājiem aizliegts iebraukt valstī un vietējiem pārvadātājiem ir aizliegts izbraukt no valsts

* krava tiek nodota no ārvalsts transportlīdzekļa vietējam transportlīdzeklim tam īpaši paredzētās vietās – 2 robežšķērsošanas punktus (ar UZB un KZ) – bez cilvēku kontakta. 

* Ostā krava tiek nogādāta uz kuģa klāja bez vilcēja/vadītāja.

* Tranzīta krava cauri valsts teritorijai tiek pārvesta ar Turkmenistānas transportlīdzekļiem.

AIZLIEGTI

 

No 24.03.2020

25.03.2020

 

 

 

Ukraina

ATĻAUTI,

bet

* vadītājiem tiek piemērotas pārbaudes

* autovadītāji jānodrošina ar maskām, med.cimdiem un roku dezinfekcijas līdzekļiem

* ierobežojumi uz atsevišķiem robežpunktiem

APTURĒTI

 

No 15.03.2020 – 14 dienas

14.03.2020

 

 

 

Ungārija

ATĻAUTI,

bet

* netiek ielaisti transportlīdzekļi no augsta riska valstīm

* autovadītājiem jābūt nodrošinātiem ar attiecīgiem aizsardzības līdzekļiem

* autovadītāji nedrīkst piedalīties iekraušanas operācijās

* tranzīta pārvadājumiem noteikti atļautie maršruti

* atvērti noteikti robežpunkti

SLĒGTI,

bet

Slēgtas iekšējās un ārējās robežas, izņemot repatriācijai

No 17.03.2020

21.03.2020

Pagaidu tolerances periods braukšanas ierobežojumiem transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t.

 

Uzbekistāna

ATĻAUTI

 

APTURĒTI

No 19.03.2020

24.03.2020

 

 

 

Vācija

ATĻAUTI

 

NAV AIZLIEGUMU

bet

*ierobežota AT, CH, FR, LU un DK robežu šķērsošana

No 16.03.2020

24.03.2020

* Atsevišķās federālajās zemēs atcelti ierobežojumi kravas automašīnu vadīšanai sestdienās un svētdienās

* ievesti bezmaksas sanitārie punkti autovadītājiem

* Ieviests pagaidu tolerances autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē – autovadītājiem, kas piegādā ikdienas nepieciešamības preces – pārtiku, medicīnas preces un degvielu, proti:

- vadīšanas ilgums līdz 10 stundām 5 reizes nedēļā

- divas secīgi saīsināti iknedēļas atpūtas periodi četru nedēļu periodā

Pasākumi attiecas uz profesionāliem un pašpārvadājumu autovadītājiem

 

No 13.03.2020

 

 

No 17.03.2020

 

No 17.03.2020 līdz 20.03.2020

Ziemeļ-

maķedonija

ATĻAUTI

* atvērti atsevišķi robežpunkti

* autovadītāji jānodrošina ar personiskās aizsardzības līdzekļi

IEROBEŽOTI

Bet

* no augsta un vidēja riska valstīm ieceļošanas aizliegums

* atvērti atsevišķi robežpunkti

 

19.03.2020

 

 

 

Zviedrija

ATĻAUTI

 

ATĻAUTI

 

 

16.03.2020

Pagaidu tolerances periods autovadītāju (visa veida transportlīdzekļu) darba un atpūtas laika uzskaitē, ja netiek ietekmēta/apdraudēta drošība uz ceļiem, proti:

* ikdienas atpūtas laiks – ne mazāk kā 9 stundas;

* iknedēļas atpūtas laiks – ne mazāk kā 24 stundas

* braukšanas laiks ne vairāk kā 4,5  stundas, kam seko atpūta

No 16.03.2020 – 30 dienas


Ieteikt šo rakstu