Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 23.10.2020. plkst.16.30)

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

 

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

ES dalībvalstu interaktīva karte ar valstu noteiktiem ierobežojumiem pieejama oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/lv.

 

COVID-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/. Sīkāka informācija pieejama http://www.atd.lv/lv/jaunumi/autovad%C4%ABt%C4%81jiem-kuri-veic-starptautiskos-kravu-vai-pasa%C5%BEieru-p%C4%81rvad%C4%81jumus-iebraucot-latvij%C4%81.

 

Papildināts 06.10.

Albānija: Kopš 1. jūnija atvērtas sauszemes robežas ar visām kaimiņvalstīm. No 15. jūnija atjaunota gaisa un jūras satiksme.

Albānijā saglabājas augsti COVID-19 saslimstības rādītāji.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes.

Publiskās telpās sejas masku lietošana ir obligāta.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

 

Papildināts 14.10.

Armēnija: visām personām, kuras ierodas Armēnijā no ārvalstīm, jāievēro pašizolācija.

Personām, kuras ierodas Armēnijā, īpaši aprīkotos kontroles punktos Veselības un darba inspekcijas darbinieki izsniedz pašizolācijas apliecinājumus. Pašizolācija jāievēro vietā, kas norādīta pašizolācijas apliecinājumā, un šo vietu aizliegts pamest 14 dienas (visu pašizolācijas periodu).

Izņēmums prasībai ievērot pašizolāciju iespējams gadījumos, kad Armēnijā tiek veikts COVID-19 tests. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības.

Izņēmumi attiecināmi uz:

 • personām, kuras Armēnijā veic COVID-19 testu. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības;
 • lidmašīnu apkalpes locekļiem, kuri ierodas Armēnijas Republikā, lai atpūstos;
 • starptautiskos kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem;
 • kravas vilcienu mašīnistiem, kuri nodrošina pašizolāciju līdz turpmākai darba pienākumu izpildei.

 

Papildināts 23.10.

Austrija: no 15. jūnija aizsargmasku lietojums obligāts tikai sabiedriskajā transportā un veselības aprūpes iestādēs, piemēram, slimnīcās, aptiekās u.c.

Austrija ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Atgriežoties Latvijā no Austrijas, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Austrijas robežšķērsošana (No A pielikuma valstīm)

2020. gada 15. oktobrī Austrijas oficiālajā Vēstnesī (Bundesgesetzblatt) publicēti jauni noteikumi, kas nosaka ārvalstu pilsoņiem izvirzītās iebraukšanas prasības Austrijā, COVID-19 pandēmijas laikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 17. oktobrī un ir spēkā līdz 2021. gada 31. martam. Noteikumi paredz, ka personas, kas ierodas no ES/EEZ valstīm, Šveices, Andoras, Monako, Sanmarīno, Vatikāna un Apvienotās Karalistes (4. punkts), var iebraukt Austrijā bez ierobežojumiem, ja:

 • valsts/apgabals, no kura persona ieceļo, ir uzskaitīta A pielikumā (Anlage A);
 • iebraukšanas brīdī persona var nodrošināt pierādījumus, ka pēdējās desmit dienas uzturējusies Austrijā vai A pielikumā uzskaitītajās valstīs vai teritorijās.

Ja persona nevar izpildīt minētās prasības, jāuzrāda negatīvs SRS-CoV-2 medicīniskās apskates sertifikāts angļu vai vācu valodā, kas nav vecāks par 72 stundām.

Austrijas robežšķērsošana (no B pielikuma valstīm)

Personām, kuras pēdējo 10 dienu laikā uzturējušās kādā no B pielikumā (Anlage B) uzskaitītām valstīm, ierodoties Austrijā:

 • nekavējoties jāievēro pašizolācija;
 • 48 stundu laikā pēc pašizolācijas uzsākšanas jāveic SRS-CoV-2 tests.

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates un pašizolācijas prasībām, ja tiek veikti:

 • kravu pārvadājumi;
 • komerciāli kravu pārvadājumi;
 • pašažieru pārvadājumi;
 • komerciāli pasažieru pārvadājumi.

Tādējādi jaunie noteikumi neattiecas uz starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem.

Braukšanas ierobežojumi

Sākot ar 18. maiju, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t sestdienās svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Dokumentā “Dosierkalendar” norādīti datumi, kuros Tiroles valdība 2021. gada pirmajā pusē piemēros “Sastrēgumu regulēšanas” pasākumus.

Automātiskā regulēšanas sistēma ir paredzēta lielgabarīta transportlīdzekļu tranzīta plūsmas regulēšanai uz Austrijas – Vācijas robežas. Kravas transportlīdzekļu tranzīta kustība tiks regulēta uz automaģistrāles A12–Inntalautobahn–robežšķērsošanas punktā Kufstein/Kiefersfelden, dienvidu virzienā no plkst.5.00.

Kravas transportlīdzekļu kustība netiek ierobežota, ja kontrolei tiek uzrādīti transportlīdzekļa vadītāja personu apliecinoši dokumenti, kā arī ar pārvadājumu saistītie dokumenti.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskas, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā.

No 7. septembra Austrijā sāka darboties “COVID-19 luksofors” (Corona-Ampel). Luksofora sistēmas mērķis ir elastīgi reaģēt uz saslimstības rādītājiem valsts, federālo zemju un atsevišķu administratīvo vienību līmenī. Luksoforā ir četras krāsas: zaļa (zems riska līmenis), dzeltena (vidējs), oranža (augsts), sarkana (ļoti augsts riska līmenis). Zaļā krāsa paredz līdz šim noteikto ierobežojumu ievērošanu: distance, roku higiēna, maskas lietošana veikalos, aptiekās, medicīnas iestādes, maskas lietošana, ieejot un pametot telpas (iestādēs, skolās, baznīcās u.c.).

Korona vīrusa luksofora mājaslapa: https://corona-ampel.gv.at/karte/

 

Papildināts 09.10.

Azerbaidžāna: Ņemot vērā inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu, karantīnas režīms valstī pagarināts līdz šā gada 2. novembrim. Vairākās pilsētās un reģionos (Baku, Gjandžā, Lenkaranā, Sumgaitā, Jevlahā, Džalilabadā un Masalli) ir noteikts pastiprināts karantīnas režīms arī pēc 1. augusta.

Saistībā ar bruņotu konfliktu no 2020. gada 28. septembra valstī noteikta komandantstunda.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā ir ieviests virkne pasākumu:

 • visos robežšķērsošanas punktos ir pastiprināti sanitāri epidemioloģiskie pasākumi;
 • visi transportlīdzekļi, kas iebrauc valstī, tiek vairākkārtīgi dezinficēti;
 • kravas, kas tiek ievestas Azerbaidžānā no Irānas un tās teritorijas, tiek pārkrautas transportlīdzekļos ar Azerbaidžānas valsts reģistrācijas numuriem;
 • transportlīdzekļus, kas veic kravu pārvadājumu tranzītā, eskortē Valsts ceļu policija.

Pārvadājumi pa jūru (ieskaitot kravu transportlīdzekļu un konteineru pārvadājumus) tiek turpināti. Ieviesti atsevišķi ierobežojumi ar Turkmenistānu un Kazahstānu.

 • Turkmenistānā reģistrētu kuģu pakalpojumus, kas dodas uz Turkmenistānu, var izmantot tikai šīs valsts pilsoņi.
 • Baku ostā visiem autovadītājiem, kuri dodas uz Turkmenistānu un Kazahstānu, tiek veiktas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek nodrošināti 6 līdz 8 stundu laikā.
 • Baku ostā autovadītāji uzturas tam paredzētās zonās, kurās tiek nodrošināta piekļuve pārtikai.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Pasažieru pārvadājumi: robeža ar Irānu slēgta no 29. februāra. Robeža ar Gruziju slēgta no 14. marta. Turcijas robeža slēgta no 14. marta. Krievijas robeža slēgta no 18. marta.

Azerbaidžānas pilsoņiem atļauts šķērsot iepriekšminētās robežas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 20.10.

Baltkrievija: robežas starptautiskajiem pārvadājumiem NAV slēgtas. Neraugoties uz iepriekšējiem paziņojumiem par Lietuvas un Polijas robežas slēgšanu, kā arī uz drošības pasākumu pastiprināšanu uz robežas ar Ukrainu, visi robežšķērsošanas punkti strādā un nodrošina iebraukšanas/izbraukšanas formalitāšu izpildi atbilstoši savām kapacitātēm.

2020. gada 15. oktobrī stājas spēkā Baltkrievijas republikas Ministru padomes rīkojums No 591 “Par grozījumiem Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. marta rīkojumā Nr. 171 un 2020. gada 8. aprīļa rīkojumā Nr. 208”.

Normatīvais akts paredz, ka personām, kuras ieradās Baltkrievijā no valstīm, kurās reģistrēti COVID-19 inficēšanās gadījumi, kā arī personām, kuras tranzītā šķērsoja šīs valstis, ja nav dokumentāla apstiprinājuma par uzturēšanos tranzīta valstīs ne ilgāk kā 24 stundas, ierodoties Baltkrievijā jāievēro 10 dienu pašizolācija. 10 dienu pašizolācijas periodā iepriekšminētajām personām aizliegs izbraukt no Baltkrievijas.

Valstu saraksts, kurās reģistrēti COVID-19 saslimšanas gadījumi, ir pieejams Baltkrievijas Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē.

Jaunie grozījumi paredz, ka, sākot ar 2020. gada 15. oktobri, ārvalstu pilsoņiem un personām bez valstiskas piederības, izņemot Baltkrievijas Republikas pastāvīgos iedzīvotājus, ierodoties Baltkrievijā no valstīm, kuras nav iekļautas sarakstā, šķērsojot Baltkrievijas robežu, jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāta orģināls (krievu, baltkrievu vai angļu valodā). Iebraukšanas brīdī testa rezultāts nedrīkst būt vecāki par 72 stundām, kā arī tests jāveic, izmantojot polimerāzes ķēdes reakcijas metodi.

Robežsardzes un muitas darbinieki kontrolē medicīnisko dokumentu pieejamību, kā arī izsniedz personām, kuras ierodas no Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētajām valstīm iebraukšanas deklarāciju, kā arī izskaidro pašizolācijas prasības.

Pašizolācijas un COVID-19 testa prasības netiek attiecinātas uz transportlīdzekļu autovadītājiem, veicot kravas starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautiskos pasta sūtījumu autopārvadājumus.

25. marta rīkojums No. 171 pieejams šeit.

1. aprīļa rīkojums No. 208 pieejams šeit.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

29. jūnijā izdotais rīkojums No. 372 “Par grozījumu veikšanu rīkojumos No. 171 un 311”  paredz, ka no 1. jūlija, veicot tranzīta pārvadājumus, Baltkrievijā netiek attiecinātas prasības par noteiktu tranzīta koridoru, atpūtas vietu un degvielas uzpildes staciju izmantošanu, kā arī tiek atcelta prasība, ka Baltkrievijas teritorija jāpamet nākamajā dienā, kas seko dienai, kad transportlīdzeklis iebraucis valstī. 
1. oktobrī stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 30. septembra dekrēts No. 576, ar kuru tiek grozīts Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. maija dekrēts No. 311 “Par navigācijas ierīču (plombu) izmantošanu”, nosakot, ka grozījumi papildina to gadījumu sarakstu, kad pārvadātājam jāveic transportlīdzekļa kravas telpas plombēšana ar īpašu (elektronisku) plombu, to starpā plombēšana jāveic:

 • pārvadātājiem, pret kuriem uzsākta administratīvā lietvedība, vai noteiks sods par muitas procedūru neievērošanu;
 • pārvadātājiem, kuri savlaicīgi nav veikuši ievedmuitas, antidempinga nodokļa, kompensācijas nodokļa u.c. nodokļu maksājumus;
 • citi gadījumi, kad tiek konstatēti Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EEZ), starptautisko līgumu un EEZ dalībvalstu normatīvo tiesību aktu pārkāpumi vai tiesību aktu pārkāpumu pazīmes;
 • ja plombēšanu pieprasa muitas iestādes saskaņā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības muitas kodeksa 344. pantu.

Navigācijas plombas var uzstādīt iekšzemes muitas punktos, robežšķērsošanas vietās pirms iebraukšanas Baltkrievijā, kā arī pie nacionālajiem operatoriem Belneftegaz (ОДО «Белнефтегаз») u.c..

Pārvadājot preces, uz kurām attiecas muitas tranzīta procedūras, uz Krieviju vai tranzītā caur Krievijas teritoriju pirms izbraukšanas no Baltkrievijas navigācijas plombas tiek noņemtas autoceļa M1 / E30 607. kilometrā robežšķērsošanas punktā Redki (BLR)–Krasnoe (RUS). Šī vieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi ar navigācijas plombas attēlu un uzrakstu “Электронная пломба E-SEAL”. Google Maps koordinātas: 54,689854, 30,942757.

Ja netiek ievērota prasība apstāties navigācijas plombu noņemšanas vietās, var tikt piemērots administratīvais sods (no 2 līdz 50 bāzes soda vienībām) no BYR 54 (vai 18 EUR) līdz 1350 BYR (437 EUR) vai var tikt piemērots administratīvais arests.

Elektroniskās plombas uzstādīšanas izmaksas noteiktas četru bāzes vienību apmērā (aptuveni 44 eiro, ieskaitot PVN).

Sākot ar 1. maiju, BelToll maksas ceļu lietotāji varēs izmantot jaunu funkcionalitāti, kas sniedz iespēju divu stundu laikā pēc pārkāpuma, kas saistīts ar BelToll noteikumu neievērošanu, izdarīšanas veikt maksājumu par izdarīto pārkāpumu, tādejādi izvairoties no papildu sadārdzinājuma. Lietotāju varēs pieteikties SMS apziņošanas pakalpojumam. Tādejādi, ja tiks izdarīts pārkāpums, lietotājam tiks izsūtīta īsziņa, informējot klientu par radušos situāciju.

Iepriekšminētās funkcionalitātes pieejamas lietotāja personīgajā kontā vietnē www.beltoll.by.

26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

 

Papildināts 20.10.

Beļģija: 2020. gada 16. oktobrī Beļģijas valdība, reaģējot uz ļoti satraucošo situāciju valstī Covid-19 izplatības jautājumā, pieņēma papildu pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai. Valstī ieviesta komandant stunda no plkst.00.00 līdz 05.00.

Komandantstundu laikā kravas transportlīdzekļu autovadītāji var veikt darba pienākumus, ja tiek uzrādīts dokuments, kas apliecina, ka pārvietošanās saistīta braucienu darba vajadzībām. Par pietiekamu apliecinājumu uzskatāms Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”.

Beļģija iekļauta Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Beļģijā ir izveidots ceļošanas rekomendāciju saraksts, kurā valstis tiek iedalītas trīs krāsu kodu sistēmā – zaļš, dzeltens un sarkans. Izveidoti divi atsevišķi saraksti: viens attiecas uz ceļošanu (you are traveling to), otrs – uz iebraukšanu/atgriešanos (you are returning from) Beļģijā. Saraksts tiek regulēti atjaunināts, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas valstīs.

Zaļais kods: ceļot atļauts uz un no valsts bez ierobežojumiem.

Oranžais kods: dodoties uz konkrēto valsti, jāņem vērā nosacījumi, kas izvirzīti ieceļotājiem no Beļģijas. Atgriežoties no šī koda valsts, Covid-19 tests un pašizolācija stingri ieteicama.

Sarkanais kods: konkrētās valstis liegušas ieceļot, kā arī attiecībā uz šīm valstīm ir noteikts oficiāls ceļošanas aizliegums. Atgriežoties no šī koda valsts, obligāti jāveic Covid-19 tests un jāievēro karantīna.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Karantīnas ievērošanas prasība neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

No 1. augusta, iebraucot Beļģijā, jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa:

 • personām, kuras dzīvo Beļģijā un ir uzturējušās ārvalstīs vairāk nekā 48 stundas;
 • personām, kuras dzīvo ārvalstīs un plāno uzturēties Beļģijā ilgāk par 48 stundām;
 • personām, kuras iebrauc Beļģijā ar lidmašīnu vai ar kuģi neatkarīgi no laika perioda, ko plānots pavadīt Beļģijā.

Kravas transportlīdzekļu vadītājiem šī veidlapa NAV jāaizpilda, ja viņa uzturēšanās laiks Beļģijā nepārsniedz 48 stundas, bet, ja uzturēšanās laiks pārsniedz 48 stundas, tad šī Uzturēšanās vietas veidlapa IR jāaizpilda. Tādējādi, ja Beļģija tiek šķērsota tranzītā 48 stundu periodā, tad autovadītājiem (pat iebraucot no sarkanās zonas valstīm) nav jāievēro karantīna, kā arī nav jāaizpilda Uzturēšanās vietas veidlapa.

Autovadītājiem, kuri iebrauc Beļģijā no sarkanās zonas valsts (arī atgriežoties pēc atpūtas perioda pavadīšanas) un uzturas valstī ilgāk nekā 48 stundas, obligāti ir jāievēro 14 dienu karantīnas periods un jāveic Covid-19 tests (tests bez maksas).

Autovadītājiem, kuri iebrauc Beļģijā no oranžās zonas valsts (arī atgriežoties pēc atpūtas perioda pavadīšanas) un uzturas valstī ilgāk nekā 48 stundas, ieteicams ievērot 14 dienu karantīnas periodu un veikt testēšanu (tests par maksu).

Sīkāka informācija franču valodā pieejama šeit.

Šīs prasības neievērošana var tikt sodīta ar 250 eiro naudas sodu.

Beļģijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Beļģijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 02.10.

Bulgārija: ārkārtas epidemioloģiskā situācija valstī pagarināts līdz 30. novembrim. Bulgārija ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Sejas maskas lietošana ir obligāta visās slēgtās sabiedriskās vietās (izņemot ēšanas iestādēs un bāros). Tiek rekomendēts lietot sejas maskas, arī atrodoties ārpus telpām.

Bulgārijas Veselības ministrijas pavēle paredz, ka līdz 2020. gada 30. novembrim ārvalstu pilsoņiem aizliegta iebraukšana Bulgārijā (liegums attiecas uz jebkuru robežšķērsošanas punktu un visiem transprtlīdzekļiem), izņemot:

 • Bulgārijas pilsoņiem;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Lielbritānijas, Šengenas valstu pilsoņiem (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu) un Bulgārijas pilsoņu ģimenes locekļiem, personām, kuras faktiski dzīvo kopā ar Bulgārijas pilsoni;
 • Austrālijas, Kanādas, Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Ruandas, Korejas Republikas, Taizemes, Tunisijas, Urugvajas, AAE, Ukrainas, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas, Albānijas, Kosovas, Bosnas un Hercegovinas, Melnkalnes, Moldovas, Izraēlas, Kuveitas, Baltkrievijas un Turcijas pilsoņiem;
 • iebraukšana atļauta arī personām ar pastāvīgo dzīvesvietu un ilgtermiņa uzturēšanās atļauju Bulgārijas Republikas teritorijā un viņu ģimenes locekļiem “D vīza”, kā arī personām, kurām ir uzturēšanās atļauja kādā no ES dalībvalstīm, AK vai Šengenas valstī (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikāns) un viņu ģimenes locekļiem;
 • medicīnas darbiniekiem, medicīnas zinātniekiem un sociālajiem darbiniekiem, ja ceļojuma mērķis ir saistīts ar profesionālo darbu;
 • personām, kuras iesaistītas medicīnisku produktu, iekārtu, aprīkojuma kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu piegādē, uzstādīšanā un apkalpošanā;
 • personālam, kuras iesaistīts kravu un pasažieru pārvadājumos, aviācijas apkalpes locekļiem, kuri iesaistīti komerciālos pārvadājumos ar lidmašīnām, un citām;
 • tirdzniecības pārstāvjiem, personām, kuras iesaistītas ekonomikas un investīciju procesos, kā arī personām, kuras tieši iesaistītas Bulgārijas Republikas stratēģiskās un kritiskās infrastruktūras būvēšanā, uzturēšanā, un drošības nodrošināšanā;
 • ārvalstu amatpersonām (valdību vadītāji utt.) un to delegāciju locekļiem, kā arī diplomātiem, starptautisko organizāciju ierēdņiem, militārpersonām un humānās palīdzības darbiniekiem, kuri veic dienesta pienākumus;
 • personām, kuras ceļo ar savu dzīvesbiedru saistītu humānu apsvērumu dēļ, vai personas, kuras faktiski dzīvo kopā ar viņiem, ir pirmās vai otrās pakāpes radinieki;
 • tirdzniecības, ekonomisko un investīciju darbību pārstāvji un personas, kuras tieši iesaistītas Bulgārijas Republikas stratēģiskās un kritiskās infrastruktūras būvēšanā, uzturēšanā, ekspluatācijā un drošības nodrošināšanā, īstenojot projektus, kas sertificēti saskaņā ar Investīciju veicināšanas likumu, kā arī personas, kuras iesaistītas potenciālo investoru projektu analīzē un citas darbības, kas saistītas ar valsts ekonomiku, ko apliecina ar ekonomikas ministra vai cita par attiecīgo darbību atbildīga ministra;
 • personas, kuras iesaistītas kuģu būvē un kuģu remontā;
 • sezonālos darbiniekus, kuri nodarbināti lauksaimniecības un tūrisma sektoros;
 • pārrobežu darbiniekus;
 • personas, kuras ceļo izglītības dēļ;
 • personas, kuras organizē un piedalās starptautiskos sporta pasākumos.

Tranzīts atļauts:

 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Lielbritānijas un Šengenas valstu pilsoņiem (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu) un šo personu ģimenes locekļiem ar mērķi atgriezties mītnes valstī;
 • Albānijas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas, Moldovas, Turcijas, kā arī Kuveitas un Izraēlas pilsoņiem un šo personu ģimenes locekļiem ar mērķi atgriezties mītnes valstī;

Tranzīts atļauts ar nosacījumu, ka tranzītā esošā persona izbrauc no valsts iespējami īsākajā laika posmā.

COVID-19 testa rezultātu uzrādīšana iebraucot Bulgārijā

Visām personas, kurām atļauts iebraukt Bulgārijā, ierodoties no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Lielbritānijas un Šengenas valstīm (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu), Austrālijas, Kanādas, Gruzijas, Japānas, Marokas, Jaunzēlandes, Ruandas, Korejas Republikas, Taizemes, Tunisijas, Urugvajas, Jordānijas un Ukrainas, NAV jāuzrāda negatīvi COVID-19 testa rezultāti.

Visām personām, kurām atļauts iebraukt Bulgārijā, ierodoties no trešajām valstīm (izņemot iepriekšminētās), ieskaitot Ziemeļmaķedoniju, Serbiju, Albāniju, Kosovu, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Moldovu, Izraēlu un Kuveitu, atļauts ieceļot Bulgārijas teritorijā tikai pēc tam, kad tiek uzrādīts negatīvs COVID-19 testa rezultāts. Pārbaude nedrīkst būt vecāka par 72 stundām.

Testa rezultātus saturošajā dokumentā jābūt norādītai šādai informācijai:

 • personas vārdam un uzvārdam, kas atbilst personu apliecinošos dokumentos norādītajiem datiem;
 • pārbaudi veikušās laboratorijas nosaukums, adrese un cita kontaktinformācija;
 • pārbaudes veikšanas datums;
 • pārbaudes metode, kas rakstīta ar latīņu burtiem (PCR), un;
 • negatīvs rezultāts, rakstīts ar latīņu burtiem (negatīvs).

Atbrīvojumi no COVID-19 testa

Bulgārijas pilsoņi un citu ES dalībvalstu, Lielbritānijas un Šengenas valstu pilsoņi (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu):

 • personām, kuras ceļo ar savu dzīvesbiedru saistītu humānu apsvērumu dēļ, vai personas, kuras faktiski dzīvo kopā ar viņiem, ir pirmās vai otrās pakāpes radinieki;
 • tirdzniecības, ekonomisko un investīciju darbību pārstāvji un personas, kuras tieši iesaistītas Bulgārijas Republikas stratēģiskās un kritiskās infrastruktūras būvēšanā, uzturēšanā, ekspluatācijā un drošības nodrošināšanā, īstenojot projektus, kas sertificēti saskaņā ar Investīciju veicināšanas likumu, kā arī personas, kuras iesaistītas potenciālo investoru projektu analīzē un citas darbības, kas saistītas ar valsts ekonomiku, ko apliecina ar ekonomikas ministra vai cita par attiecīgo darbību atbildīga ministra;
 • personas, kuras iesaistītas kuģu būvē un kuģu remontā;
 • starptautiskajos kravas un pasažieru autopārvadājumos iesaistītie autovadītāji;
 • kuģu apkalpes komandu locekļi, kuri ir Bulgārijas pilsoņi;
 • medicīnas darbinieki, medicīnas zinātnieki un sociālie darbinieki, ja ceļojuma mērķis ir saistīts ar profesionālo darbu;
 • darbinieki, kuri iesaistīti medicīnisku produktu, iekārtu, aprīkojuma kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu piegādē, uzstādīšanā un apkalpošanā;
 • ārvalstu amatpersonas (valdību vadītāji utt.) un to delegāciju locekļi, kā arī diplomāti, ārvalstu pārstāvniecību administratīvais un tehniskais personāls, starptautisko organizāciju ierēdņi, militārpersonas un humānās palīdzības darbinieki un šo personu ģimenes locekļi, ja tiek veikti dienesta pienākumi;
 • valsts pārvaldes darbinieku īstermiņa komandējumi uz ārzemēm, veicot darba pienākumus;
 • lidaparātu apkalpes locekļi, kuri veic lidojumus uz/no Bulgārijas publiskajām lidostām, un personas, kuras nodarbojas ar gaisa kuģu tehnisko apkopi;
 • personas, kuras šķērso Bulgārijas teritoriju tranzītā.

Bulgārijas pilsoņiem un personām ar pastāvīgo un ilgtermiņa uzturēšanās statusu Bulgārijas Republikas teritorijā un viņu ģimenes locekļiem, kuri neuzrāda negatīvu COVID-19 testu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, jāievēro 14 dienu karantīnas prasība. Karantīna jāpavada mājās vai citā apmešanās vietā.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Gadījumos, ja nav iespējams noslēgt tranzīta pārvadājumu, jo kaimiņvalstī noteikts braukšanas ierobežojums, transportlīdzekļa vadītājam jāseko kompetento iestāžu norādījumiem. Kompetentās iestādes pārstāvis norādīs vietu, kurā jānovieto transportlīdzeklis un jāuzturas autovadītājam līdz brīdim, kad varēs pamest Bulgārijas teritoriju.

Iekštelpās sejas masku lietošana ir obligāta. Tiek rekomendēts lietot sejas maskas arī sociāla kontakta gadījumos, tai skaitā atrodoties ārpus telpām.

14. aprīlī Bulgārijas autoceļu infrastruktūras aģentūra uz laiku atsaukusi brīvdienu braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 06.10.

Čehija: Čehijā strauji aug Covid-19 izplatība: Slovākija, Norvēģija, Grieķija, Dānija, AK, Ungārija, Latvija, Lietuva, Igaunija ir iekļāvušas Čehiju augsta riska (sarkanajā) kategorijā, paredzot karantīnu (vai testu). Austrija un Polija pagaidām paturējušas Čehiju “zaļajā” kategorijā. Vācija, Beļģija un Nīderlande iekļāvušas Prāgu un Centrālās Bohēmijas reģionu (kur lielāka saslimstība) augsta riska zonā, nosakot karantīnu vai testu. Čehijā iebraucējiem no Eiropas “zaļajām” valstīm nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un nav jāievēro karantīna.

No 15. jūnija, pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ES un Šengenas zonas valstis tiek sadalītas trīs grupās pēc COVID-19 riska līmeņa – zema (zaļš), vidēja (oranžs) un augsta (sarkans) riska.

Atjaunots valstu saraksts, atbilstoši riska kategorijām pieejams šeit.

Iebraukšana Čehijā no zaļā riska kategorijas valstīm netiek ierobežota.

No 21. septembra, iebraucot Čehijā no valstīm, kurām piešķirts oranžs vai sarkans riska novērtējums, personai pirms iebraukšanas jāsazinās ar reģionālo veselības iestādi, iepriekš aizpildot elektronisku veidlapu. Veidlapa pieejama: https://plf.uzis.cz/ .

Šī veidlapa pēc pieprasījuma jāuzrāda robežkontrolei un citām kontrolējošajām iestādēm.

Ierodoties valstī no oranžajām vai sarkanajām valstīm, piecu dienu laikā pēc ierašanās jāveic COVID-19 tests. Testa rezultāti jāuzrāda attiecīgajām veselības aizsardzības iestādēm.

Tiek atzīti testa rezultāti, kurus izsniegusi kāda no ES dalībvalstīm. Šis dokuments jāiesniedz attiecīgajām veselības aizsardzības iestādēm tūlīt pēc ierašanās un tas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām. Šis noteikums attiecas uz Čehijas pilsoņiem, ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir ilgtermiņa vai pastāvīga uzturēšanās atļauja Čehijas Republikā vai citā ES valstī.
Latvija ir iekļāvusi Čehiju “sarkanajā sarakstā”; ceļotājiem no Čehijas Latvijā ir jāievēro 10 dienu karantīna.

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisku pārvadājumu sektorā. Sīkāk skatīt šeit.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Balstoties uz Čehijas Republikā pieņemtiem COVID-19 apkarošanas pasākumiem un jaunieviestiem grozījumiem Čehijas autopārvadājumu likumā, no 2020. gada 1. jūlija ieceļojot Čehijā transportlīdzeklī jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālo kompetenci apstiprinošam dokumentam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Čehijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 06.10.

Dānija: Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā uz visām ārējām robežām ir noteikta robežkontrole līdz 12. novembrim (nepieciešamības gadījums periods var tikt pagarināts), tomēr visas robežas ir atvērtas. Ierobežojumi attiecas uz cilvēku pārvietošanos, turpretī kravu pārvadājumi notiek neierobežotā režīmā.

Šengenas zonas valstis tiek sadalītas grupās pēc COVID-19 riska līmeņa – dzeltena (zems risks) un oranža (augsts risks). Dānijā atļauts iebraukt no dzeltenā saraksta valstīm.

Ieceļošana no oranžajām (augsta riska) valstīm ir atļauta tikai gadījumos, ja ceļojums ir pamatots (tūrisms netiek uzskatīts par pietiekami pamatotu ceļojuma iemeslu).

Sīkāka informācija pieejama https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travel-in-or-out-of-denmark/is-my-country-open-or-banned.

No 22. augusta Dānijā sabiedriskajā transportā, tai skaitā uz prāmjiem, obligāti jāizmanto sejas maskas. Ārvalstu darba ņēmējiem, norīkotiem darbiniekiem un pašnodarbinātiem pakalpojumu sniedzējiem tiek piedāvāts veikt Covid-19 testu, iebraucot valstī vai uzreiz pēc iebraukšanas.

Dānijas Nacionālā veselības padome paziņoja, ka no augusta Dānijā spēkā rekomendācija valkāt sejas maskas sabiedriskajā transportā sastrēguma stundās, kad pasažieriem nav iespējams atrasties drošā attālumā vienam no otra. Jūlija pēdējās dienās strauji palielinājās inficēto skaits.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Ja autovadītājam, veicot starptautisko kravu pārvadājumu, beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš, tiek rekomendēts uzrādīt “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikātu” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

 

Papildināts 23.10.

Francija: ierodoties no sarakstā norādītajām valstīm, atļauts iebraukt kontinentālajā Francijā bez jebkādiem ar COVID-19 saistītiem ierobežojumiem vai dokumentiem: Eiropas Savienības dalībvalstīm, Andoras, Austrālijas, Kanādas, Gruzijas, Islandes, Japānas, Lihtenšteinas, Monako, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Ruandas, Sanmarīno, Dienvidkorejas, Šveices, Taizemes, Tunisijas, Apvienotās Karalistes un Urugvajas.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi netiek ierobežoti.

No 17. oktobra uz četrām nedēļām Parīzes reģionā un vēl 8 pilsētās (Grenoblē, Lillē, Lionā, Aiksmarselē, Senetjēnā, Ruānā, Monpeljē un Tulūzā) izsludināta komandantstunda, nosakot, ka no plkt.21.00 līdz 6.00 iedzīvotājiem aizliegts pamest māju.

Pārvietošanās komandantstundas laikā atļauta ar speciālu sertifikātu.

Francijas normatīvie akti paredz COVID-19 skartās teritorijas iedalīt trīs zonās, balstoties uz reģistrēto COVID-19 saslimšanas gadījumu skaitu: “trauksmes”, “augstas trauksmes” un “kritiskas trauksmes zonās.”

Trauksmes zona

Zonās iekļauti 69 administratīvie departamenti. Kopš 28. septembra pulcēšanās ir atļauta tikai 30 cilvēkiem. Vietējās varas iestādes var ieviest papildu ierobežojumus, lai samazinātu vīrusa izplatību.

Augstas trauksmes zona

Bordo, Liona, Nica, Lille, Tulūza, Sentetjēna, Renna, Ruāna, Grenoble, Monpeljē.

 • Šajās zonās pasākuma norises vietās (stadionu, sacīkšu trases utt.) noteikts pulcēšanās ierobežojums līdz 1000 personu.
 • Aizliegti tādi pasākumi, kā vietējās svētku maltītes vai studentu ballītes, bāri tiek slēgti plkst.22.00.
 • Publiskās sapulcēs var piedalīties tikai 10 cilvēki.
 • Sporta zāles ir slēgtas.
 • Ļoti ieteicams izvairīties no privātiem kontaktiem mājsaimniecībās.

Kritiskas trauksmes zona

Marseļa, Gvadelupa, Parīze un Hauts-Sēnas, Sēnas-Sen-Denisas un Val-de-Marne departamenti atrodas kritiskās trauksmes zonās.

Slēgtas visas sabiedrībai atvērtas vietas, kurās nav stingru veselības procedūru. Teātri, kinoteātri un restorāni jau ievieš stingras distancēšanās un preventīvās procedūras, tādejādi šīs iestādes netiek slēgtas.

Papildinātu sarakstu ar administratīvajiem departamentiem, kur noteikta komandantstunda skatīt šeit: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu (informācija franču valodā).

Neatkarīgi no zonas, kurā atrodaties, maskas valkāšana ir obligāta slēgtās sabiedriskajās telpās un ārpus tām dažos rajonos un pilsētās, tai skaitā Parīzē, Marseļā un Lionā.

Par sejas maskas nevalkāšanu var tikt piemērots naudas sods 139 eiro apmērā.

Piezīme: veicot starptautiskos kravu pārvadājumus, autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Šī forma nav derīga, veicot iekšzemes (kabotāžas) pārvadājumus Francijas teritorijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt braukšanas ierobežojumu atsaukumu. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro braukšanas ierobežojumu prasības Francijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

Autopārvadātājiem nav pienākuma no klienta saņemt deklarāciju, kas apliecina, ka viņu (autopārvadātāju) darbu nevar atlikt.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 20.10.

Grieķija: ieceļošana no ES valstīm un no Norvēģijas, Šveices, Islandes un Lihtenšteinas, kā arī Andoras, Monako, Vatikāna Pilsētvalsts un Sanmarīno Republikas ir atļauta bez ierobežojumiem. Ierobežojumi izvirzīti ieceļotājiem no Beļģijas, Bulgārijas, Ungārijas, Maltas, Rumānijas un Spānijas.

Grieķija iekļauta Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Privātpersonu iebraukšana no Bulgārijas atļauta, izmantojot Promachonas (Grieķijas-Bulgārijas) robežšķērsošanas punktu. Privātpersonu iebraukšana no Albānijas, Ziemeļmaķedonijas un Turcijas atļauta tikai darba vajadzībām un citos neatliekamos gadījumos.

Ieceļojot caur Promachona (Grieķijas-Bulgārijas) sauszemes robežu, jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests (melekulārais tests (RT-PCR)), kas ir ne senāks kā 72 h. Jābūt nodrošinātam testa tulkojumam.

Viesiem ieceļotājiem no no Bulgārijas, Rumānijas, A.A.E., Maltas, Beļģijas, Ungārijas, Spānijas, Albānijas un Ziemeļmaķedonijas jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts. Testam jābūt angļu valodā un jāietver personas vārds, uzvārds personu apliecinoša dokumenta numurs/personas kods.

Laboratorijai, kura veikusi testu jābūt:

 • nacionālajai laboratorijai;
 • nacionālajai sabiedrības veselības laboratorijai;
 • privātai laboratorijai, kuru akreditējušas attiecīgās valsts iestādes.

Testa rezultāti, kas neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, netiks pieņemti. Sertifikātu viltošanu sodāma atbilstoši Grieķijas likumiem.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Visiem ceļotājiem no 1. jūlija vismaz 24 h pirms ieceļošanas Grieķijā jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pasažieru lokācijas veidlapa (PLF).

Tiek veikta pasu un muitas kontrole, un tiek pārbaudīts katras personas unikālais ātrās reaģēšanas (QR) kods. QR kods jāuzrāda mobilā tālruņa ekrānā vai drukātā formā. Balstoties uz piešķirto kodu, personas tiek novirzītas padziļinātai kontrolei vai tiek piešķirta automātiska atļauja turpināt ceļojumu uz galamērķi Grieķijā.

Autovadītāji, kuri veic starptautiskos autopārvadājumus, ir atbrīvoti no iepriekšminētām prasībām.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

Ja, iebraucot Grieķijā, plānojat veikt apstāšanos vairākās vietās, jāsniedz informācija par nākamo 7 dienu ceļojuma plāniem (galamērķis utt.).

Ceļotājiem, kuriem ierašanās brīdī konstatēti pozitīvi Covid-19 testa rezultāti, jāveic pašizolācija ceļojuma galamērķī, kas norādīta Pasažieru lokācijas veidlapā (PLF).

Par pasažieru lokācijas veidlapas neaizpildīšanu var tikt piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

Iebraucējiem jāievēro visi profilaktiskie higiēnas pasākumi (masku lietošana un fiziska / sociāla distancēšanās). Maskas vai sejas aizsegi ir obligāti izmantojami sabiedriskajā transportā, taksometros, liftos, slimnīcās, klīnikās un diagnostikas centros. Maskas ieteicams lietot lielveikalos, matu kopšanas salonos un citās slēgtās telpās.

Par pārkāpumiem paredzēts sods 150 eiro apmērā.

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Grieķijas robežšķērsošanas punkti

 • Kakavia (GR-ALB) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Kristalopigi (GR-ALB) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Evzoni (GR-MD) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Promachona (GR-BUL) – preču un pasažieru pārvadājumi, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Ormenio (GR-BUL) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Nymfaia (GR-BUL) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Kipi (GR-TUR) – tikai preču pārvadājumiem, darbojas katru dienu visas diennakts garumā.

 

Papildināts 08.09.

Gruzija: Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā Gruzija ir pieņēmusi jaunus pasākumus, kas paredz, ka visiem ārvalstu autopārvadātājiem jāpamet Gruzijas teritorija:

 • 24 stundu laikā, braucot uz Azerbaidžānu;
 • 48 stundu laikā, braucot uz Krieviju;
 • 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi;
 • 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu, bet izbraucotbez kravas, kā arī iebraucot bez kravas, bet izbraucot ar kravu;
 • 7 dienas laikā, ja transportlīdzeklis gan iebrauc, gan izbrauc ar kravu.

Auovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāvec Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUReiro

 

Papildināts 06.10.

Horvātija: no 1. jūlija ieceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības neattiecas uz ES un Šengenas līguma dalībvalstu (Norvēģijas, Šveices, Islandes, Lihtenšteinas, Andoras, Monako Vatikāna un Sanmarīno) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī trešo valstu pilsoņiem ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām.

Trešo valstu pilsoņu iebraukšana atļauta arī tūrisma un biznesa darījumu ietvaros.

Personām, kuras ieceļo no trešajām valstīm, jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 48 stundām, vai obligāti jāievēro 14 dienu karantīna/pašizolācija.

Sīkāka informācija pieejama šeit un šeit.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/Edit.

No 10. jūnija atvērtas jūras robežas.

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.10.

Igaunija: atvērtas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas iekšējās robežas. Igaunijā atļauts iebraukt Šengenas zonas valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Kopš 12. oktobra pašizolācija prasība nav attiecināma uz personām, kuras ierodas Igaunijā no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 inficēšanās rādītājs ir mazāks par 25 uz 100 000 iedzīvotāju. Gadījumos, kad inficēšanās rādītājs ir starp 25 un 50, pašizolācijas prasība ir atkarīga no tā, vai rādītājs ir 1,1 reizi zemāks vai augstāks nekā Igaunijas inficēšanās rādītājs. Ja rādītājs ir zemāks, tad pašizolācijas prasība nav jāievēro, bet, ja augstāks, tad jāievēro pašizolācija. Ja persona ierodas Igaunijā no valsts, kurā rādītājs pārsniedz 50, tad pašizolācija ir jāievēro

Apstiprināts izņēmums attiecībā uz Baltijas valstīm un Somiju, nosakot, ka bez pašizolācijas ievērošanas drīkst ieceļot gadījumos, kad konkrētās valsts 14 dienu kumulatīvais Covid-19 inficēšanās rādītājs nav augstāks par 50 uz 100 000 iedzīvotāju. Ja šo valstu kumulatīvais rādījums pārsniedz 50 uz 100 000 un ir 1,1 reizi augstāks par Igaunijas rādījumu, šo valstu pilsoņi var neievērot pašizolāciju, ja 48 stundu laikā pirms ierašanās Igaunijā ir veikts Covid-19 tests un saņemts negatīvs rezultāts. Joprojām ir spēkā arī izņēmums, ka neatkarīgi no kumulatīvā rādījuma šo valstu iedzīvotāji var ierasties Igaunijā bez pašizolācijas, kā arī neveikt Covid-19 testu, ja viņu ierašanās mērķis ir saistīts ar darbu, studijām, medicīnas aprūpi vai ģimenes pasākumiem, un personai nav saslimšanas simptomu. Tāpat izņēmums ir attiecināms uz Valkā un Valgā deklarēto iedzīvotāju bez Covid-19 simptomiem pārvietošanos abu pilsētu administratīvo teritoriju robežās. Balstoties uz ES rekomendācijām, atļauts iebraukt arī zema riska trešo valstu valstspiederīgām personām.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 25.09.

Īrija: Saraksts ar valstīm, no kurām ierodoties Īrijā nav jāievēro pašizolācija pieejams šeit. Pašizolācija nav jāievēro, ierodoties arī no Latvijas.

Ikvienam, ierodoties Īrijā, vēl arvien ir jāaizpilda pasažieru lokācijas forma (Public Health Passenger Locator Form).

Sarakstu atjaunos ik pēc 2 nedēļām, bet tā ieviešana neskar politiku attiecībā uz ceļošanu no Ziemeļīrijas –  14 dienu pašizolācija nav jāievēro arī turpmāk.

Īrijā spēkā likums, kas paredz obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā un iekštelpās (piemēram, veikalos), kur nav iespējams nodrošināt divu metru sociālo distancēšanos. Par šo noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods līdz 2500 eiro un/vai brīvības atņemšana līdz 6 mēnešiem.

 

Papildināts 09.10.

Itālija: ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 2021. gada 31. janvārim.

Noteikta obligāta prasība valkāt sejas masku gan sabiedriskās iekštelpās, gan arī ārtelpās. Prasību var nepildīt bērni līdz sešu gadu vecumam; personas ar veselības traucējumiem, kuriem kaitīga sejas masku valkāšana, un iedzīvotāji sportisko aktivitāšu laikā brīvā dabā. Par noteikumu pārkāpumu var piemērot no 400 līdz 1000 eiro lielu naudas sodu.

18. augustā ir publicētas jaunas prasības iebraukšanai Itālijā. Tās ir atkarīgas no situācijas valstī, no kuras persona ieceļo (sk. šeit).

Īpaši ierobežojumi (Covid-19 tests vai karantīna) noteikta personām, kuras pirms iebraukšanas Itālijā ir uzturējušās vai šķērsojušas tranzītā šādas valstis: Horvātija, Grieķija, Malta un Spānija.

Transportlīdzekļu autovadītāji, kuri veic starptautisko kravu pārvadājumu, ir atbrīvoti no karantīnas ievērošanas prasības:

 • ja var pierādīt, ka iebraukšana Itālijā ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi (EK atļauja ir uzskatāma par pietiekamu pierādījumu);
 • pirms iebraukšanas Itālijā aizpilda pašdeklarāciju.

Autovadītāji, kuri piedalās starptautiskā autopārvadājumā, drīkst uzturēties Itālijā ne vairāk kā 120 stundas (vai 36 stundas tranzīta pārvadājuma gadījumā). Pēc šī perioda Itālijas teritorija jāpamet vai jādodas karantīnā.

Saskaņā ar Itālijas normatīvajiem aktiem no 3. jūnija atļauta iebraukšana no šādām valstīm:

 • Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 • Šengenas līguma dalībvalstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistes;
 • Andoras, Monako;
 • Sanmarīno Republikas un Vatikāna Pilsētvalsts.

Itālijas premjerministrs izsludināja jauno likumu 17. maija DPCM.

Šādas likuma prasības tiek atceltas:

 • kompetento veselības organizāciju informēšanu par iebraukšanu Itālijā;
 • kravu pārvadātājiem jāpamet Itālijas teritorija 72 stundu laikā no iebraukšanas brīža;
 • tranzīta pārvadājums jāveic 24 stundu laikā.

Atgādinām, ka uz nenoteiktu laiku atcelti brīvdienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus.

Covid-19 vīrusa izplatības kontekstā no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim Euro 3 un Euro 4 kravas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, drīkst turpināt izmantot Frejus ceļa tuneli (starp Modane Francijā un Bardonecchia Itālijā), ja attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks var apliecināt, ka tā nomaiņa pret videi draudzīgāku Euro 5 un Euro 6 klases transportlīdzekli kavēšanās ir tiešā veidā saistīta ar vīrusa izraisītajiem ārkārtas apstākļiem. Tādā gadījumā jāaizpilda deklarācija.

 

Papildināts 09.10.

Kazahstāna: balstoties uz galvenā valsts sanitārā ārsta lēmumu Nr.54, no 2020. gada 6. oktobra plkst.00.00 personām, kuras ierodas Kazahstāna ar sauszemes vai aviotransportu un kuras nav Kazahstānas pilsoņi, iebraukšana valstī ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tiek uzrādīti negatīvi COVID-19 testa rezultāti (kas nav vecāki par 72 stundām).

Iepriekšminēto lēmumu groza 5. oktobra galvenā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.55 nosakot, ka iepriekš minētās prasības neattiecas uz:

 • Kazahstānas Republikas valdības delegāciju locekļiem, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju oficiālajām delegācijām, kas ierodas Kazahstānā pēc Kazahstānas Republikas Ārlietu ministrijas uzaicinājuma;
 • Kazahstānā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro biroju un starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • aviokompānijas apkalpes locekļiem;
 • personām, kuras iesaistītas starptautisku kravu tranzīta un divpusējos pārvadājumos. Izņēmums attiecināms uz transportlīdzekļu ekipāžām, kas sastāv no ne vairāk kā diviem autovadītājiem, ko apliecina attiecīgās kategorijas autovadītāja apliecība.

Uz robežas autovadītājiem tiek mērīta temperatūra. Akūtu saslimšanas simptomu gadījumā autovadītāji tiek ievietoti veselības aprūpes iestādē.

kravas autotransporta kustība pāri Kazahstānas robežām ir atļauta bez ierobežojumiem.

Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī.

17. aprīlī Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2020. gada 1. novembrim Latvijas Republikas valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

27. aprīlī saņemta informācija, ka, balstoties uz Kazahstānas Republikas ārlietu ministrijas sēdes protokolu, Kazahstānas valdības rīkojuma No.220 prasības par bezvīzu režīma atcelšanu starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem vadītājiem, kuri veic pārvadājumus uz Kazahstānu vai šķērso Kazahstānu tranzītā, līdz 2020. gada 1. jūnijam netiek piemērotas.

Sīkāka informācija pieejama ATD mājaslapas sadaļā “informācija par valstīm”.

Kazahstānā stājas spēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

SVARĪGI: 26. martā saņemta informācija no Kazahstānas industrijas un infrastruktūras attīstības ministrijas informāciju, ka Latvijas Republikā reģistrētiem pārvadātājiem atļauts iebraukt un veikt kravu pārvadājumus Kazahstānas teritorijā. Kazahstāna oficiāli publicējusi informāciju, norādot, ka kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 06.08.

Kirgizstāna: no 17. marta uz nenoteiktu laiku Kirgizstānā aizliegts ieceļot visiem ārvalstu pilsoņiem. Ieceļošanas aizliegums neattiecas uz kravu pārvadātājiem un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.

Ieviests stingrāks režīms Biškekā un Čui apgabalā, ierobežota sabiedriskā transporta kustība un ierobežots kafejnīcu, restorānu, ēdināšanas punktu un lielveikalu darba laiks.

20. maijā Kirgizstānas Republikā stājas spēkā jauns algoritms COVID-19 izplatības novēršanai kravu autopārvadājumu sfērā.

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānā aizliegts ieceļot arī ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Kirgizstānā, kā arī ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem.

Aizlieta pārvietošanās starp valsts reģioniem un pilsētām.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

 

Papildināts 06.10.

Kosova: atvērta lielākā daļa Kosovas sauszemes robeža. Atcelta prasība ieceļotājiem uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un septiņu dienu pašizolācija. Robežšķērsošanas vietās tiek veikta veselības pārbaude, jāievēro aizsardzības pasākumi. Publiskās telpās sejas masku lietošana ir obligāta.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama: http://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Kosovo.pdf

 

Papildināts 13.07.

Krievija: 27. martā stājas spēkā Rīkojums No. 763-p, nosakot, ka, sākot ar 2020. gada 30. martu, uz laiku ierobežota kustība Krievijas Federācijas robežkontroles un jauktajos robežkontroles punktos autotransportam, dzelzceļa satiksmei, gājējiem, upju transportam. Slēgta arī Krievijas un Baltkrievijas robežu sauszemes daļa.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

29. aprīlī Krievijas valdība ar Rīkojumu Nr. 1170 pagarināja robežu slēgšanas periodu uz nenoteiktu laiku. Tādējādi Krievijas robeža (tostarp ar Baltkrieviju) būs slēgta līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies. Uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem šie noteikumi neattiecas.

No 21. jūnija ir nedaudz mīkstināti nosacījumi iekšējai ceļošanai, piemēram, Krasnodaras reģionā vairs nav prasības ievērot 14 dienu pašizolācijas periodu. Maskavā iepriekšnoteiktie ierobežojumi saglabāsies vismaz līdz jūlija vidum. Visā Krievijas teritorijā saglabājas prasība izmantot sejas maskas.

Krievijas ekonomikas ilgtspējības un attīstības valsts komisijas sanāksmē tika nolemts īslaicīgi (90 kalendāro dienu periodā) atļaut izmantot borta ierīces, ar kurām tiek veikti maksājumus Platon elektroniskajā autoceļu nodevas apmaksas sistēmā gadījumos, ja beidzies ierīces verifikācijas periods.

Krievijas valdība 26. martā atcēla pavasara braukšanas ierobežojumu ieviešanu kravas transportlīdzekļiem uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem 2020. gadā. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 25.09.

Lielbritānija: sākot ar 28. jūliju, ceļotājiem, kuri Apvienotajā Karalistē iebrauc no Latvijas, nav jāievēro 14 dienu pašizolācija. Turpretī, atgriežoties no Lielbritānijas Latvijā, 10 dienu pašizolācijas periods ir jāievēro.

Starptautisko kravu autopārvadājumos aktīvi nodarbinātie autovadītāji ir atbrīvoti no prasības ievērot pašizolāciju, tomēr viņiem ir jāspēj uzrādīt sava statusa apliecinājums, kopienas atļauja, pavadzīme un pārvietošanās dokumenti.

Autovadītājiem, kuri pēc atvaļinājumiem atgriežas Lielbritānijā no valstīm, kuras pēc

Valstu saraksts tiek regulāri atjaunots un var mainīties.

14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz:

 • neskatoties uz to, ka karantīnas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem, Lielbritānijā noteikta prasība, ka pirms iebraukšanas valstī visām personām (tai skaitā autovadītājiem) jāaizpilda tiešsaistes lokācijas veidlapa, kurā jānorāda kontaktinformācija, kā arī dati par veicamo braucienu. Autovadītāji var aizpildīt veidlapu ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā. Lielbritānijas varas iestādes norāda, ka tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu veidlapas aizpildīšanu, it sevišķi tas attiecināms uz pārvadātājiem, kuri vienas nedēļas laikā vairākas reizes dodas uz un no Lielbritānijas. Uz robežas jāuzrāda aizpildītas lokācijas veidlapas digitālā versija vai arī drukāta versija. Oficiālas vadlīnijas pieejamas šeit.

Lokācijas forma izveidota, lai to varētu aizpildīt visi ceļotāji, ne tikai transporta sektora darbinieki. Neskatoties uz to, ka 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz kravu transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem, pirms iebraukšanas Lielbritānijā šīm personām jāaizpilda tiešsaites lokācijas veidlapa pirms iebraukšanas valstī.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti, veicot starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, netiek pagarinātas. Veicot kravu pārvadājumus, Lielbritānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 24. jūlija obligāta ir sejas masku valkāšana veikalos un lielveikalos un sabiedriskajā transportā, savukārt no 8.augusta šis nosacījums attiecas arī apmeklējot muzejus, galerijas, kā arī citas sabiedriskās vietas un pasākumus iekštelpās.

 

Papildināts 20.10.

Lietuva: no 9. oktobra Lietuvā spēkā ir jauna obligātas pašizolācijas noteikšanas kārtība. 14 dienu pašizolācija jāievēro atgriežoties no valstīm, kurās pēdējo 14 dienu laikā kumulatīvais saslimstības rādītājs ir par 10% augstāks nekā Lietuvā. Šī kārtība netiek attiecināta uz trešajām valstīm, kuras tiks vērtētas atsevišķi.

Pašizolācijas ilgumu var samazināt līdz 10 dienām, veicot testu ne ātrāk kā astotajā pašizolācijas dienā. Sākot ar 3. oktobri, ir atcelta prasība uzrādīt negatīvu testa rezultātu, iebraucot Lietuvā.

Uz ieceļotājiem no Igaunijas un Polijas attiecas izņēmums, ka pašizolācija nav jāievēro, ja ieceļošanas Lietuvā mērķis ir darbs, mācības vai aktivitātes, kas saistītas ar veselības aprūpi vai lauksaimniecību.

Sākot ar 15. septembri, visiem ceļotājiem, kuri ierodas Lietuvā pa starptautiskajiem satiksmes maršrutiem, elektroniski jāiesniedz savi dati (vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija) Lietuvas Nacionālajam sabiedrības veselības centram. Ierodoties ar privātu autotransportu, dati jāiesniedz 12 stundu laikā. Anketa jāaizpilda tikai tiem kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, kuri nodarbināti Lietuvā reģistrētos uzņēmumos.

Normatīvie akti (Lietuviešu valodā), kas saistīti ar COVID-19 pandēmijas ierobežošanu, kā arī aktuālā informācija par kravu pārvadājumiem Lietuvā pieejama šeit un šeit.

Lietuvā noteikta obligāta prasība lietot sejas maskas slēgtās publiskās telpās, tai skaitā sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās. Nav noteikts dalībnieku skaita ierobežojums pasākumos iekštelpās, bet pastāv prasība pēc drošības pasākumu ievērošanas (distancēšanās, maskas). 7. oktobrī valdība pieņēma lēmumu, ka turpmāk ir jāreģistrē visi publisko pasākumu dalībnieki neatkarīgi no dalībnieku skaita (arī, piemēram, gadatirgos, pilsētas svētkos). Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods privātpersonām par distancēšanās pārkāpumiem var svārstīties no 500 līdz 1500 eiro.

No 1. jūnija atcelti visi robežkontroles pasākumi kravu un pasažieru kustībai uz Latvijas–Lietuvas robežas.

Pašizolācijas prasības neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus.

Preču tranzīta pārvadājumi ir atļauti.

Ja transportlīdzekļa apkalpei, kas nodarbojas ar starptautiskiem komercpārvadājumiem, tiek konstatēti saslimšanas simptomi, iebraukšanas Lietuvas Republikā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad apkalpes locekļi ir Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas pilsoņi, vai personas, kurām piešķirta uzturēšanās atļauja kādā no Baltijas valstīm.

Kravu pārvadājumiem atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • uz robežas ar Baltkrieviju atvērti: Medininkų–Kamenyj Logo, Šalčininkai–Benekainiai, Raigardas–Privalka;
 • uz robežas ar Krievijas Federāciju atvērti: Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko.

 

Papildināts 06.10.

Luksemburga: atļauti pasažieru un kravu pārvadājumi. Atvērti visi robežšķērsošanas punkti.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

Luksemburga ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

 

Papildināts 05.08.

Malta: no 1. jūlijā atvērtas robežas ar šādām valstīm:

 • Austrijas, Čehijas, Dānijas, Francijas (izņemot Ile–de–France), Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas (izņemot Emīlijas–Romanjas, Lobardijas un Pjemontes reģionus),  Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas (izņemot Madridi, Katalonijas reģionu, Castilla–LaMancha, Kastīliju un Leonu), Šveices, Ungārijas, Vācijas.

Ierodoties Maltā, ceļotājiem jāparaksta deklarācija apliecinot, ka pēdējās 30 dienas pavadītas valstī, kas iekļautas Covid-19 drošo valstu  sarakstā (ārpus ES – Islande, Izraēla, Norvēģija un Šveice).

Personām, kuras ierodas Maltā no sarakstā neiekļautajām valstīm, pašizolācijā jāpavada 14 dienas.

Obligāta sejas masku lietošana sabiedriskās vietās. No 22. maija, ievērojot distancēšanās nosacījumus, ir atvērti muzeji, bāri, kafejnīcas, ēdināšanas iestādes, veikali, frizētavas u.c. Aizliegta publiska pulcēšanās un jebkāda veida masu pasākumi. Skolas ir slēgtas līdz mācību gada beigām.

RORO tipa prāmju satiksme un gaisa satiksme kravu pārvadājumiem tiek nodrošināta normālā režīmā.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 16.03.

Maroka: no 15. marta plkst.20.00 (pēc Eiropas centrālā laika) Maroka slēdz savas gaisa, jūras un sauszemes robežas.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 06.10.

Melnkalne: publiskās vietās sejas maskas lietošana ir obligāta.

starptautiskie pārvadājumi pa sauszemi, jūru un gaisu tiek nodrošināti ar valstīm no "zaļā saraksta":

Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija), Francija, Grieķija, Nīderlande, Horvātija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Vācija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija) un Alžīrija, Andora, Azerbaidžāna, Barbadosa, Baltkrievija, Bruneja, Fidži, Filipīnas, Gruzija, Indonēzija, Islande, Jamaika, Japāna, Jordānija, Dienvidkoreja, Kambodža, Kanāda, Ķīna, Kuba, Lihtenšteina, Madagaskara, Malaizija, Maroka, Maurīcija, Maurīcija, Mongolija, Mozambika, Nikaragva, Norvēģija, Jaunzēlande, Papua–Jaungvineja, Paragvaja, Senegāla, Šveice, Tadžikistāna, Taizeme, Trinidāda un Tobago, Tunisija, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti, Lielbritānija, Ukraina, Urugvaja, Uzbekistāna, Vjetnama, Zambija un Zimbabve.

Bez ierobežojuma Melnkalnē atļauts ieceļot personām no Eiropas Savienības dalībvalstīm (Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Nīderlandes, Horvātijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Vācijas, Polijas , Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas), kā arī no Alžīrijas, Andoras, Angolas, Azerbaidžānas, Barbadosas, Baltkrievijas, Brunejas, Ēģiptes, Fidži, Filipīnām, Gruzijas, Indonēzijass, Islande, Jamaikas, Japānas, Jordānijas, Dienvidkorejas, Kambodžas , Kanādas, Ķīnas, Kubas, Lihtenšteinas, Madagaskaras, Malaizijas, Marokas, Maurīcijas, Monakos, Mongolijas, Mozambikas, Nepālas, Nikaragvas, Norvēģijas, Jaunzēlandes, Papua-Jaungvinejas, Paragvajas, Krievijas, Senegālas, Šveices, Tadžikistānas, Taizemes, Trinidādas un Tobago, Tunisijas, Turcijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Lielbritānijass, Ukraina, Urugvajas, Uzbekistānas, Vjetnamas, Zambijas un Zimbabves. Sīkāka informācija pieejama: http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/

 

Papildināts 06.10.

Moldova: 1. oktobrī ārkārtas stāvoklis tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku. Kravu pārvadājumi ar autotransportu Moldovas Republikas teritorijā vai tranzītā caur tās teritoriju netiek ierobežoti pie nosacījuma, ka transportlīdzekļa vadītājam vai apkalpei netiek konstatētas klīniskas COVID-19 saslimšanas pazīmes. Arī 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz iepriekšminētajām personām.

Moldovas Republikas saraksts ar “zaļajām un sarkanajām” valstīm pieejams šeit.

Moldovā atļauts iebraukt ārvalstu pilsoņiem no valstīm, kas klasificētas kā “zaļā zona”. Iebraucot no “zaļajām valstīm” nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības.

Ieceļošana Moldovā aizliegta ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, izņemot:

 • Moldovas pilsoņu ģimenes locekļus;
 • personas ar ilgtermiņa vīzu, uzturēšanās atļauju vai dokumentiem, kas ir līdzvērtīgi kompetentās iestādes izsniegtajai uzturēšanās atļaujai;
 • personas, kas ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • ārvalstu skolēni / studenti, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • ārvalstu pilsoņu ģimenes locekļi, kuriem ir uzturēšanās atļauja Moldovā;
 • ārvalstu pilsoņi, kas strādā Moldovā par skolotājiem;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • tranzītā esošas personas, ieskaitot personas, kuras repatriē konsulārās aizsardzības rezultātā. Tranzīta pārvadājuma maršrutu nosaka atbildīgās institūcijas;
 • personas, kuras ceļo veselības un humānu apsvērumu dēļ, kā arī pavadošās personas (uzrādot atbilstošus dokumentus);
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs darba līgums;
 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk kā 9 sēdvietām) pārvadājumos iesaistīto personālu;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Ierodoties Moldovā no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, jāaizpilda epidemioloģiskā anketa, kā arī jāparaksta deklarācija par 14 dienu pašizolācijas ievērošanu.

Sekojošām personām, kas ierodas no valstīm, kuras klasificētas kā “sarkanās zona”, nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības (ja netiek konstatētas elpceļu infekcijas vai klīniskas drudža pazīmes):

 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk kā 9 sēdvietām) pārvadājumos iesaistītajam personālam;
 • ārvalstu skolēniem / studentiem, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • personas, kuras ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • personas, kas dodas uz ārvalstīm profesionālu darba vajadzībām. Atgriežoties Moldovā jāuzrāda juridiskas personas komandējuma rīkojums, kā arī līgums, kas noslēgts ar ārvalstu darba devēju, deleģēšanas rīkojumu, ko izdevušas Moldovas Republikas atbildīgās iestādes;
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs līgums;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • personas, kas šķērso Moldovu tranzītā;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 08.10.

Mongolija: Valsts ārkārtējās situācijas komisija pagarinājusi ārkārtējo stāvokli līdz 2020. gada 31. oktobrim. Tādējādi paliek spēkā līdzšinējie pārvadājumu nosacījumi:

 • Valsts ārkārtas situāciju komisija ir ieviesusi papildu pasākumus, kas nosaka, ka visas ārvalstu kravas transportlīdzekļi, kas ierodas Altanbulagas robežšķērsošanas punktā, tiek dezinficēti. Dezinfekciju nodrošina Mongolijas atbildīgās iestādes. Pēc dezinfekcijas policija eskorts kravas transportlīdzekli pavadīs uz muitas kontroles zonu Ulanbatorā, lai veiktu muitošanas formalitātes. Pēc muitošanas operāciju noslēgšanas ārvalstu kravas transportlīdzekļi tiek lūgti nekavējoties atgriezties Altanbulagas robežšķērsošanas punktā un izbraukt no valsts. Ja kravas transportlīdzeklis šķērso Mongoliju tranzītā, to eskortēs policijas ekipāža līdz Zamiin–Uud robežšķērsošanas punktam. Apdzīvotās vietās transportlīdzeklim apstāties aizliegts.

No 30. marta ārvalstīs reģistrēti kravu transportlīdzekļi Mongolijas teritorijā var iebraukt, izmantojot divus robežkontroles punktus – Altanbulag un Ulaanbaishint. Transportlīdzekļi tiek eskortēti līdz brauciena galamērķim vai līdz robežšķērsošanas vietai, ja transportlīdzeklis izbrauc no Mongolijas.

Pārvadātājiem tiek rekomendēts iebraukt Mongolijā, izmantojot divus iepriekš minētos robežkontroles punktus. Transportlīdzekļa vadītājam jāseko kompetento iestāžu sniegtajām instrukcijām.

19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka, sākot ar 25. maiju, aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

 

Papildināts 22.09.

Nīderlande: no 19. septembra Beļģija ir izsludinājusi “sarkano kodu” iebraukšanai no Ziemeļholandes un Dienvidholandes provincēm Nīderlandē. Ieceļošanas aizliegums attiecas tūrisma un citiem nebūtiskiem braucieniem. Kravu pārvadājumi ir uzskatāmi par būtiskiem braucieniem, tāpēc tiem ierobežojumi netiek attiecināti.

Visām personām, ieceļojot NL un izceļojot, jāaizpilda veselības stāvokļa aptaujas lapa. Ieceļot NL atļauts personām bez vīrusa simptomiem no ES un Šengenas zonas. Saraksts ir aktuāls kopš 1. jūlija un tiek pārskatīts vienu reizi divās nedēļās (kritēriji izmaiņām sarakstā – infekciju skaits, testu daudzums, vīrusa saslimšanas gadījumu izsekojamība).

No 1. jūlija Nīderlandē atļauj ieceļot pastāvīgajiem (ilgtermiņa) rezidentiem no šādām valstīm: Alžīrija, Austrālija, Kanāda, Gruzija, Japāna, Melnkalne, Maroka, Jaunzēlande, Ruanda, Serbija, Dienvidkoreja, Taizeme, Tunisija, Urugvaja.

Ceļošanas ierobežojumi neattiecas uz šiem trešo valstu pilsoņiem:

 • veselības aprūpes jomā nodarbinātie;
 • pasažieru un kravu transporta jomā strādājošie (ieskaitot kravas un zvejas kuģus, enerģētikas jomā strādājošos u.tml.);
 • diplomāti;
 • bruņoto spēku locekļi;
 • starptautisko un humanitāro organizāciju darbinieki;
 • ceļotāji, kuri ceļo neatliekamos personīgos jautājumos, piemēram, bēru apmeklējums;
 • tranzīta pasažieri, kuri dodas uz trešo valsti cauri Nīderlandi vai citu Šengenas zonas valsti;
 • personas, kurām nepieciešama starptautisks patvērums (ievērojot ierastās robežkontroles procedūras);
 • personas, kuras tiek ielaistas humanitāru apsvērumu dēļ;
 • jūrnieki ar derīgu jūrnieka grāmatiņu;
 • studenti;
 • augsti kvalificēti viesstrādnieki.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 08.09.

Norvēģija: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, robežkontroles pasākumi noteikti līdz 13. septembrim uz visām ārējām robežām.

No 15. jūlija atcelti ceļošanas ierobežojumi uz/no ES, Šengenas un EEZ valstīm, kurās ir zemi vīrusa izplatības rādītāji – mazāk par 20 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo 2 nedēļu laikā, kā arī mazāk par 5% pozitīviem testiem pēdējo divu nedēļu laikā.

No 19. jūnija obligātais karantīnas periods saīsināts no 14 dienām uz 10 dienām. Karantīnas periods attiecas uz iebraucējiem no Zviedrijas, kā arī citām valstīm ārpus Ziemeļvalstu reģiona. No karantīnas ievērošanas prasības ir atbrīvoti kravas un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu autovadītāji, kuri veic savus darba pienākumus, kā arī pārvietojas no dzīvesvietas uz darba vietu un otrādi.  

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laicīgi sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

Visām privātpersonām – ieceļotājiem –, kuri ierodas Norvēģijā ar prāmi, lidmašīnu, privāto automašīnu, autobusu (izņemot no Zviedrijas un Somijas) 10 dienas jāpavada karantīnā.

Uz starptautiskiem kravu pārvadājumiem karantīnas nosacījumi neattiecas, izņemot gadījumus, kad autovadītāju nodarbina Norvēģijā reģistrēts uzņēmums un autovadītājs ticis komandēts uz valsti, kas nav ziemeļvalsts (Norvēģu uzņēmumos strādā daudz ārvalstu pilsoņu).

No 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 14.10.

Polija: no 10. oktobra Polijas teritorija sadalīta divu krāsu zonās: “sarkanajās” un “dzeltenajās”. Tas nozīmē, ka visā valsts teritorijā iedzīvotājiem jāaizsedz deguns un mute gan iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā), gan arī ārpus telpām, tai skaitā uz ielas. Iepriekšējās papildu zonas (zaļā un zilā, kas nozīmēja vīrusa mazāk skartās teritorijas) no 10. oktobra vairs nepastāv.

Sīkāka informācija poļu valodā pieejama: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/epidemia-koronawirusa-lepsza-koordynacja-dzialan-i-nowe-zasady-bezpieczenstwa.html.

Ieceļošana Polijā no ES valstīm joprojām nav ierobežota, karantīna nav jāievēro. Ierobežojumi saglabājas uz Polijas robežām ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu.  Tiek saglabāta robežkontrole uz ES ārējām robežām. ES pilsoņiem tiek atsauktas 14 dienu karantīnas prasības. Tāpat atceltas veselības pārbaudes un karantīnas prasības.

Trešo valstu pilsoņiem iebraukšana Polijā joprojām ir liegta, izņemot:

 • Polijas pilsoņu ģimenes locekļus;
 • ilgtermiņa un īstermiņa uzturēšanās atļauju turētājiem Polijā;
 • ilgtermiņa uzturēšanās atļauju turētājiem ES;
 • ārvalstu diplomātisko dienestu darbiniekus un viņu ģimenes locekļus;
 • ārvalstniekus, kuriem ir tiesības strādāt Polijā;
 • ārvalstniekus, kuri veic pasažieru vai kravu pārvadājumus cauri Polijas teritorijai savas profesionālās darbības ietvaros;
 • autovadītājus, kuri starptautisko autopārvadājumu vai kombinēto pārvadājumu ietvaros šķērso Polijas teritoriju ar citiem transportlīdzekļiem, kas nav iesaistīti attiecīgajos autopārvadājumos, lai (a) izmantotu atpūtas savā dzīvesvietas valstī vai (b) pēc atpūtas perioda atgrieztos darba vietā;
 • studentus un skolēnus, kuri mācās Polijā;
 • ES, EBTA, EEZ dalībvalstu un Šveices Konfederācijas valstu pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus, kā arī viņu ģimenes locekļus, kuri cauri Polijas teritorijai atgriežas savās dzīvesvietās.

Informācija par rindām robežkontroles punktos pieejama: https://granica.gov.pl/.

Sākot ar 23. aprīli, kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

30. maijā Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijā tika pieņemti jauni noteikumi, atverot valsts teritoriju profesionālo autovadītāju tranzītam.

Polijas teritoriju ar privāto automašīnu tranzītā var šķērsot starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu profesionālie autovadītāji, lai nokļūtu mītnes zemē vai dotos no mītnes zemes uz darba vietu. Autovadītājiem jāuzrāda darba līgums vai izraksts no darba līguma vadītāja apliecība ar ierakstu par 95. koda iegūšanu vai vadītāja apliecība un kvalifikācijas karte.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Polijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 23.10.

Portugāle: no 1. jūlija atcelta robežkontrole. Portugāle ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Lidostās pasažieriem pārbauda temperatūru. Lai ieceļotu Madeiras salā vai Porto Santo: 24–48 stundas pirms ieceļošanas nepieciešams elektroniski aizpildīt un iesniegt ceļotāja anketu; ieceļojot uz robežas nepieciešams uzrādīt negatīva COVID-19 testa rezultātu (veiktu 72 h pirms ceļojuma) vai arī veikt testu uz robežas un 12 h gaidīt tā rezultātu savā apmešanās vietā. Lai ieceļotu Azoru salās, uz robežas nepieciešams uzrādīt negatīva COVID-19 testa rezultātu (veiktu 72 h pirms ceļojuma) vai arī veikt testu uz robežas un 48 h gaidīt tā rezultātu atrodoties pašizolācijā savā apmešanās vietā; ja plānots uzturēties Azoru salās ilgāk kā 7 dienas, 6. dienā pēc pirmā testa veikšanas tests būs jāveic atkārtoti; ceļotājiem, kuri nevarēs izpildīt ieceļošanas nosacījumus, ieceļošana tiks atteikta.

Jāievēro sociālās distancēšanās pasākumi, publiskās vietās jālieto sejas maskas.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro higiēnas un sanitārās prasības, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

No 14. oktobra Portugāle izsludinājusi ārkārtējo stāvokli. Rīkojums, kas ilgst 15 dienas, pilnvaro valdību noteikt pārvietošanās un sabiedriskās dzīves ierobežojumus. Publiskas pulcēšanās atļautas ne vairāk kā pieciem cilvēkiem, bet privātos pasākumos dalībnieku skaits nedrīkstēs pārsniegt 50. Cilvēkiem ārpus saviem mājokļiem ir jāvalkā sejas maskas. Tiem, kuri dosies uz skolu vai darbu, jālieto Covid-19 apturēšanas lietotni "Stayaway Covid".

No 1. jūnija sešus mēnešus autoceļa A25 / IP5 posmu no Vilar Formoso līdz robežai ar Spāniju atļauts izmantot transportlīdzekļiem, kuru platums nepārsniedz 3,5 metrus. Aizliegums noteikts, lai varētu veikt autoceļa būvniecības darbus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 05.08.

Rumānija: līdz 15. augustam atjaunots trauksmes stāvoklis.

Rumānijas valdība apstiprināja pārskatītu sistēmu saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem, kā arī izolēšanas un karantīnas prasībām. Ieceļojot Rumānijā no ES/EEZ valsts, kurā, salīdzinot ar Rumāniju, ir mazāks vai līdzvērtīgs COVID‑19 inficēšanās gadījumu skaits, nav jāievēro karantīna/pašizolācija. Šie atvieglojumi attiecas uz Latviju. Personas, kuras ieceļo no valstīm, kurās ir augstāks saslimšanas gadījumu skaits vai tās ir bijušās tiešā kontaktā ar inficētu personu, tiek ievietotas karantīnā.

Katru nedēļu Rumānijas atbildīgā iestāde publicē sarakstu ar “zaļajām” un “dzeltenajām” valstīm. Visām personām, kuras ierodas no valstīm, kas nav iekļautas “zaļajā sarakstā”, 14 dienas jāpavada pašizolācijā. Latvija iekļauta zaļo valstu sarakstā.

No 1. jūnija atsākti starptautiskie regulārie, starptautiskie neregulārie, speciālie regulārie un starptautiskie neregulārie pasažieru pārvadājumi. Autopārvadājumi jāveic atbilstoši Rumānijas likumā 55/2020 noteiktajiem preventīvajiem pasākumiem. Likums rumāņu valodā pieejams šeit.

Pašizolācijas prasības netiecas uz:

 • kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, ja kravas transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas un autovadītājam netiek konstatēti COVID-19 saslimšanas simptomi;
 • autobusu autovadītājiem, ja autobusā ir vairāk kā deviņas sēdvietas (ieskaitot autovadītāja sēdvietu) un netiek konstatēti COVID-19 saslimšanas simptomi;
 • pārrobežu darbinieki, kuri ierodas Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas.

Visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti kravas transportlīdzekļu satiksmei, izņemot Oancea (uz robežas ar Moldovas Republiku) un Naidas (uz robežas ar Serbiju). Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Prasība par tranzīta koridoru izmantošanu vēl joprojām ir spēkā. Veicot tranzīta pārvadājumus Rumānijā, kravu transportlīdzeklim jāizbrauc no valsts 48 stundu laikā, kas tiek uzskaitīta no iebraukšanas brīža.

Kravas transportlīdzekļiem izvirzītās prasības paliek nemainītas, nosakot, ka:

 • iebraucot Rumānijā, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīto transportlīdzekļu pilna masa ir lielāka par 2,4 tonnām un kuriem nav COVID-19 saslimšanas simptomu, jāaizpilda “personīgās atbildības deklarācija”, kuras modeli izstrādājusi Transporta, infrastruktūras un komunikāciju ministrija. Deklarācijas veidne rumāņu valodā pieejama šeit. Vadītāji netiek pakļauti pašizolēšanās/karantīnas ar prasībām, ja darba devējs nodrošina vadītāju ar atbilstošiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, cimdus un sejas maskas).

Piezīme: veicot tranzīta pārvadājumus ar kravu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas, vadītājam nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums;

 • veicot tranzīta kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz par 2,4 tonnas, vadītājiem, iebraucot Rumānijā, nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums, ja tie pārvadājums atbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiek izmantoti Satiksmes, infrastruktūras un komunikāciju ministrijas un Iekšlietu ministrijas apstiprināti tranzīta koridori un robežšķērsošanas punkti, kas atrodas uz tranzīta koridoriem. Novirzīšanās no koridoriem ir aizliegts;
  • Rumānijas teritorija jāšķērso 48 stundās, ieskaitot atpūtas periodus;
  • transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai atļauta stāvvietās, kas atrodas pie tranzīta koridoriem.
 • Par prasību neievērošanas gadījumā transportlīdzekļa vadītājs tiks ievietots 14 dienu karantīnā (izmaksas jāsedz vadītājam).
 • Iebraucot Rumānijā, autovadītājam uz transportlīdzekļa vējstikla jāuzlīmē īpaša uzlīme.

Pirms tranzīta pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā autovadītājiem jāaizpilda forma, kura jāiesniedz robežšķērsošanas punkta atbildīgai personai, izbraucot no Rumānijas.

Piezīme: šajā gadījumā profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikāts” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

Aktuālā informācija par situāciju robežkontroles punktos pieejama šeit.

16. aprīlī atcelts lauksaimniecības produktu eksports, kas tika noteikts saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Rumānijas autovadītāju apliecību, kuru derīguma termiņš beidzas ārkārtas stāvokļa laikā, derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 13. augustam.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 18.08.

Serbija: 6. maijā Serbijas parlaments atcēla ārkārtas stāvokli un komandantstundu, kas bija spēkā kopš 21.aprīļa.

No 22. maija atvērti visi robežšķērsošanas punkti.

Nepilsoņi, kuri iebrauc no Ziemeļmaķedonijas, Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas, Serbijā tiks ielaisti tikai pēc negatīva Covid-19 testa rezultāta (ne vecāka par 24 h) uzrādīšanas. Šī prasība neattiecas uz starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītajiem autovadītājiem. Veicot tranzīta pārvadājumu, no Serbijas jāizbrauc 12 stundu laikā.

No 30. jūnija atcelti visi COVID-19 ierobežojumi. Iebraucot Serbijā, nav jāuzrāda negatīvi COVID-19 testa rezultāti, atceltas pašizolācijas prasības. Balstoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, iebraukšanas noteikumi var mainīties. Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 01.10.

Slovākija: no 2020. gada 1. oktobra uz 45 dienu periodu atkārtoti valstī tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Ceļojot no zema riska valstīm, papildu prasības netiek izvirzītas.

Ja persona iepriekšējās 14 dienās apmeklējusi valsti, kura nav iekļauta zema riska valstu sarakstā, iebraucot Slovākijā, jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts. Rezultāti nedrīkst būt vecāki par 96 stundām.

Gadījumos, kad personas iebrauc Slovākijā, izmantojot robežkontroles punktu, kurā netiek veikta fiziska personu kontrole, iebraucējam nekavējoties jāiesniedz kompetentajai reģionālajai veselības iestādei negatīvi testa rezultāti (angļu, vācu, čehu vai slovāku valodā). Pēc rezultātu iesniegšanas personai jāatrodas pašizolācijā un jāatkārto tests ne agrāk kā 5 dienā.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovākijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Slovākijā 2020. gadā pieejama šeit.

 

Papildināts 05.08.

Slovēnija: pakāpeniski tiek atcelti iebraukšanas ierobežojumi ES dalībvalstu pilsoņiem, uz “zaļajā sarakstā” ir iekļautas Austrija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Gruzija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Malta, Monako, Jaunzēlande, Norvēģija, Polija, Ruanda, Sanmarīno, Slovākija, Spānijas administratīvās teritorijas (Andalūzija, Astūrija, Baleāru salas, Seūta, Estremadura, Galisija, Kanāriju salas, Kantabrija, Kastīlija un Leona, Kastīlija-Lamanča, Melilja), Šveice, Nīderlande, Lielbritānija, Urugvaja un Vatikāns.  Pārējo ES un Šengenas līguma dalībvalstu pilsoņiem un ārvalstniekiem ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju minētajās dalībvalstīs, ieceļojot Slovēnijā, jāievēro 14 dienu karantīna ar dažiem specifiskiem izņēmumiem.

Visiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts uzturēšanās atļaujas, ieceļojot Slovēnijā, obligāti jāievēro 14 dienu karantīna.

“Zaļo valstu saraksts” pieejams valdības oficiālajā mājaslapā. Ierodoties no valstīm, kuras nav iepriekšminētajā sarakstā, attiecināmas 14 dienu karantīnas prasības.

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, 14 dienu karantīna tiek piemērota visām personām, kuras ierodas Slovēnijā no “dzeltenajā un sarkanajā” sarakstos minētajām valstīm. Šis noteikums neattiecas uz starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītām personām, tomēr tranzīta pārvadājumu gadījumos Slovēnijas teritorija ir jāpamet 12 stundu laikā pēc iebraukšanas valstī. 12 stundu termiņa neievērošanas gadījumā autovadītāji tiks ievietoti karantīnā.

Robeža ar Itāliju – Itālijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstī, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Vrtojba‒St. Andrea,
 2. Fernetiči‒Fernetti,
 3. Škofije‒Rabuiese,
 4. Krvavi potok‒Pesse.

Robeža ar Austriju – Austrijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Karavanke–Karawankentunnel,
 2. Ljubelj–Loibltunnel,
 3. Šentilj (maģistrāle)–Spielfeld (maģistrāle).

Robeža ar Ungāriju – Ungārijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Dolga vas–Redics,
 2. Pince (autostrāde)–Torniyszentmiklos (Országút).

Uz robežas ar Horvātiju visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti.

Slovēnijas atbildīgās institūcijas publicējušas vadlīnijas regulāro un neregulāro pasažieru pārvadājumu operatoriem.

No 27. marta nedēļas nogalēs atļauti kravu pārvadājumi.

Konvoji: sākot ar 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovēnijas atbildīgās iestādes sagatavojušas informatīvu materiālu, kurā apkopoti pasākumi COVID-19 pandēmijas laikā.

 

Papildināts 25.09.

Somija: Somijā mīkstināti ieceļošanas nosacījumi, ļaujot iebraukt no Eiropas valstīm, kurās kumulatīvais saslimstības rādītājs nepārsniedz 25 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem pēdējo 14 dienu laikā. Tādējādi “zaļo” valstu sarakstā ir šādas Eiropas valstis: Igaunija, Vācija, Islande, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Norvēģija, Polija, Slovākija un Zviedrija.

Robežkontrole netiek veikta starp Somiju un Igauniju, Vāciju, Islandi, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju, Slovākiju un Zviedriju.

Sauszemes robežas starp Somiju un Norvēģiju, kā arī starp Somiju un Zviedriju netiek pastiprināti kontrolētas.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama šeit.

15. aprīlī Somijas valdība atcēla Uusimaa reģiona izsludinātos pārvietošanās ierobežojumus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 23.10.

Spānija: atcelta robežkontrole ar Šengenas zonas dalībvalstīm. Ieceļošana atļauta, balstoties uz savstarpīguma principu.

Plānojot braucienu uz Spāniju, izmantojot gaisa vai jūras transportu, pirms došanās ceļā nepieciešams aizpildīt anketu https://spth.gob.es/ un iegūt Spānijas Veselības ministrijas piešķirtu QR kodu.

Autovadītājiem, kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda attiecīgs apliecinājums (skatīt zemāk) gadījumos, kad autovadītājam, veicot pārvadājumus Navarra un Aragón reģionos, jāatstāj transportlīdzeklis vai jāatgriežas pie tā (piemēram, dodas uz veikalu, naktsmītni, notiek ekipāžas nomaiņa u.c.).

Apliecinājums nav jāuzrāda, piemēram, ja autovadītājs Navarras un Aragonas reģionos veic tranzīta pārvadājumus vai pārvietojas uz kravas iekraušanas / izkraušanas vietu.

Apliecinājums Navarras reģionam;

Apliecinājums Aragonas reģionam.

Spānijā ir spēkā obligātā seju aizsargmasku lietošana slēgtās telpās un ārpus tām visos reģionos. Saskaņā ar Spānijas decentralizēto pārvaldes sistēmu katrs reģions lielā mērā ir atbildīgs par reakciju uz vīrusa izplatības kontroli, kā rezultātā tiek radīti dažādi ierobežojumi un preventīvi pasākumi. 9. oktobrī Spānijas valdība izsludināja ārkārtējo situāciju Madrides reģionā (ierobežojot pārvietošanos astoņās Madrides reģiona pašvaldībās) un atkāroti uz 15 dienām ir stājušies spēkā pārvietošanās ierobežojumi.

Slēgti atsevišķi nacionālie autoceļi – pavēle 463/2020. Ierobežojums neattiecas uz medicīnas preču, pārtikas, degvielas, cietu atkritumu, dzīvu dzīvnieku un ātrbojīgu kravu pārvadājumiem.

Pavēle 463/2020 neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas:

 • sniedz palīdzību negadījuma vai mehānisku problēmu gadījumā, vai veic ceļu uz turēšanu;
 • veic pārtikas, medicīnas preču un degvielas piegādes;
 • cietu atkritumu savākšanu;
 • dzīvu dzīvnieku pārvadājumus, kā arī ātrbojīgu kravu pārvadājumus (ATP).

30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

31. martā Spānijas Rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma ministrija publicēja skaidrojošu notu par Karaliskā Dekrēta 10/2020 (dekrētā tiek reglamentēts apmaksātais atvaļinājumu personām, kurs strādā nenozīmīgās nozarēs) piemērošanu. Ministrija skaidro, ka statuss “nozīmīgs” attiecas uz darba ņēmējiem, nevis preču veidiem, tādēļ nav izveidots “nozīmīgo preču” saraksts. Skaidrojošās notas pēdējā rindkopā skaidri noteikts, ka personas, kuras tiek nodarbinātas visa veida preču vai materiālu importa vai eksporta sfērā, ir atbrīvotas no dekrēta piemērošanas.

No iepriekšminētā izriet, ka transporta nozare uzskatāma par nozīmīgu neatkarīgi no pārvadājamo preču veida.

No 21. jūnija ir atjaunoti iepriekš atceltie braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem, bīstamo kravu pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kā arī lielgabarīta un smagsvara pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem.

Licences, atļaujas un visi autovadītāja dokumenti tiek atzīti par derīgiem vēl 70 dienas pēc ārkārtas situācijas beigām. Sīkāka informācija Spānijai, Katalonijai un Basku zemēm.

25. martā tika grozīti dzīvu dzīvnieku pārvadājumu noteikumi:

 • transportlīdzekļa un autovadītāja dokumentu derīguma termiņš tiek pagarināts par 120 dienā, kuras sāk skaitīt pēc ārkārtas stāvokļa beigām, ja kāds no dokumentiem beidzas pēc 1. marta;
 • tiek piešķirtas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām, ja tiek pārvadāti dzīvi dzīvnieki;
 • atbrīvojumi tiek piemēroti visā Spānijas teritorijā.

28. maijā Spānijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Spānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 21. maija Spānijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci. Maskas ir obligātas no 6 gadu vecuma.

 

Papildināts 23.10.

Šveice: no 6. jūlija spēkā prasība par 10 dienu karantīnu, atgriežoties no augsta riska valstīm. Šo valstu sarakstu regulāri atjauno Federālais Sabiedrības veselības birojs. Negatīvs Covid-19 tests neatbrīvo no karantīnas perioda.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti, ja pārvadājumu var pamatot ar atbilstošu dokumentu.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

No 19. oktobra masku lietošana ir obligāta visās publiskajās iekštelpās, kā arī sabiedriskajā transportā, dzelzceļa stacijās (tostarp atrodoties uz perona), lidostās un citās zonās, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu.

 

Papildināts 12.06.

Tadžikistāna: valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus COVIOD-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka COVID-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks COVID-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

 

Papildināts 20.10.

Turcija: atcelti ierobežojumi ārvalstnieku ieceļošanai uz visām Turcijas robežām, izņemot sauszemes robežu ar Irānu (neattiecas uz preču kustību). Tiek piemēroti piesardzības pasākumi. Ieceļotājiem tiks veikta veselības pārbaude.

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020.gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

 

Papildināts 06.08.

Turkmenistāna: pagaidu iebraukšanas ierobežojumi valstī ir pagarināti līdz 1. septembrim. Visiem iebraucējiem – kā valstspiederīgajiem, tā ārvalstniekiem – jāiesniedz izziņa, kas izdota ne vairāk kā 72 stundu laikā pirms iebraukšanas valstī un apliecina negatīvu Covid-19 testu. Visi iebraucēji tiek eskortēti uz speciāli izveidotiem centriem un vēlreiz testēti. Pozitīva testa gadījumā tiek noteikta 14 dienu karantīna īpaši norādītās vietās kopā ar citām pozitīvi testētām personām. Negatīva testa gadījumā iebraucēji drīkst doties uz savām dzīvesvietām, kur 14 dienas jāpavada izolācijā medicīnas darbinieku uzraudzībā.

No 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Sākot ar 17. martu, iebraucot Turkmenistānas teritorijā no Uzbekistānas, personām jāuzrāda veselības stāvokļa apliecinājums. Iebraukšana Turkmenistāna ir liegta, ja persona nevar uzrādīt derīgu veselības stāvokļa apliecinājumu.

Visiem ceļotājiem, Turkmenistānas un ārvalstu pilsoņiem, jāuzrāda medicīnisks veselības stāvokļa apliecinājums, tādejādi apliecinot, ka persona nav saslimusi ar COVID-19. Apliecinājumu izdod personas mītnes valsts kompetentā iestādei ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Turkmenistānas teritorijā.

Iepriekš ziņojām, ka, sākot ar 24. martu, visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, būs jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 03.09.

Ukraina: Ņemot vērā inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu, karantīnas periods Ukrainā pagarināts līdz 1. novembrim. Ierobežojošie pasākumi paredz Ukrainas robežu slēgšanu ārvalstniekiem no 29. augusta plkst.00.00 līdz 28. septembra plkst.00.00.

Robežšķērsošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • kravas transportlīdzekļu autovadītājiem un ekipāžām;
 • personām, kuras šķērso Ukrainu tranzītā un, uzrādot biļeti, var apliecināt, ka izbrauks no valsts 24 stundu laikā;
 • personām, kuras irbrauc Ukrainā mācību nolūkā;
 • Ukrainas bruņotajos spēkos dienošajiem;
 • personām ar uzturēšanās atļaujām Ukrainā;
 • bēgļiem;
 • diplomātiem, viņu ģimenes locekļiem un starptautisko misiju pārstāvjiem.

 Vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumi būs spēkā līdz 31. oktobrim. Valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16. marta plkst.00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Atbildīgās valsts iestādes šo periodu pagarinājušas līdz 22. maijam.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Informāciju par slēgtajiem robežšķērsošanas punktiem vai robežkontroles punktiem, kuros ierobežota transportlīdzekļu kustība, var atrast valdības dekrēta pielikumos.

Ņemot vērā, ka Ukraina un kaimiņvalstis ir ieviesušas ierobežojumus valstu robežu šķērsošanai, Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir pulcējis robežšķērsošanas punktu sarakstu, kas turpina darbību starp Ukrainu un kaimiņvalstīm.

No 7. aprīļa uz Ukrainas robežām darbu turpina šādi robežšķērsošanas punkti:

robežšķērsošanas punkti ar Baltkrieviju:

 • Senkivka–Veselivka;
 • Novi Yarylovichi–Nova Huta;
 • Slavutych–Komaryn;
 • Vystupovychi–Nova Rudnia;
 • Domanove–Mokrany.

Robežšķērsošanas punkti ar Poliju:

 • Krakowiec–Korchowa;
 • Yagodin–Dorohusk ;
 • Rawa-Ruska – Hrebenne – atvērts no 6. maija.

Robežšķērsošanas punkti ar Slovākiju:

 • Uzhhorod–Vyshnie–Niemetske.

Robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju:

 • Chop (Tysa) –Zakhon;
 • Malyi Bereznyi–Ublia.

Robežšķērsošanas punkti ar Rumāniju:

 • Diakove–Khalmeu;
 • Porubne–Siret.

Robežšķērsošanas punkti ar Moldovu:

 • Palanka–Maiaky–Udobne;
 • Starokozache–Tudora;
 • Reni–Dzhiurdzhiulesht;
 • Mohyliv–Podilskyi–Otach;
 • Serpneve 1–Basarabiaska;
 • Таbaky–Мyrne;
 • Кuchurgan–Pervomaisk;
 • Кеlmentsi–Larga;
 • Sokyriany–Оknytsia;
 • Mamalyga–Kryva;
 • Rososhany–Brichen.
 • Robežšķērsošanas punkti ar Krieviju:
 • Hoptivka–Nekhotieievka;
 • Iunakivka–Sudzha;
 • Bachivsk–Troiebortne;
 • Senkivka–Novi Yurkovychi;
 • Milove–Chertkovo.

Ukrainas valdība 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu
bez ierobežojumiem.

 

Papildināts 08.09.

Ungārija: no 1. līdz 30. septembrim Ungārijā ir noteikta robežkontrole uz visām ārējām robežām. Jaunie noteikumi neattiecas un starptautskajiem kravu autopārvadājumiem. Starptautiskie kravu pārvadājumi:

 • robežu šķērsošana bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;
 • tranzīta koridori atcelti.

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi:

 • Ungārijas pilsoņiem un valstspiederīgajiem pēc atgriešanās Ungārijā obligāta 14 dienu mājas karantīna vai 2 negatīvi Covid-19 testa rezultāti;
 • ārvalstu pilsoņiem liegta iebraukšana Ungārijā, izņemot atsevišķos gadījumos, veicot pieteikumu Valsts policijā https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa, kā arī pārrobežu strādniekiem, pārvietojoties 30 km attālumā no robežas, kuri var iebraukt Ungārijā, bet no valsts jāizbrauc 24 stundu laikā;
 • informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

Tranzīts:

 • Ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Ungāriju tranzītā, ja;
 1. tiek ievēroti iebraukšanas noteikumi saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem;
 2. uzrāda pamatotu brauciena iemesla apliecinājumu un galamērķa valsti;
 3. var iebraukt galamērķa valstī;
 4. veselības pārbaudes neuzrāda inficēšanos.

Detalizēta informācija angļu valodā par ieceļošanu Ungārijā un izceļošanu no tās atrodama šeit.

Informāciju par COVID-19 pandēmijās laikā ieviestajiem pasākumiem Ungārijā iespējams iegūt valdības un Ungārijas autopārvadātāju asociācijas mājaslapā.

Informācija par pasažieru pārvadājumiem angļu valodā pieejama šeit.

14. jūlijā Ungārijas valdība ieviesa ārvalstu klasifikācijas sistēmu, kas balstīta uz epidemioloģisko risku. Personām, kuras ierodas no valstīm, kas klasificētas kā “dzeltenas” vai “sarkanas”, jāievēro 14 dienu pašizolācija. Pašizolāciju var aizstāt ar diviem negatīviem COVID-19 testa rezultātiem. Otrs tests jāveic 48 stundu laikā pēc pirmā testa veikšanas.

Ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas no valsts, kas iekļauta dzeltenajā sarakstā, pēc ierašanās jāveic medicīniskā pārbaude. Ja nav aizdomas par infekciju, tiek noteikta 14 dienu karantīna. Ārzemniekiem, kuri ierodas no “sarkanajā sarakstā” iekļautajām valstīm bez pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Ungārijā vai kuriem Ungārijā nav ģimenes locekļu, ieceļošana valstī ir aizliegta.

Tranzīts cauri Ungārijai ir atļauts, izpildot atsevišķas prasības.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

21. jūnijā tiek atjaunotas braukšanas ierobežojumu prasības kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām.

 

Papildināts 01.10.

Uzbekistāna:. 2020. gada 1. oktobrī Uzbekistāna iebraukšanai/izceļošanai atver gaisa, dzelzceļa un sauszemes robežšķērsošanas vietas, saglabājot līdzšinējās pašreizējās karantīnas, sanitārās un higiēnas prasības. Ceļotāji, kuri ierodas no zaļās zonas valstīm, Uzbekistānā varēs iebraukt bez ierobežojumiem. “Zaļajā sarakstā” ietvertas šādas valstis: Ķīna, Taizeme, Malaizija, Dienvidkoreja, Gruzija, Ungārija, Somija, Latvija, Austrija un Japāna. Saraksts var mainīties atkarībā no COVID-19 situācijas.

Ceļotājiem, kuri ierodas no valstīm, kas nav iekļautas “zaļajā sarakstā”, jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Uzbekistānā, vai 14 dienas jāpavada pašizolācijā, viesnīcā vai mājās.

Jaunie nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

Sākot ar 30. aprīli, visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 14.10.

Vācija: no 8. augusta ieceļotājiem no riska valstīm (saraksts tiek regulāri atjaunots) obligāti jāveic Covid-19 tests. Par riska valsti tiek uzskatīts apvidus ar COVID-19 saslimšanas rādītājiem, kas pārsniedz 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem.

Uz starptautisko kravu un pasažieru transportlīdzekļu autovadītājiem neattiecas minētā testa, kā arī 14 dienu pašizolācijas prasība.

Šlēsvigas–Holšteinas federālajā zemē noteikta obligāta prasība autobusu pasažieriem izmantot sejas maskas, ja nav iespējams nodrošināt 1,5 m distanci starp pasažieriem.

No 16. jūnija tiek atcelta robežkontrole ar Austriju, Šveici, Franciju, un Dāniju. ES dalībvalstu pilsoņu ieceļošana Vācijā netiek ierobežota. Ierobežojumi var tikt atjaunoti, ja tiks novērots pandēmijas otrais vilnis. Iebraukšana trešo valstu (ārpus ES) pilsoņiem tiek atļauta atbilstoši ES kopējiem lēmumiem. Vācijā 14 dienu pašiziolācijas prasība atcelta visās federālajās zemēs ar attiecīgiem izņēmumiem iebraucējiem no valstīm, kurās saslimstība pārsniedz 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo septiņu dienu laikā.

Vācijas valdība un Federālo zemju pašvaldības vienojušās, ka, sākot ar 16. jūniju, visām personām, kuras ieceļo Vācijā no trešām valstīm (valstīm ārpus ES), ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā. Pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz personām, kuras ceļo no Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes, kā arī personām, kuras ceļo no ES valstīm. Lūdzam ņemt vērā, ka personām, kuras ceļo no šīm valstīm (uz kurām netiek attiecinātas pašizolācijas prasības), var attiecināt pašizolācijas prasības, ja pēdējo septiņu dienu laikā jauno saslimšanu skaits attiecīgajā valstī ir pārsniedzis 50 personas uz 100 000 iedzīvotāju. Detalizētu informāciju var atrast Robert-Koch-Institut mājaslapā.

Pašizlolācijas prasība netiek attiecinātas uz personām, kuras ieceļo Vācijā no trešājām valstīm ar zemu jauno saslimšanu skaitu. Valstu saraksts tiks publicēts Robert-Koch-Institut mājaslapā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Pasažieru pārvadātājiem un tūroperatoriem, kas veic pārrobežu pārvadājumus uz Vāciju, jāievēro šādi nosacījumi:

 • ceļotāji jānodrošina ar informāciju par riskiem, ko rada saslimšana ar COVID-19, kā arī par iespējām izvairīties no saslimšanas un slimīgas apkarošanas pasākumiem;
 • glabājiet datus vismaz 30 dienas no brīža, kad ierodaties Vācijā. Īpaši svarīgi ir elektroniski glabājami dati ar pasažieru saraktu, sēdvietu plānojumu, kā arī dati, kas ļauj identificēt pasažierus un operatīvi atrast personu kontaktinformāciju.

Pārrobežu kravu pārvadājumi netiek ierobežoti neatkarīgi no autovadītāja nacionalitātes.

Visas Vācijas Federālās zemes ieviesušas normatīvos aktus, kas paredz, ka sabiedriskās vietās jālieto sejas maska. Ņemot vērā Vācijas federālo zemju likumdošanas īpatnības, Vācijā nav ieviests vienots normatīvais akts, kas regulētu sejas masku lietojumu visā valstī. Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne. Detalizēta informācija par individuālās aizsardzības pasākumiem Vācijā pieejama šeit.

Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Vairākas federālās zemes atcēlušas braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem sestdienās, svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Atgādinām, ka šie ierobežojumi spēkā vasaras sezonas sestdienās (no 1. jūlija līdz 31. augustam) no plkst.7.00 līdz 20.00.

29. jūnijā atjaunots federālo zemju braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā.

28. maijā Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Vācijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

3. jūnijā Vācijas ārlietu ministrs paziņoja, ka no 15. jūnija tiek atcelts globālās ceļošanas brīdinājums.

Ceļošanas brīdinājums tiks atkārtoti ieviest gadījumā, ja kādā no valstīm inficēšanās skaits ar COVID-19 pārsniegs 50 personas uz 100 000 iedzīvotāju.

 

Papildināts 09.10.

Ziemeļmaķedonija: lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ārvalstu pilsoņu iebraukšanai slēgtas visas valsts robežas. Kravu pārvadājumi uz un no Ziemeļmaķedonijas, kā arī kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti. Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem iebraukšana valstī atļauta, ievērojot īpašus nosacījumus atbilstoši Ziemeļmaķedonijas Veselības ministrijas protokolam.

Darbojas Bogorodica (robeža ar Grieķiju), Kafasan (robeža ar Albāniju), Tabanovce (robeža ar Serbiju), Deve Bair (robeža ar Bulgāriju) un Blace (robeža ar Kosovu) robežkontroles punkti. Robežkontroles punktu darbība nakts laikā tiek ierobežota.

17. jūnijā Ziemeļmaķedonijas valdība izdeva protokolu, nosakot prasības ārvalstu pilsoņu tranzīta braucieniem Ziemeļmaķedonijā. Protokols paredz, ka trešo valstu valstspiederīgās personas var izmantot visus robežšķērsošanas punktus, lai iebrauktu valstī un šķērsotu Ziemeļmaķedoniju tranzītā. Tranzītā esošās personas nedrīkst novirzīties no autoceļa vai vietējās nozīmes ceļa. Valsti jāpamēt ne vēlāk kā pēc piecām stundām no iebraukšanas brīža. Pirms iebraukšanas personām jāaizpilda paziņojums, kas jānodod robežkontroles personālam, izbraucot no Ziemeļmaķedonijas.

Ziemeļmaķedonijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt divu metru distanci.

 

Papildināts 05.08.

Zviedrija: valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (COVID-19) izplatīšanos. Šie pasākumi neietekmē kravas pārvadājumus Zviedrijas iekšienē, uz un no Zviedrijas.

25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.


Ieteikt šo rakstu