Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 20.01.2021. plkst.13.50)

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Latvijas Republikas ieviestiem ierobežojumiem saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem COVID-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

 

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

ES dalībvalstu interaktīva karte ar valstu noteiktiem ierobežojumiem pieejama oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/lv.

 

COVID-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/. Sīkāka informācija pieejama http://www.atd.lv/lv/jaunumi/autovad%C4%ABt%C4%81jiem-kuri-veic-starptautiskos-kravu-vai-pasa%C5%BEieru-p%C4%81rvad%C4%81jumus-iebraucot-latvij%C4%81.

 

Sakarā ar jauna COVID-19 paveida izplatību Lielbritānijā EK izstrādājusi rekomendācijas par koordinētu pieeju ceļojumiem un pārvadājumiem, reaģējot uz jaunu COVID-19 paveidu Lielbritānijā. Rekomendācijas paredz, veicot starptautiskus pārvadājumus, transporta sektora personāls būtu jāatbrīvo no testēšanas un karantīnas prasībām.

 

Papildināts 06.01.2021

Albānija: no 2021. gada 5. janvāra visā valstī noteikta komandantstunda no plkst.22.00 līdz 6.00. Sejas maskas jālieto kā publiskās iekštelpās, tā arī publiskās ārtelpās. Iebraukšana ES no Albānijas aizliegta personām, kuras nav ES rezidenti.

Albānijā saglabājas augsti COVID-19 saslimstības rādītāji.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Starp Albāniju un Grieķiju visa veida transportam pilnībā slēgts Krystallopigi robežkontroles punkts. Kravas transportlīdzekļi robežu starp minētajām valstīm var šķērsot robežšķērsošanas punktā Kakavia, kas strādā diennakts režīmā. Pasažieriem ar speciālām atļaujām un negatīvu Covid-19 testa rezultātu RKP Kakavia ir atvērts no plkst.6:00 līdz 23.00 – turklāt dienā robežu drīkst šķērsot ne vairāk kā 750 pasažieri. Ierobežojums neattiecas uz kravas automobiļu vadītājiem.

 

Papildināts 06.01.2021

Armēnija: valstī ir izsludināta karantīna līdz 2021. gada 11. janvārim, kā rezultātā ikvienam, atrodoties publiskās vietās (arī transportā), lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot distancēšanos un roku higiēnu. Par noteikumu neievērošanu var piespriest naudas sodu.

Personām, kuras ierodas Armēnijā, īpaši aprīkotos kontroles punktos Veselības un darba inspekcijas darbinieki izsniedz pašizolācijas apliecinājumus. Pašizolācija jāievēro vietā, kas norādīta pašizolācijas apliecinājumā, un šo vietu aizliegts pamest 14 dienas (visu pašizolācijas periodu).

Izņēmums prasībai ievērot pašizolāciju iespējams gadījumos, kad Armēnijā tiek veikts COVID-19 tests. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības.

Izņēmumi attiecināmi uz:

 • personām, kuras Armēnijā veic COVID-19 testu. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības;
 • lidmašīnu apkalpes locekļiem, kuri ierodas Armēnijas Republikā, lai atpūstos;
 • starptautiskos kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem;
 • kravas vilcienu mašīnistiem, kuri nodrošina pašizolāciju līdz turpmākai darba pienākumu izpildei.

 

Papildināts 19.01.2021

Austrija: aizsargmaskas publiskās vietās ir jālieto obligāti. Papildus tam obligāti jāievēro viena metra distance vienam no otra.

Līdz 2021. gada 24. janvārim noteikta komandantstunda. Pamest mājas atļauts tikai būtiskos gadījumos. Sīkāka informācija pieejama https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information#quarantined-regions.

Austrija ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Atgriežoties Latvijā no Austrijas, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Austrijas robežšķērsošana (No A pielikuma valstīm)

No 2021. gada 15. janvāra, iebraucot Austrijā, jāaizpilda tiešsaistes veidlapa vācu vai angļu valodā.

Joprojām ir spēkā 2020. gada 17. novembrī Austrijas oficiālajā Vēstnesī (Bundesgesetzblatt) publicētie noteikumi, kas nosaka ārvalstu pilsoņiem izvirzītās iebraukšanas prasības Austrijā, COVID-19 pandēmijas laikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 17. oktobrī un ir spēkā līdz 2021. gada 31. martam. Noteikumi paredz, ka personas, kas ierodas no ES/EEZ valstīm, Šveices, Andoras, Monako, Sanmarīno, Vatikāna un Apvienotās Karalistes (4. punkts), var iebraukt Austrijā bez ierobežojumiem, ja:

 • valsts/apgabals, no kura persona ieceļo, ir uzskaitīta A pielikumā (Anlage A);
 • iebraukšanas brīdī persona var nodrošināt pierādījumus, ka pēdējās desmit dienas uzturējusies Austrijā vai A pielikumā uzskaitītajās valstīs vai teritorijās.

Ja persona nevar izpildīt minētās prasības, jāuzrāda negatīvs SRS-CoV-2 medicīniskās apskates sertifikāts angļu vai vācu valodā, kas nav vecāks par 72 stundām.

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates un pašizolācijas prasībām, ja tiek veikti:

 • kravu pārvadājumi;
 • komerciāli kravu pārvadājumi;
 • pašažieru pārvadājumi;
 • komerciāli pasažieru pārvadājumi.

Tādējādi jaunie noteikumi neattiecas uz starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem. Iebraucot Austrijā, autovadītājiem nav jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kā arī nav jāaizpilda tiešsaistes veidlapa vācu vai angļu valodā.

Iebraucot vai tranzītā šķērsojot Austriju, obligāti jāaizpilda iebraukšanas un tranzīta deklarācija.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Braukšanas ierobežojumi

Austrija uz laiku ir atjaunojusi stingru robežkontroli ar Čehiju un Slovākiju (personām, šķērsojot robežu, jāparakstās par 10 dienu karantīnas ievērošanu). Robežu iespējams šķērsot tikai galvenajos robežšķērsošanas punktos, mazākie ir slēgti.

Sākot ar 18. maiju, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t sestdienās svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Dokumentā “Dosierkalendar” norādīti datumi, kuros Tiroles valdība 2021. gada pirmajā pusē piemēros “Sastrēgumu regulēšanas” pasākumus.

Automātiskā regulēšanas sistēma ir paredzēta lielgabarīta transportlīdzekļu tranzīta plūsmas regulēšanai uz Austrijas – Vācijas robežas. Kravas transportlīdzekļu tranzīta kustība tiks regulēta uz automaģistrāles A12–Inntalautobahn–robežšķērsošanas punktā Kufstein/Kiefersfelden, dienvidu virzienā no plkst.5.00.

Kravas transportlīdzekļu kustība netiek ierobežota, ja kontrolei tiek uzrādīti transportlīdzekļa vadītāja personu apliecinoši dokumenti, kā arī ar pārvadājumu saistītie dokumenti.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskas, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā.

No 7. septembra Austrijā sāka darboties “COVID-19 luksofors” (Corona-Ampel). Luksofora sistēmas mērķis ir elastīgi reaģēt uz saslimstības rādītājiem valsts, federālo zemju un atsevišķu administratīvo vienību līmenī. Luksoforā ir četras krāsas: zaļa (zems riska līmenis), dzeltena (vidējs), oranža (augsts), sarkana (ļoti augsts riska līmenis). Zaļā krāsa paredz līdz šim noteikto ierobežojumu ievērošanu: distance, roku higiēna, maskas lietošana veikalos, aptiekās, medicīnas iestādes, maskas lietošana, ieejot un pametot telpas (iestādēs, skolās, baznīcās u.c.).

Korona vīrusa luksofora mājaslapa: https://corona-ampel.gv.at/karte/.

 

Papildināts 13.01.2021

Azerbaidžāna: līdz 2021. gada 18. janvārim ir spēkā pastiprinātais karantīnas režīms, bet līdz 31. janvārim – īpašais karantīnas režīms. Privātpersonu iebraukšana un izbraukšana no Azerbaidžānas tiek ierobežota, atcelti regulārie avioreisi.

Apturēta iebraukšana vai izbraukšana Baku, Sumgaitā, Gendžē un vēl 13 lielākajās pilsētās un to rajonos.

Iziešanai no mājām karantīnas režīma laikā nepieciešama atbildīgo dienestu atļauja. Iziet drīkst vienu reizi dienā līdz trīs stundām.

No 2020. gada 28. septembra valsts lielākajās pilsētās – Baku, Ganja, Sumgayit, Yevlakh, Mingachevir, Naftalan, Absheron, Jabrayil, Fuzuli, Agjabadi, Beylagan, Agdam, Barda, Tartar, Goranboy, Goygol, Dashkasan, Gadabay, Tovuz, Shamkir, Gazakh un Agstafa apgabali noteikta komandantstunda. Komandantstunda spēkā katru dienu no plkst.21.00 līdz nākamās dienas plkst.6.00. Nedēļas nogalēs slēgti veikali, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā ir ieviests virkne pasākumu:

 • visos robežšķērsošanas punktos ir pastiprināti sanitāri epidemioloģiskie pasākumi;
 • visi transportlīdzekļi, kas iebrauc valstī, tiek vairākkārtīgi dezinficēti;
 • kravas, kas tiek ievestas Azerbaidžānā no Irānas un tās teritorijas, tiek pārkrautas transportlīdzekļos ar Azerbaidžānas valsts reģistrācijas numuriem;
 • transportlīdzekļus, kas veic kravu pārvadājumu tranzītā, eskortē Valsts ceļu policija.

Pārvadājumi pa jūru (ieskaitot kravu transportlīdzekļu un konteineru pārvadājumus) tiek turpināti. Ieviesti atsevišķi ierobežojumi ar Turkmenistānu un Kazahstānu.

 • Turkmenistānā reģistrētu kuģu pakalpojumus, kas dodas uz Turkmenistānu, var izmantot tikai šīs valsts pilsoņi.
 • Baku ostā visiem autovadītājiem, kuri dodas uz Turkmenistānu un Kazahstānu, tiek veiktas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek nodrošināti 6 līdz 8 stundu laikā.
 • Baku ostā autovadītāji uzturas tam paredzētās zonās, kurās tiek nodrošināta piekļuve pārtikai.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Pasažieru pārvadājumi: robeža ar Irānu slēgta no 29. februāra. Robeža ar Gruziju slēgta no 14. marta. Turcijas robeža slēgta no 14. marta. Krievijas robeža slēgta no 18. marta.

Azerbaidžānas pilsoņiem atļauts šķērsot iepriekšminētās robežas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 14.12.

Baltkrievija: Republikas Valsts robežsardzes komiteja informē, ka, ņemot vērā nelabvēlīgu epidemioloģisko situāciju kaimiņvalstīs, Baltkrievijas Republikas sauszemes robeža uz laiku tiek slēgta privātpersonām, kuras ierodas no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas.

Ierobežojums neattiecas uz:

 • diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem – diplomātisko vai dienesta pasu turētājiem;
 • starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem transportlīdzekļu vadītājiem;
 • starptautisko dzelzceļa sakaru vilcienu un lokomotīvju apkalpes locekļiem.

Minskas Nacionālajā lidosta turpina uzņemt pasažierus ierastajā režīmā.

Sīkāka informācija krievu valodā pieejama https://gpk.gov.by/news/gpk/77911/.

2020. gada 7. decembrī stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes rīkojums Nr. 705 “Par grozījumiem Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 30. oktobra rīkojumā Nr. 624 un 2020. gada 8. aprīļa rīkojumā Nr. 208”.

Rīkojums Nr.208 pieejams šeit, savukārt rīkojums Nr.624 pieejams šeit.

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Baltkrievijas Republikas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri ieradušies Baltkrievijas Republikā no valstīm, kas iekļautas to valstu sarakstā, kurās reģistrēti COVID-19 infekcijas gadījumi (ievietoti Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē), jānodrošina 10 dienu pašizolācija, kuras uzskaite sākas no dienas, kad persona ierodas Baltkrievija. Izbraukšana no Baltkrievijas atļauta tikai pēc 10 dienu pašizolācijas beigām.

Ārvalstu valsts piederīgajiem, kuri sasnieguši sešu gadu vecumu, izņemot tos, kuriem ir pastāvīga vai pagaidu uzturēšanās atļauja Baltkrievijas Republikas teritorijā un kuri ierodas Baltkrievijas Republikā, jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāta orģināls. Uz laiku apturēta Baltkrievijas Republikas pilsoņu, kā arī ārvalstnieku, kuriem piešķirta pastāvīga vai pagaidu uzturēšanās atļauja Baltkrievijas Republikas teritorijā, izceļošana no valsts.

Valstu saraksts, kurās reģistrēti COVID-19 saslimšanas gadījumi, ir pieejams Baltkrievijas Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē.

Robežsardzes un muitas darbinieki kontrolē medicīnisko dokumentu pieejamību, kā arī izsniedz personām, kuras ierodas no Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētajām valstīm iebraukšanas deklarāciju, kā arī izskaidro pašizolācijas prasības.

Pašizolācijas un COVID-19 testa prasības netiek attiecinātas uz transportlīdzekļu autovadītājiem, veicot kravas starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautiskos pasta sūtījumu autopārvadājumus.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

29. jūnijā izdotais rīkojums No. 372 “Par grozījumu veikšanu rīkojumos No. 171 un 311”  paredz, ka no 1. jūlija, veicot tranzīta pārvadājumus, Baltkrievijā netiek attiecinātas prasības par noteiktu tranzīta koridoru, atpūtas vietu un degvielas uzpildes staciju izmantošanu, kā arī tiek atcelta prasība, ka Baltkrievijas teritorija jāpamet nākamajā dienā, kas seko dienai, kad transportlīdzeklis iebraucis valstī. 
1. oktobrī stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 30. septembra dekrēts No. 576, ar kuru tiek grozīts Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. maija dekrēts No. 311 “Par navigācijas ierīču (plombu) izmantošanu”, nosakot, ka grozījumi papildina to gadījumu sarakstu, kad pārvadātājam jāveic transportlīdzekļa kravas telpas plombēšana ar īpašu (elektronisku) plombu, to starpā plombēšana jāveic:

 • pārvadātājiem, pret kuriem uzsākta administratīvā lietvedība, vai noteiks sods par muitas procedūru neievērošanu;
 • pārvadātājiem, kuri savlaicīgi nav veikuši ievedmuitas, antidempinga nodokļa, kompensācijas nodokļa u.c. nodokļu maksājumus;
 • citi gadījumi, kad tiek konstatēti Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EEZ), starptautisko līgumu un EEZ dalībvalstu normatīvo tiesību aktu pārkāpumi vai tiesību aktu pārkāpumu pazīmes;
 • ja plombēšanu pieprasa muitas iestādes saskaņā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības muitas kodeksa 344. pantu.

Navigācijas plombas var uzstādīt iekšzemes muitas punktos, robežšķērsošanas vietās pirms iebraukšanas Baltkrievijā, kā arī pie nacionālajiem operatoriem Belneftegaz (ОДО «Белнефтегаз») u.c..

Pārvadājot preces, uz kurām attiecas muitas tranzīta procedūras, uz Krieviju vai tranzītā caur Krievijas teritoriju pirms izbraukšanas no Baltkrievijas navigācijas plombas tiek noņemtas autoceļa M1 / E30 607. kilometrā robežšķērsošanas punktā Redki (BLR)–Krasnoe (RUS). Šī vieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi ar navigācijas plombas attēlu un uzrakstu “Электронная пломба E-SEAL”. Google Maps koordinātas: 54,689854, 30,942757.

Ja netiek ievērota prasība apstāties navigācijas plombu noņemšanas vietās, var tikt piemērots administratīvais sods (no 2 līdz 50 bāzes soda vienībām) no BYR 54 (vai 18 EUR) līdz 1350 BYR (437 EUR) vai var tikt piemērots administratīvais arests.

Elektroniskās plombas uzstādīšanas izmaksas noteiktas četru bāzes vienību apmērā (aptuveni 44 eiro, ieskaitot PVN).

Sākot ar 1. maiju, BelToll maksas ceļu lietotāji varēs izmantot jaunu funkcionalitāti, kas sniedz iespēju divu stundu laikā pēc pārkāpuma, kas saistīts ar BelToll noteikumu neievērošanu, izdarīšanas veikt maksājumu par izdarīto pārkāpumu, tādejādi izvairoties no papildu sadārdzinājuma. Lietotāju varēs pieteikties SMS apziņošanas pakalpojumam. Tādejādi, ja tiks izdarīts pārkāpums, lietotājam tiks izsūtīta īsziņa, informējot klientu par radušos situāciju.

Iepriekšminētās funkcionalitātes pieejamas lietotāja personīgajā kontā vietnē www.beltoll.by.

26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

 

Papildināts 14.01.2021

Beļģija: ES valstu, Lielbritānijas, Šengenas zonas un EFTA valstu iedzīvotāji var ieceļot Beļģijā, tomēr Beļģijas valdība stingri aicina neceļot gan Beļģijā dzīvojošos, gan ārvalstniekus. Stingrie ieceļošanas noteikumi Beļģijā tiks piemēroti vismaz līdz ziemas slēpošanas brīvdienu beigām (21. februāris). Ja valstī ir paredzēts uzturēties ilgāk par divām diennaktīm, 48 stundu laikā pirms robežas šķērsošanas ir obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa.

No 2021. gada janvāra Pasažieru lokācijas forma ir papildināta, atsevišķi dalot biznesa ceļojumus un atpūtas braucienus.

Netiek ierobežota pārvietošanās Beļģijā, tomēr jāņem vērā, ka no plkst.00.00 līdz 5.00 visā Beļģijā un no plkst.22.00 līdz 6.00 Briseles un Valonijas reģionā ir noteikta komandantstunda, kad pārvietošanās netiek atļauta, ja vien tam nav svarīgi iemesli.

Beļģijas reģionos un pilsētās tiek piemēroti reģionāla rakstura ierobežojoši pasākumi. Plašāku informācija par reģionāliem ierobežojumiem meklējama katra reģiona mājaslapās:

Komandantstundu laikā kravas transportlīdzekļu autovadītāji var veikt darba pienākumus, ja tiek uzrādīts dokuments, kas apliecina, ka pārvietošanās saistīta braucienu darba vajadzībām. Par pietiekamu apliecinājumu uzskatāms Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”.

Lielākā daļā gadījumu ieceļošana no ES un Šengenas dalībvalstīm ir atļauta. Pirms došanās uz Beļģiju aicinām iepazīties ar tīmekļvietnē https://diplomatie.belgium.be/en publicēto informāciju saistībā ar ceļošanas ieteikumiem.

Šajā tīmekļvietnē publicēts ceļošanas rekomendāciju saraksts, kurā valstis tiek iedalītas trīs krāsu kodu sistēmā – zaļš, dzeltens un sarkans. Izveidots atsevišķs saraksts ar ceļošanas (you are traveling to) un iebraukšanas / atgriešanās (you are returning from) prasībām.

Zaļais kods: ceļot atļauts uz un no valsts bez ierobežojumiem.

Oranžais kods: dodoties uz konkrēto valsti, jāņem vērā nosacījumi, kas izvirzīti ieceļotājiem no Beļģijas. Atgriežoties no šī koda valsts, Covid-19 tests un pašizolācija stingri ieteicama.

Sarkanais kods: konkrētās valstis liegušas ieceļot, kā arī attiecībā uz šīm valstīm ir noteikts oficiāls ceļošanas aizliegums.

Personām, kas ieceļo, lai uzturētos Beļģijā ilgāk par 48 stundām, bet pastāvīgi nedzīvo Beļģijā, nepieciešams uzrādīt negatīvu COVID-19 testa rezultātu, kas ir ne vecāks par 72 stundām. Beļģijas rezidenti, atgriežoties Beļģijā, testu veic pirmajā atgriešanās dienā kādā no testēšanas centriem. Visām personām (gan rezidentiem, gan nerezidentiem), kuri ieceļo Beļģijā no sarkanās zonas valstīm, tiek piemērota obligāta septiņu dienu karantīna. To var beigt, uzrādot negatīvu testu, kas veikts septītajā karantīnas dienā.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Karantīnas ievērošanas prasība neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

No 1. augusta, iebraucot Beļģijā, jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa:

 • personām, kuras dzīvo Beļģijā un ir uzturējušās ārvalstīs vairāk nekā 48 stundas;
 • personām, kuras dzīvo ārvalstīs un plāno uzturēties Beļģijā ilgāk par 48 stundām;
 • personām, kuras iebrauc Beļģijā ar lidmašīnu vai ar kuģi neatkarīgi no laika perioda, ko plānots pavadīt Beļģijā.

Kravas transportlīdzekļu vadītājiem šī veidlapa NAV jāaizpilda, ja viņa uzturēšanās laiks Beļģijā nepārsniedz 48 stundas, bet, ja uzturēšanās laiks pārsniedz 48 stundas, tad šī uzturēšanās vietas veidlapa IR jāaizpilda. Tādējādi, ja Beļģija tiek šķērsota tranzītā 48 stundu periodā, tad autovadītājiem (pat iebraucot no sarkanās zonas valstīm) nav jāievēro karantīna, kā arī nav jāaizpilda Uzturēšanās vietas veidlapa.

Negatīvs Covid-19 testa rezultāts nav nepieciešams transporta nozares darbiniekiem vai transporta pakalpojumu sniedzējiem, tostarp kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kuri pārvadā preces uz un no Beļģijas, kā arī šķērso valsti tranzītā.

Autovadītājiem, kuri iebrauc Beļģijā no sarkanās zonas valsts (arī atgriežoties pēc atpūtas perioda pavadīšanas) un uzturas valstī ilgāk nekā 48 stundas, obligāti ir jāievēro 14 dienu karantīnas periods un jāveic Covid-19 tests (tests bez maksas).

Autovadītājiem, kuri iebrauc Beļģijā no oranžās zonas valsts (arī atgriežoties pēc atpūtas perioda pavadīšanas) un uzturas valstī ilgāk nekā 48 stundas, ieteicams ievērot 14 dienu karantīnas periodu un veikt testēšanu (tests par maksu).

Sīkāka informācija franču valodā pieejama šeit.

Šīs prasības neievērošana var tikt sodīta ar 250 eiro naudas sodu.

No 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 26. janvārim Beļģija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus uz / no Apvienotās Karalistes. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Belgium?preview=/101548408/117507583/be-temporary-national-derogation-driving-and-resting-times-brexit.pdf.

Publiskās vietās obligāta masku valkāšana un 1,5 m distances ievērošana.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 20.01.2021

Bulgārija: ārkārtējā epidemioloģiskā situācija valstī pagarināta līdz 2021. gada 31. janvārim, tādējādi zemāk uzskaitītie nosacījumi paliek nemainīgi.

Sakarā ar jauna COVID-19 paveida izplatību Lielbritānijā Bulgārija ieviesusi iebraukšanas ierobežojumus personām, kuras ierodas no Lielbritānijas.

Iebraukšanas aizlieguma un karantīnas prasības neattiecas uz sekojošām personām:

 • personām, kuras iesaistītas starptautiskos pasažieru un kravu pārvadājumos;
 • kravas transportlīdzekļu autovadītāji, kuri šķērso valsti tranzītā vai veic starptautiskos divpusējos un trešo valstu pārvadājumus.
 •  

No 2020. gada 22. oktobra sejas maskas lietošana ir obligāta ne tikai visās slēgtās sabiedriskās vietās (izņemot ēšanas iestādēs un bāros), bet arī ārtelpās, ja nav iespējams nodrošināt 1,5 m distanci.

Pilns normatīvais akts bulgāru valodā pieejams šeit.

Ieceļošana Bulgārijā

Aizliegums ieceļot Bulgārijā neattiecas uz Eiropas Savienības (ES), Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako un Vatikāna) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī vairāku citu valstu pilsoņiem (visu valstu sarakstu var atrast Bulgārijas Tūrisma ministrijas mājaslapā), Bulgārijas pastāvīgās vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem, Bulgārijas ilgtermiņa vīzas turētājiem, kā arī ES un Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako, Vatikāna) uzturēšanās atļauju turētājiem. Minētajām personām, kuras ieceļo Bulgārijā no valstīm, uz kurām neattiecas ieceļošanas aizliegums, nav jāievēro pašizolācija un nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. Ja persona ir bijusi kontaktā ar kādu Covid-19 inficēto, tad ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija. Atrodoties publiskās iekštelpās, obligāti ir jāvelk sejas un deguna aizsargmaska. Pulcēšanās vairāk nekā 15 cilvēkiem ir aizliegta.

Tranzīts atļauts:

 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Lielbritānijas un Šengenas valstu pilsoņiem (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu);
 • Trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja kādā no ES dalībvalstīm, Lielbritānijā vai Šengenas valstī, un viņu ģimenes locekļiem;
 • Austrālijas, Kanādas, Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas, Urugvajas, Apvienoto Arābu Emirātu, Izraēlas, Baltkrievijas, Kuveitas valstspiederīgie. Turklāt, Albānijas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas, Moldovas un Turcijas, kā arī Kuveitas un Izraēlas pilsoņi var doties tranzītā, lai atgrieztos valstī, kuras pilsoņi viņi ir.

Tranzīts atļauts ar nosacījumu, ka tranzītā esošā persona izbrauc no valsts iespējami īsākajā laika posmā.

Iebraucot, vai tranzītā šķērsojot Bulgāriju personām jāaizpilda pašriska deklarācija.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Gadījumos, ja nav iespējams noslēgt tranzīta pārvadājumu, jo kaimiņvalstī noteikts braukšanas ierobežojums, transportlīdzekļa vadītājam jāseko kompetento iestāžu norādījumiem. Kompetentās iestādes pārstāvis norādīs vietu, kurā jānovieto transportlīdzeklis un jāuzturas autovadītājam līdz brīdim, kad varēs pamest Bulgārijas teritoriju.

Iekštelpās sejas masku lietošana ir obligāta. Tiek rekomendēts lietot sejas maskas arī sociāla kontakta gadījumos, tai skaitā atrodoties ārpus telpām.

14. aprīlī Bulgārijas autoceļu infrastruktūras aģentūra uz laiku atsaukusi brīvdienu braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 13.01.2021

Čehija: valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 2021. gada 22. janvārim.

Ceļotājiem no Latvijas, ieceļojot Čehijā, ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī, vai jāievēro karantīna 10 dienas. Visiem ieceļotājiem obligāti jāaizpilda elektroniskā Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa: https://plf.uzis.cz/. Vēršam uzmanību, ka ieceļot Čehijā var tikai būtisku iemeslu gadījumos.

Tiek atzīti testa rezultāti, kurus izsniegusi kāda no ES dalībvalstīm. Šis dokuments jāiesniedz attiecīgajām veselības aizsardzības iestādēm tūlīt pēc ierašanās un tas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām. Šis noteikums attiecas uz Čehijas pilsoņiem, ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir ilgtermiņa vai pastāvīga uzturēšanās atļauja Čehijas Republikā vai citā ES valstī.
Noderīga informācija par valstu sadalījumu pēc to saslimstības rādītājiem, ierobežojumiem un ieceļošanas prasībām Čehijas Veselības ministrijas mājaslapā https://koronavirus.mzcr.cz/en/.

No 15. jūnija, pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ES un Šengenas zonas valstis tiek sadalītas trīs grupās pēc COVID-19 riska līmeņa – zema (zaļš), vidēja (oranžs) un augsta (sarkans) riska.

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisku pārvadājumu sektorā. Palīgi netiek uzskatīti par pārvadājumu sektora darbiniekiem, līdz ar to izņēmums netiek attiecināts uz šīm personām.

Sīkāk skatīt šeit.

Lai iebrauktu Čehijā starptautisko pārvadājumu sektora darbiniekiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma” vai kāds cits dokuments, kas apliecina nodarbinātību.

Atjaunots valstu saraksts, atbilstoši riska kategorijām pieejams šeit.

Iebraukšana no trešajām valstīm atļauta tikai būtisku iemeslu dēļ.

Tranzīts no zemas riska valstīm (zaļajām) ir atļauts bez ierobežojumiem. No citām valstīm tranzīts ir atļauts, lai atgrieztos mītnes valstī, un ir nepieciešama diplomātiska nota ar informāciju par ieceļošanas un izceļošanas datumu un vietu. Uz ES tranzītu no augsta riska valstīm attiecināmi šādi nosacījumi:

 • lidostas tranzīts: ES pilsoņiem nav papildu pienākumu, ja viņi neatstāj lidostas tranzīta zonu;
 • sauszemes tranzīts: ieceļojot Čehijā ES, pilsoņiem jāsazinās ar reģionālo veselības iestādi atbilstoši iebraukšanas vietai un jāinformē par to, ka ieceļošana notiek tikai tranzīta nolūkā.

Turklāt, ja persona ceļo no augsta riska valsts vai pēdējo 14 dienu laikā ir pavadījusi tur vairāk nekā 12 stundas, tranzīta brauciens jāveic 12 stundu laikā.

Iepriekš ziņojām, ka iebraukšana Čehijā no zaļā riska kategorijas valstīm netiek ierobežota.

Latvija ir iekļāvusi Čehiju “sarkanajā sarakstā”; ceļotājiem no Čehijas Latvijā ir jāievēro 10 dienu karantīna.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Balstoties uz Čehijas Republikā pieņemtiem COVID-19 apkarošanas pasākumiem un jaunieviestiem grozījumiem Čehijas autopārvadājumu likumā, no 2020. gada 1. jūlija ieceļojot Čehijā transportlīdzeklī jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālo kompetenci apstiprinošam dokumentam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Čehijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Dānija: no 2021. gada 9. janvāra plkst.17.00 personām, kurām nav pastāvīgas dzīvesvietas Dānijā vai kurām nav Dānijas pilsonība, iebraukšana Dānijā atļauta ar pamatotu iemeslu. Iebraucot valstī, jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms ieceļošanas. Tiek atzīts gan PRC, gan siekalu testa rezultāts.

Personām, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos, ir atbrīvotas no negatīvā COVID-19 testa (ja vien viņi nav Lielbritānijas vai Dienvidāfrikas rezidenti).

Autovadītājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Apvienotajā Karalistē un kuri pārvadā preces uz Dāniju, iebraucot valstī, jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms ieceļošanas. Tests jāuzrāda neatkarīgi no tā, kurā vietā uzsākta pārvadājuma operācija.

Visām personām, kuras ar lidmašīnu ceļo uz Dāniju, Covid-19 tests ir jāveic ne vēlāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā.

Tiek pieņemti gan PCR testi, gan antigēna testi.

Jaunie ierobežojumi ir spēkā līdz 2021. gada 17. janvārim (ieskaitot).

Šengenas zonas valstis tiek sadalītas grupās pēc Covid 19 riska līmeņa – dzeltena (zems risks) un oranža (augsts risks). Dānijā atļauts iebraukt no dzeltenā saraksta valstīm.

Ieceļošana no ES dalībvalstīm un Šengenas valstīm ir atļauta bez ierobežojumiem, ja vien valsts vai reģions nav definēts kā augsta riska zona.

No 2020. gada 21. decembra lielākā daļa ES dalībvalstu iekļauta “sarkanajā” sarakstā.

Personām, kuras dzīvo augsta riska valstīs un kurām ir pamatots iemesls iebraukšanai Dānijā, var iebraukt valstī, ja tiek uzrādīts negatīvu Covid -19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Ja nav pierādījumu par negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas, attiecīgajai personai ir jārēķinās, ka ieceļošana tiks atteikta.

Iebraukšana atļauta no trešajām valstīm, kuras nav ietvertas sarkanajā sarakstā (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Singapūra, Dienvidkoreja, Taizeme un Urugvaja).

Personām, kuras dzīvo trešajās valstīs, kurā noteikts augsta riska statuss un kurām ir pamatots iemesls iebraukšanai Dānijā, var iebraukt valstī, ja tiek uzrādīts negatīvu Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Ja nav pierādījumu par negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas, attiecīgajai personai ir jārēķinās, ka ieceļošana tiks atteikta.

Augsta riska zonas prasības netiek attiecinātas uz personām, kuras iebrauc Dānijā saistībā ar kravu pārvadājumiem vai atrodas tranzītā.

Personas, kuras iebrauc Dānijā saistībā ar kravu pārvadājumu veikšanu, arīdzan atbrīvotas no Covid-19 testa rezultātu uzrādīšanas prasības. Tā vietā personai jāuzrāda dokumenti, kas apliecina kravu pārvadājuma norisi (piemēram, CMR pavadzīme vai kāds cits dokuments).

Sīkāka informācija pieejama https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travel-in-or-out-of-denmark/is-my-country-open-or-banned, kā arī https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark.

No 22. augusta Dānijā sabiedriskajā transportā, tai skaitā uz prāmjiem, obligāti jāizmanto sejas maskas. Ārvalstu darba ņēmējiem, norīkotiem darbiniekiem un pašnodarbinātiem pakalpojumu sniedzējiem tiek piedāvāts veikt Covid-19 testu, iebraucot valstī vai uzreiz pēc iebraukšanas.

Dānijas Nacionālā veselības padome paziņoja, ka no augusta Dānijā spēkā rekomendācija valkāt sejas maskas sabiedriskajā transportā sastrēguma stundās, kad pasažieriem nav iespējams atrasties drošā attālumā vienam no otra. Jūlija pēdējās dienās strauji palielinājās inficēto skaits.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Ja autovadītājam, veicot starptautisko kravu pārvadājumu, beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš, tiek rekomendēts uzrādīt “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikātu” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

 

Papildināts 20.01.2021

Francija: personām, kuras ierodas no nopietni skartām trešām valstīm un šķērso Eiropas Savienības ārējo robežu (izņemot gaisa kuģu apkalpes un vilcienu personālu, kas darbojas Lamanša tunelī), jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā pirms 72 stundām. Tiek atzīts gan PRC, gan siekalu testa rezultāts.

Tādējādi visiem kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, ierodoties Francijā no Lielbritānijas (neatkarīgi no valstspiederības), jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts.

No 2021. gada 2. janvāra varas iestādes Francijā īsteno stingrākus komandantstundas pasākumus 15 departamentos valsts austrumu daļā augsto Covid-19 slimības rādītāju dēļ. Komandas stunda tiek piemērota no plkst.18.00 līdz 6.00 Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saone, Vosges, Belfort Territoire, Moselle, Nievre un Saones un Luāras departamentā. Visās pārējās valsts daļās vismaz līdz 2021. gada 20. janvārim paliek spēkā esošās komandantstundas prasības no plkst.20.00 līdz 6.00.

Iebraucot Francijas teritorijā, Francijas varas iestādes var lūgt pamatot ceļojuma mērķi. Ja personai, ieceļojot Francijā, tiks konstatēti Covid-19 simptomi (neatkarīgi no izcelsmes valsts), persona var tikt pakļauta obligātai izolācijai. Tiem, kas ierodas Francijā no ārpus Eiropas Savienības valstīm, jāveic Covid-19 tests lidostā vai jāuzrāda pēdējo 72 stundu laikā veikts Covid-19 tests. Ņemot vērā, ka prasības par ieceļošanu no katras konkrētas valsts uz Franciju var būt atšķirīgas, aicinām iepazīties informāciju, ko sniedz Francijas vēstniecība konkrētā valstī.

Saistībā ar Brexit Francijas muitas iestādes ir izdevušas papildu norādījumus par to, kurus muitas dokumentus skenēt, lai varētu iebraukt Francijā no Lielbritānijas.

No 15. decembra atcelta prasība par apliecinājuma uzrādīšanu, ja jāpārvietojas komandantstundas laikā.

Iebraukšana Francijā

Iebraukt Francijā bez ierobežojumiem atļauts no Eiropas Savienības Uz EEZ valstīm.

Iebraukšana Francijā no trešajām valstīm

Ja ierodaties no citas valsts, Francijā varat iebraukt tikai tad, ja jūsu ceļojums atbilst vienam no šiem izņēmumiem:

 • ja esat Francijas pilsonis (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja esat Eiropas Savienības pilsonis vai Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices vai Lielbritānijas valstspiederīgais un jūsu galvenā dzīvesvieta ir Francijā vai jūs šķērsojat Franciju tranzītā, lai nokļūtu mītnes valstī (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja jums ir derīga Francijas vai Eiropas Savienības ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai vīza un jūsu galvenā dzīvesvieta ir Francijā vai jūs šķērsojat Franciju tranzītā, lai nokļūtu mītnes valstī (kas ir ES dalībvalsts);
 • ja starptautiskais tranzīta brauciens aizņem mazāk nekā 24 stundas;
 • ja uzsākat pildīt pienākumus diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai starptautiskā organizācijā, kuras galvenā mītne vai birojs atrodas Francijā (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja ceļojat uz Franciju ar komandējuma rīkojumu, ko izdevusi mītnes valsts atbildīgā iestāde;
 • ja esat ārvalstu veselības nozares profesionāls darbinieks, kas palīdz cīnīties ar COVID-19, vai iepriekšminētajam nolūkam esat pieņemts darbā kā praktikants;
 • ja esat apkalpes loceklis vai personāls, kas veic pasažieru vai kravas lidojumus;
 • ja veicat starptautiskos kravu pārvadājumus;
 • ja esat pasažieru autobusa vai vilciena vadītājs vai apkalpes loceklis u.tml.

Iebraucot Francijā no trešajām valstīm jāuzrāda divi dokumenti:

 • Starptautisks pārvietošanās sertifikāts. Pirms ceļojuma biļetes izmantošanas sertifikāts jāuzrāda ceļojuma operatoram, kā arī robežkontroles iestādēm (ceļojumiem pa gaisu, jūru un sauszemi, (ieskaitot dzelzceļu);
 • Zvērināta deklarācija, kas apliecina COVID-19 simptomu neesamību.

Šos dokumentus franču un angļu valodā var lejupielādēt Francijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija par iebraukšanas noteikumiem Francijā pieejama šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Pārvietošanās komandantstundas laikā atļauta ar speciālu sertifikātu.

Piezīme: veicot starptautiskos kravu pārvadājumus, autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Šī forma nav derīga, veicot iekšzemes (kabotāžas) pārvadājumus Francijas teritorijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt braukšanas ierobežojumu atsaukumu. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro braukšanas ierobežojumu prasības Francijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

Autopārvadātājiem nav pienākuma no klienta saņemt deklarāciju, kas apliecina, ka viņu (autopārvadātāju) darbu nevar atlikt.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 13.01.2021.

Grieķija: 2020. gada 6. novembrī valdība izsludinājusi komandantstundu. Komandantstundas prasības pagarinātas līdz 2021. gada 18. janvārim. Laikposmā no plkst.22.00 līdz nākamās dienas plkst.5.00 dzīvesvietu atļauts pamest tikai konkrētos gadījumos, sīkāka informācija pieejama https://covid19.gov.gr/covid-map.

Ieceļošana no ES dalībvalstīm un Šengenas valstīm ir atļauta. No 2020. gada 11. novembra personām, kuras ieceļo Grieķijā no ārvalstīm jāuzrāda negatīvs COVID-19 molekulārās (PCR) testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Grieķijā. Testa rezultāts nepieciešams gan ierodoties pa sauszemi, gan izmantojot gaisa satiksmi.

Testa rezultātam jābūt noformētam angļu valodā un tajā jāiekļauj ceļotāja vārds, uzvārds un pases numurs vai valsts identifikācijas numurs.

Personu pārvietošanās tranzītā ir atļauta.

Visiem ceļotājiem no 1. jūlija vismaz 24 h pirms ieceļošanas Grieķijā jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pasažieru lokācijas veidlapa (PLF).

Tiek veikta pasu un muitas kontrole, un tiek pārbaudīts katras personas unikālais ātrās reaģēšanas (QR) kods. QR kods jāuzrāda mobilā tālruņa ekrānā vai drukātā formā. Balstoties uz piešķirto kodu, personas tiek novirzītas padziļinātai kontrolei vai tiek piešķirta automātiska atļauja turpināt ceļojumu uz galamērķi Grieķijā.

Par pasažieru lokācijas veidlapas neaizpildīšanu var tikt piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Veicot kravu pārvadājumus:

Grieķija iekļauta Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Grieķijas robežšķērsošanas punkti

 • Kakavia (GR-ALB) – atvērts diennakts režīmā gan pasažieriem (no plkst.6.00 līdz 23.00 – ne vairāk kā 750 pasažieri dienā, uzrādot speciālas atļaujas un negatīvus Covid-19 testu rezultātus), gan kravu pārvadātājiem;
 • Kristalopigi (GR-ALB) – uz nenoteiktu laiku slēgts visa veida transportam;
 • Evzoni (GR-MD) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Promachona (GR-BUL) – preču un pasažieru pārvadājumi, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Ormenio (GR-BUL) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Nymfaia (GR-BUL) – tikai preču pārvadāšanai, darbojas katru dienu visas diennakts garumā;
 • Kipi (GR-TUR) – tikai preču pārvadājumiem, darbojas katru dienu visas diennakts garumā.

 

Papildināts 20.01.2021

Gruzija: stājusies spēkā jauna rezolūcija, kas saistīta ar Covid-19 saslimšanas gadījumu ierobežošanu. Rezolūcija paredz, ka no 2020. gada 28. novembra visā valstī tiek ieviesta komandantstunda, kas būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembra plkst.21.00. Komandantstunda noteikta no plkst.21.00 līdz nākamās dienas plkst.5.00 un paredz, ka aizliegta personu pārvietošanās ārpus dzīvesvietas (gan ejot ar kājām, gan braucot transportlīdzeklī).

Pārvietošanās aizliegums netiek attiecināts uz personālu, kas iesaistīts vietējos un starptautiskos kravu komercpārvadājumos.

Saskaņā ar Gruzijas valdības lēmumu, no 2020. gada 15. septembra ārvalstu tūristiem, kuri ierodas Gruzijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Gruzijā.

Sakarā ar jaunā Covid-19 paveida izplatību Gruzija ir noteikusi, ka visas personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir apmeklējušas Apvienoto Karalisti, tiks ievietotas obligātā 12 dienu karantīnā. Ar karantīnu saistītās izmaksas jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pirms ceļošanas uz Gruziju ir jāaizpilda īpaša elektroniska veidlapa (pieejama https://stopcov.ge/en/protocol), kurā jānorāda sava kontaktinformācija, apmešanās vieta Gruzijā, informācija par savu ceļošanas vēsturi un citas ziņas. Veidlapa jāiesniedz elektroniski un nav jāizdrukā.  Visiem ceļotājiem pie ierašanās Gruzijā tiks veikta ķermeņa temperatūras kontrole.

Joprojām pastāv aizliegums vienkopus pulcēties vairāk par 10 personām. 

Papildu ierobežojumi Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Rustavi un Zugdidi

Pirmais ierobežojumu posms no 2020. gada 28. novembra līdz 23. decembrim, ieskaitot:

 • komandantstunda no plkst.21.00 līdz plkst.5.00;
 • tirdzniecības vietas darbojas attālināti (izņemot pārtikas veikalus, mājdzīvnieku barības veikalus, aptiekas, dezinfekcijas līdzekļu veikalus).

Privātā sektora biroji darbojas attālināti līdz plkst.15.00.

Ierobežojumu mīkstināšana paredzēta laikposmā no 2020. gada 24. decembra līdz 2021. gada 2. janvārim (ieskaitot) un paredz, ka:

 • komandantstunda noteikta no 2020. gada 31. decembra plkst.21.00 līdz 2021. gada 1. janvāra plkst.5.00.

Balstoties uz epidemioloģisko situāciju, preventīvo pasākumu termiņš var tikt pagarināts.

Iepriekš ziņojām, ka Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā Gruzija ir pieņēmusi pasākumus, kas paredz, ka visiem ārvalstu autopārvadātājiem jāpamet Gruzijas teritorija:

 • 24 stundu laikā, braucot uz Azerbaidžānu;
 • 48 stundu laikā, braucot uz Krieviju;
 • 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi;
 • 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu, bet izbraucot bez kravas, kā arī iebraucot bez kravas, bet izbraucot ar kravu;
 • 7 dienas laikā, ja transportlīdzeklis gan iebrauc, gan izbrauc ar kravu.

Autovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāveic Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUR.

 

Papildināts 13.01.2021

Horvātija: ceļotājiem (neatkarīgi no valsts pilsonības), kuri ieceļo no ES dalībvalstīm vai Šengenas valstīm, kuras klasificējamas kā "zaļās", tiek atļauts iebraukt Horvātijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pirms COVID-19 pandēmijas.

Visiem pārējiem ceļotājiem, kuri neatkarīgi no pilsonības ierodas Horvātijā no ES dalībvalstīm vai Šengenas valstīm un reģioniem, kuri pašlaik nav iekļauti zaļajā sarakstā, jāuzrāda SARS-CoV-2 PCR testa negatīvs rezultāts, kas nav vecāks par 48 h (laika uzskaite tiek uzsākta no parauga paņemšanas brīža). Alternatīvi ceļotāji var veikt SARS-CoV-2 PCR testu tūlīt pēc ierašanās Horvātijas Republikā (par saviem līdzekļiem) ar pienākumu palikt karantīnā līdz testa rezultāta saņemšanas brīdim.

Valstu klasifikācija atbilstoši COVD-19 saslimstības rādītājiem pieejama https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement.

Personu sarakstu, kuras atbrīvotas no testa veikšanas, angļu valodā var apskatīt šeit.

Personu tranzīts netiek ierobežots pie nosacījuma, ka 12 h laikā pēc iebraukšanas persona izbrauc no Horvātijas.

No 2020. gada 21. decembra starp Latviju un Horvātiju aizliegti regulārie pasažieru pārvadājumi.

Sīkāka informācija pieejama šeit un šeit.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka laikus aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/.

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota un COVID-19 tests nav jāveic.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 18.01.2021.

Igaunija: 2021. gada 15. janvārī stājās spēkā Valdības rīkojuma Nr. 282 grozījumi, nosakot, ka ieceļotājiem, kas Igaunijā ierodas no augsta riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 150 uz 100 tūkst.), ir nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju. Pašizolācijas periodu ir iespējams saīsināt, ja personai ir negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 72 stundu laikā pirms ierašanās valstī. Ja testu nav bijis iespējams veikt pirms izceļošanas, tad, ierodoties valstī, testu ir iespējams veikt nekavējoties kādā no testēšanās punktiem. Pēc sešām dienām persona var veikt atkārtotu testu. Ja otrais tests ir negatīvs, tad pašizolāciju var pārtraukt.

Prasība par negatīvu Covid-19 testu vai pašizolāciju ir piemērojama arī ieceļotājiem no Latvijas, Lietuvas un Somijas, ja vien persona neatbilst kādai no izņēmuma kategorijām.

Izņēmumi  no pašizolācijas un Covid-19 testa rezultātu uzrādīšanas prasībām pieejami rīkojuma 1., 3. un 42. punktos.

Iepreikšminētie punkti paredz, ka prasība par negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai pašizolāciju netiek piemērota arī ieceļotājiem no Latvijas, Lietuvas un Somijas, ja persona atbilst kādai no izņēmuma kategorijām (darbs, ģimene, veselība un izglītība).

Asimpromātiski kravas un pasažieru pārvadājumu darbinieki, kuri tiešā veidā iesaistīti starptautisku pārvadājumu veikšanā, ir atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Izņēmums arī paredzēts personām, kuras tranzītā šķērso Igauniju.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

 

Papildināts 14.01.2021

Īrija: no 2020. gada 9. novembra plkst.00.00 Īrija oficiāli pievienojās ES “luksoforu gaismu” sistēmai ceļošanai no ES/EEZ un Apvienotās karalistes valstīm. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju ES/EEZ valstīs, Īrija iesaka “ievērot augstu piesardzības līmeni”, ceļojot uz šīm valstīm.

Attiecībā uz trešajām valstīm vēl arvien spēkā ir ceļošanas ieteikumi – “ceļot tikai būtisku iemeslu dēļ” vai “neceļot”.

Šobrīd nav valstu “zaļajā sarakstā”, līdz ar to visiem iebraucējiem no ES/EEZ valstīm un trešajām valstīm Īrijā jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Ikvienam, ierodoties Īrijā, vēl arvien ir jāaizpilda pasažieru lokācijas forma (Public Health Passenger Locator Form).

Aktuālā Īrijas iestāžu informācija par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī ir atrodama:

No 2021. gada 16. janvāra visām personām, kuras ierodas Īrijā, jāuzrāda negatīva COVID-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

No negatīva COVID-19 testa uzrādīšanas prasības atbrīvoti sekojoši starptautiskā transporta sektora darbinieki:

 • aviācijas nozarē;
 • jūras pārvadājumu nozarē;
 • autopārvadājumu nozarē.

Kravu pārvadājukmi netiek ierobežoti.

Īrijā spēkā likums, kas paredz obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā un iekštelpās (piemēram, veikalos), kur nav iespējams nodrošināt divu metru sociālo distancēšanos. Par šo noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods līdz 2500 eiro un/vai brīvības atņemšana līdz 6 mēnešiem.

 

Papildināts 19.01.2021

Itālija: līdz 2021. gada 30. aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.

Detalizēta informācija ar iebraukšanas nosacījumiem Itālijā pieejama https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

Ieceļojot Itālijā no Eiropas Savienības, Šengenas līguma valstu, Andoras, Monako, Sanmarīno, ir jāuzrāda:

 • aizpildīta anketa. Anketa ir jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem, kas personu aptur pārbaudei;
 • negatīvs Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 48 stundas). Gadījumā, ja tas netiek uzrādīts, personai ir pienākums ievērot pašizolāciju;
 •  ieceļotājam ir pienākums paziņot par ierašanos Itālijā reģionālajai ASL iestādei (vietējam veselības uzraudzības dienestam).

Izņēmumi:

 • personām, kuras ieceļo un uzturas Itālijā ne ilgāk par 120 stundām neatliekamu darba, veselības vai citu ārkārtas vajadzību dēļ;
 • personām, kuras iebrauc Itālijā ar privātu transportlīdzekli uz laika posmu, kas nepārsniedz 36 stundas;
 • transporta līdzekļu apkalpei, medicīnas darbiniekiem, sportistiem, diplomātisko misiju, policijas, armijas u.c. darbiniekiem, kas ieceļo Itālijā darba pienākumu dēļ.

Personām, kuras 14 dienas pirms ieceļošanas Itālijā ir uzturējušās / veikušas tranzītu kādā no D un E saraksta valstīm, ieceļojot Itālijā, ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju. Pašizolācija nav jāveic aviopasažieriem, kuri Itālijā atrodas tranzītā un nepamet lidostas teritoriju.

Atsevišķi Itālijas reģioni var piemērot ieceļotājiem papildu ieceļošanas nosacījumus no kādas ārvalstu teritorijas.

Ieceļošana no trešajām valstīm:

ar ieceļošanas nosacījumiem var iepazīties šeit (angļu valodā).

Uzturēšanās Itālijā:

laikā no plkst.22.00 līdz 5.00 ir noteikta komandantstunda. Šajā laikā atļauts pārvietoties tikai darba, veselības un citu neatliekamu situāciju gadījumos, aizpildot veidlapu.

Likums neparedz pašdeklarēšanās izņēmumus. Tādējādi ikvienam, kuram nepieciešams pārvietoties aizlieguma stundās, jāuzrāda iepriekš minētā pašdeklarācija.

Deklarācijas aizpildīšanas paraugs pieejams https://www.c6f.navy.mil/Portals/22/NEW%2004%20May%20Italian%20w%20Eng%20Instructions.pdf.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka var tikt piemērots administratīvs naudas sods, kas ir no 400 līdz 3000 eiro (ja persona nevar uzrādīt pašdeklarāciju).

No šā gada 16. janvāra līdz 15. februārim Itālijas teritorijā ir aizliegta pārvietošanās starp reģioniem vai autonomajām provincēm.

Itālijas teritorija, vadoties no saslimšanas riska rādītājiem reģionos, ir sadalīta četrās riska zonās – sarkanajā, oranžajā, dzeltenajā un baltajā. Zonu sadalījumu un tajās noteiktos ierobežojumus var skatīt šeit.

Sejas masku lietošana ir obligāta gan iekštelpās, gan ārtelpās, obligāta ir drošas distancēšanās un sanitāro higiēnas normu ievērošana, noteikts pulcēšanās aizliegums.

Noteikta obligāta prasība valkāt sejas masku gan sabiedriskās iekštelpās, gan arī ārtelpās. Prasību var nepildīt bērni līdz sešu gadu vecumam; personas ar veselības traucējumiem, kuriem kaitīga sejas masku valkāšana, un iedzīvotāji sportisko aktivitāšu laikā brīvā dabā. Par noteikumu pārkāpumu var piemērot no 400 līdz 1000 eiro lielu naudas sodu.

Itālija noteikusi īpašas iebraukšanas prasības ārvalstu pilsoņiem, ar kurām var iepazīties šeit.

Itālijas Infrastruktūras un transporta ministrija izsludinājusi jaunu dekrētu, atceļot braukšanas ierobežojumus:

 • 2021. gada 17., 24. un 31. janvārī ir atcelti braukšanas aizliegumi, kas attiecināmi uz iekšzemes kravas pārvadājumiem (sīkāka informācija Itāļu valodā pieejama šeit);
 • atcelti visi braukšanas ierobežojumi, kas saistīti ar starptautiskiem kravu pārvadājumiem.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 14.01.2021

Kazahstāna: 2020. gada 4. decembrī stājas spēkā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.65; ar to tiek grozīts 2020. gada 23. oktobra valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.59 “Par stingrākiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatības novēršanai Kazahstānas Republikas robežkontroles punktos”.

Jaunais lēmums paredz, ka:

 • autovadītājiem, kas tranzītā šķērsojot Kazahstānas teritoriju, pirms iebraukšanas valstī tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma Nr.59 4. pielikumā esošā anketa;
 • ar atbilstošu autovadītāja apliecību, veicot divpusējos (transportlīdzekļa ekipāža sastāv no ne vairāk kā diviem autovadītāji) pārvadājumus, jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts (kas nav vecāks par 72 stundām), tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma 4. pielikumā esošā anketa. COVID-19 PCR tests uz robežas tiek veikts tikai Kazahstānas pilsoņiem.;
 • ārvalstu pilsoņi, kuri nevar uzrādīt derīgu negatīva COVID-19 testa rezultātu, var tikt neielaisti Kazahstānā.

Iepriekš ziņojām, ka lēmumu Nr.59 grozīja valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.64.

Saistītie normatīvie akti:

Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī.

Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2021. gada 1. maijam tiek pagarināts periods, kurā Latvijas Republikas valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

Kazahstānā stājas spēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 14.01.2021

Kirgizstāna: no 2020. gada 25. septembra, ieceļojot Kirgizstānā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās valstī. Ceļotājiem, kuri nespēs uzrādīt  derīgu Covid-19 testa rezultātu, tiks liegta iebraukšana Kirgizstānā. Atkarībā no ceļojuma ilguma un / vai simptomiem pasažieriem pēc ierašanās var tikt pieprasīts veikt vēl vienu (atkārtotu) Covid-19 testu. Covid-19 testus Kirgizstānā var veikt “Bonetsky laboratorijā”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar laboratoriju. “Bonetsky laboratorija”, www.intelmed.kg, tālrunis: (312) 316074, 316333.

Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • ārvalstniekiem, kuri pastāvīgi ar uzturēšanās atļaujām dzīvo Kirgizstānā;
 • personām, kurām ir derīga Kirgizstānas darba vīza;
 • ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem (laulātais, vecāks, bērns vai mazbērns), kuri var dokumentāli pierādīt radniecību (tikai dokumentu oriģināli, bez kopijām);
 • universitātes studenti (ar vīzām un apliecinājumu par uzņemšanu mācību iestādē – uzrādot dokumentu orģinālu).

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

 

Papildināts 14.01.2021

Kosova: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Kosovā pieņemti atsevišķi drošības pasākumi. Slēgtas sauszemes robežas, aviosatiksme, ierobežota pārvietošanās. Ieceļošana valstī tiks atteikta, ja vien persona tur nedzīvo vai nestrādā.

iekšpolitiskās situācijas dēļ Kosovā, īpaši valsts galvaspilsētā Prištinā (Priština), iespējamas demonstrācijas. Vietām valstī saglabājušās kājnieku mīnas un nesprāguši lādiņi.

Autobraucējiem tiek rekomendēts būt uzmanīgiem, jo atsevišķos Kosovas reģionos ir bīstama satiksme, kā arī dažu ceļu tehniskais stāvoklis, īpaši kalnu rajonos, var apdraudēt braucēju drošību.

Serbijas varasiestādes aizliedz personām valstī ieceļot no Kosovas, ja vien ceļojums nav uzsākts Serbijā. Aicinām izvairīties no robežu šķērsošana punktiem Zubin Potok un Leposavič (Vārti 1 un 31).

 

Papildināts 14.12.

Krievija: 27. martā stājas spēkā Rīkojums No. 763-p, nosakot, ka, sākot ar 2020. gada 30. martu, uz laiku ierobežota kustība Krievijas Federācijas robežkontroles un jauktajos robežkontroles punktos autotransportam, dzelzceļa satiksmei, gājējiem, upju transportam. Slēgta arī Krievijas un Baltkrievijas robežu sauszemes daļa.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

29. aprīlī Krievijas valdība ar Rīkojumu Nr. 1170 pagarināja robežu slēgšanas periodu uz nenoteiktu laiku. Tādējādi Krievijas robeža (tostarp ar Baltkrieviju) būs slēgta līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies. Uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem šie noteikumi neattiecas.

Gandrīz visas Pievolgas federālajā apgabalā administrācijas ir veikušas papildu pasākumus, lai stiprinātu cīņu pret COVID-19 izplatīšanos. Jo īpaši pēc operatīvās štāba ieteikuma reģionā aizliegts sniegt ēdināšanas pakalpojumus nakts stundās.

Tikai divi reģioni pieļāva izņēmumu nodrošinot pakalpojumu ēdināšanas iestādēs, kas atrodas ceļmalās ārpus apdzīvotām vietām. Tās ir Tatarstānas Republika (Tatarstānas Republikas Ministru kabineta dekrēts Nr.995, datēts no 2020. gada 5. novembra) un Volgogradas apgabals (Volgogradas apgabala valdības dekrēts Nr.1268, datēts no 2020. gada 20. oktobra).

 

Papildināts 20.01.2021.

Lielbritānija: no 2021. gada 18. janvāra personām, kuras ieceļo Apvienotajā Karalistē nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Precizētie noteikumi nosaka, ka arī starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, iebraucot Lielbritānijā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 rezultāts. Noteikumi nosaka, ka autovadītājiem nav jāievēro pašizolācijas prasības.

No negatīva Covid-19 test rezultāta uzrādīšanas prasības atbrīvoti:

 • robežas un muitas ierēdņi;
 • kanāla tuneļa sistēmas darbinieki;
 • aizsardzības personāls, sabiedroto valstu bruņotie spēki un valdības algotņi;
 • gaisa, jūras un dzelzceļa transportlīdzekļu apkalpe;
 • civilās aviācijas inspektori;
 • jūrnieki, kuģu kapteiņi un inspektori;
 • speciālisti un tehniskie darbinieki, kas veic ārkārtas darbus.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#jobs-that-qualify-for-travel-exemptions-1.

Lielbritānijas Transporta departaments norāda, ka no 2021. gada 1. janvāra starptautiskajiem kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kas dodas no Lielbritānijas uz Franciju, izmantojot Lamanša tuneli un Doveri, ir pieejams “ātrgaitas koridors”. Lai transportlīdzeklis tiktu pielaists ātrgaitas koridora izmantošanai, ierodoties Kentā, autovadītājam jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Testēšanas centru saraksts ir pieejams vietnē https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing.

Atjaunota testēšanas centru karte pieejama https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950311/haulier-advice-site-locations-covid-19-testing.pdf.

Kravas transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā atsevišķu klašu bīstamās kravas aizliegta iebraukšana Manstonas vai Sevingtonas stāvvietās (saistīts ar stāvvietu iekšējiem drošības noteikumiem). Iebraukšana aizliegta pārvadājot:

 • 1. klasi – tikai sprāgstvielas;
 • 4.1. klasi – tikai polimerizējošas vielas;
 • 6.2. klasi – infekciozas vielas;
 • 7. klasi – radioaktīvu materiālu;
 • pārvadājot bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu – no terorisma radīto draudu viedokļa.

Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem liegta piekļuve Manstonai vai Sevingtonai, ja pirms ierašanās Kentā autovadītāji nevarēs uzrādīt negatīva COVID-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Tādejādi, ja konkrētais transportlīdzeklis nav gatavs robežšķērsošanai, iebraukšana  Manstonai vai Sevingtonai nav atļauta.

Brexit

Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem kravu autopārvadājumi pieejama šeit, savukārt Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, pieejama šeit.

Gadījumā, ja pārvadājums paredzēts caur Doveres ostu vai Eirotuneli, pirms iebraukšanas Kentā autovadītājiem jāaizpilda Kent Access Permit (KAP) un tikai pēc tam var kārtot muitas formalitātes. Pārvadājuma dokumentiem tiek piešķirts svītru kods. Svītru kods jāskanē, ierodoties Francijā. Par KAP neaizpildīšanu tiek piemērots naudas sods 300£ apjomā.

Veicot pārvadājumus no Apvienotās Karalistes (AK) uz Īriju, izmantojot RORO prāmju satiksmi, pirms uzbraukšanas uz prāmja klāja jāaizpilda notifikācija (Pre-Boarding notification (PBN)).

Sīkāka informācija pieejama šeit. Atbildīgās iestādes publicējušas PBN lietošanas pamācību un video.

Īrijas ieņēmumu dienests ir izveidojis arī īpašu e-pasta atbalsta dienestu, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar PBN jautājumiem - PBN@revenue.ie.

Lielbritānijas valdība izveidojusi vadlīnijas, lai palīdzētu transporta pakalpojumu sektora organizācijām nodrošināt drošākas darba vietas un pakalpojumus sev, kā arī saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām personām. Vadlīnijās izklāstīti pasākumi Covid-19 risku novērtēšanai un novēršanai. Vadlīnijas izveidotas pārvadātājiem un pasažieriem.

Pārvadātājiem jāņem vērā, ka no 2021. gada 6. janvāra Lielbritānijā spēkā ārkārtas situācija.

Ņemt vērā, ka Ziemeļīrijai, Skotijai un Velsai ir atšķirīgas vadlīnijas.

Veicot pārvadājumus starp AK un Īriju, kā arī Ziemeļīriju, saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām jāiesniedz “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju.

No 2021. gada 8. janvāra visām precēm, kas tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju izmantojot GVMS (Goods Movement Vehicle Service) vietu (Belfāsta, Larna, Varrenpointa), būs nepieciešama preču kustības atsauce (Goods Movement Reference) (GMR).

Lai iegūtu GMR:

Pārvadātāji tiek aicināti izmantot bezmaksas Trader Support Service (TSS) platformu, lai izveidotu un atbildīgajām iestādēm iesniegtu “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju. Pēc deklarācijas iesniegšanas TSS sniegs informāciju, kas jāievada GVMS, lai saņemtu atļauju preču tālākai pārvietošanai.

Sīkāka informācija par GVMS pieejama GOV.UK guidance.

No 2020. gada 21. decembra starp Latviju un Lielbritāniju aizliegti regulārie pasažieru pārvadājumi.

Starptautisko kravu autopārvadājumos aktīvi nodarbinātie autovadītāji ir atbrīvoti no prasības ievērot pašizolāciju, tomēr viņiem ir jāspēj uzrādīt sava statusa apliecinājums, kopienas atļauja, pavadzīme un pārvietošanās dokumenti.

Autovadītājiem, kuri pēc atvaļinājumiem atgriežas Lielbritānijā no valstīm, kuras pēc

Valstu saraksts tiek regulāri atjaunots un var mainīties.

14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz:

 • neskatoties uz to, ka karantīnas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem, Lielbritānijā noteikta prasība, ka pirms iebraukšanas valstī visām personām (tai skaitā autovadītājiem) jāaizpilda tiešsaistes lokācijas veidlapa, kurā jānorāda kontaktinformācija, kā arī dati par veicamo braucienu. Autovadītāji var aizpildīt veidlapu ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā. Lielbritānijas varas iestādes norāda, ka tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu veidlapas aizpildīšanu, it sevišķi tas attiecināms uz pārvadātājiem, kuri vienas nedēļas laikā vairākas reizes dodas uz un no Lielbritānijas. Uz robežas jāuzrāda aizpildītas lokācijas veidlapas digitālā versija vai arī drukāta versija. Oficiālas vadlīnijas pieejamas šeit.

Lokācijas forma izveidota, lai to varētu aizpildīt visi ceļotāji, ne tikai transporta sektora darbinieki. Neskatoties uz to, ka 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz kravu transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem, pirms iebraukšanas Lielbritānijā šīm personām jāaizpilda tiešsaites lokācijas veidlapa pirms iebraukšanas valstī.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

No 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim Lielbritānija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus uz / no Ziemeļīrijas un iekšzemes pārvadājumus Apvienotajā Karalistē. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf.

No 24. jūlija obligāta ir sejas masku valkāšana veikalos un lielveikalos un sabiedriskajā transportā, savukārt no 8.augusta šis nosacījums attiecas arī apmeklējot muzejus, galerijas, kā arī citas sabiedriskās vietas un pasākumus iekštelpās.

 

Papildināts 19.01.2021

Lietuva: lai gan Latvija un Igaunija 2021. gada 15. janvārī ieviesa prasību, iebraucot valstī, uzrādīt negatīvu COVID-19 testu, Lietuvā šāda prasība nav ieviesta. Testu jāuzrāda tikai tām personām, kuras ierodas no Lielbritānijas un Dienvidāfrikas.

Personu pārvietošanās ar vieglo automašīnu ir atļauta, ievērojot abu valstu epidemiologu noteiktās prasības. Vienā automašīnā atļauts pārvietoties diviem cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām vai vienas mājsaimniecības locekļiem. Ieceļojot Lietuvā no Latvijas, pašizolācija nav jāievēro.

Pašizolācijas prasība netiek attiecināta arī uz vairākām personu kategorijām, piemēram, darbinieki, kurus LT valdība definē kā kritiski svarīgus, kravu pārvadātāji, diplomāti, militārais personāls, jūrnieki, žurnālisti, profesionāli sportisti u.c.

Sākot ar 15. septembri, visiem ceļotājiem, kuri ierodas Lietuvā pa starptautiskajiem satiksmes maršrutiem, elektroniski jāiesniedz savi dati (vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija) Lietuvas Nacionālajam sabiedrības veselības centram. Ierodoties ar privātu autotransportu, dati jāiesniedz 12 stundu laikā. Anketa jāaizpilda tikai tiem kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, kuri nodarbināti Lietuvā reģistrētos uzņēmumos.

Ierobežojumi valstī

Līdz 2021. gada 31. janvārim pagarināts karantīnas režīms. Tas paredz sekojošus ierobežojumus (t.sk., pieņemtos stingrākus nosacījumus, kas stājas spēkā 9. decembrī):

 • sabiedriskās vietās aizliegts pulcēties vairāk nekā divām personām, izņemot ģimenes locekļus, un jāievēro divu metru distance. Bērēs atļauts piedalīties līdz 10 personām, neskaitot ģimenes locekļus un izvadītājus;
 • aizliegti kontakti starp vairāk nekā divām ģimenēm. Aizliegts rīkot privātos svētkus privātajās un sabiedriskās telpās, ja tajos piedalās vairāk nekā 10 cilvēki vai vairāk nekā divas mājsaimniecības. Aizliegts izīrēt telpas svinību rīkošanai;
 • ieteikts ierobežot pārvietošanos, izņemot absolūti nepieciešamos gadījumos (līdz darbam, veikalam, sakarā ar veselības aprūpes pakalpojumiem);
 • bērnudārzus drīkst apmeklēt tikai bērni, kuru vecāki nevar strādāt attālināti. Sākumskolas turpina mācības klātienē, bet pamatskolas, vidusskolas uz augstskolas mācās attālināti. Skolām ieteikums sākt brīvlaiku no 14. decembra;
 • interešu izglītība notiek tikai attālināti, izņemot transportlīdzekļu vadīšanas kursus, valodu sertifikāciju, lai iestātos augstskolās;
 • skaistumkopšanas pakalpojumi atļauti, ievērojot drošības pasākumus. Slēgti sporta klubi, peldbaseini, SPA centri, teātri un kinoteātri, naktsklubi, azartspēļu vietas, u.c. izklaides vietas. Sporta pasākumi atļauti bez skatītāju klātbūtnes;
 • medicīnas iestādes turpina sniegt plānveida pakalpojumus, iespēju robežās atliekot darbības, lai nodrošinātu resursus Covid-19 klientu aprūpei;
 • valsts un pašvaldību iestādes pāriet uz attālinātu darbu, izņemot, ja konkrētās funkcijas iespējams veikt tikai darba vietā. Attālināts darbs ieteikts arī uzņēmumiem;
 • sabiedriskajā transportā jāierobežo pasažieru plūsma, nodrošinot vismaz viena metra distanci;
 • sejas maskas obligātas visās publiskās vietās, t.sk., uz ielas. Izņēmumi – bērni līdz sešu gadu vecumam; skolēni, atrodoties mācību iestādēs; personas ar veselības problēmām; sportojošas personas, kā arī atrodoties ārpus apdzīvotām vietām, kur iespējama 20 metru distance.

Normatīvie akti (Lietuviešu valodā), kas saistīti ar COVID-19 pandēmijas ierobežošanu, kā arī aktuālā informācija par kravu pārvadājumiem Lietuvā pieejama šeit un šeit.

Pašizolācijas prasības neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Preču tranzīta pārvadājumi ir atļauti.

Kravu pārvadājumiem atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • uz robežas ar Baltkrieviju atvērti: Medininkų–Kamenyj Logo, Šalčininkai–Benekainiai, Raigardas–Privalka;
 • uz robežas ar Krievijas Federāciju atvērti: Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko.

 

Papildināts 19.01.2021

Luksemburga: no 2021. gada 11. janvāra pagarinātas komandantstundas ievērošanas prasība. Komandantstunda spēkā katru dienu no plkst.23.00 līdz plkst.6.00.

Sīkāka informācija pieejama https://covid19.public.lu/en/sanitary-measures/curfew.html.

Atļauti pasažieru un kravu pārvadājumi. Atvērti visi robežšķērsošanas punkti. Autovadītājiem netiek prasīti papildu dokumenti, kas apliecina pārvietošanās nepieciešamību (pietiek ar CMR pavadzīmi u.c.).

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

Luksemburga ir Latvijas SPKC “sarkanajā sarakstā”.

 

Papildināts 20.01.2021

Malta: ierodoties valstī, ir jāaizpilda:

kurās ir jānorāda informācija par uzturēšanās valstīm pirms ceļojuma uz Maltu, ceļotājiem no “drošajām valstīm (zaļajām)” ieceļojot nav jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Ierodoties Maltā no “oranžajā” un “sarkanajā” sarakstā iekļautajām valstīm, jāuzrāda negatīva Covid-19 (PRC) testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Sīkāka informācija par valstīm, kurās iekļautas “zaļajā”, “oranžajā” un “sarkanajā” sarakstā skatīt https://www.visitmalta.com/en/covid-19.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 19.01.2021

Maroka: no 2020. gada 20. marta līdz 10. maijam tika izsludināta ārkārtējā situācija veselības jomā, kas pagarināta līdz 2021 gada 10. janvārim. Marokas gaisa, sauszemes un jūras robežas starptautiskajam tūrismam ir slēgtas. Tāpat pastāv virkne citu ierobežojumu atkarībā no vīrusa izplatības konkrētajā valsts reģionā.

Kopš 15. jūlija Maroka ir atvērusi robežas Marokas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Marokas pilsoņiem, uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem ir atļauts iebraukt Marokā, uzrādot apliecību, kuru izsniedzis Marokas konsulāts attiecīgajā valstī. Kopš 2020. gada 6. septembra uz Maroku var ceļot ārvalstu pilsoņi oficiālā komandējumā ar Marokas uzņēmuma ielūgumu. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav vajadzīga ieceļošanas vīza, ir jāuzrāda apstiprināta viesnīcas rezervācija. Prāmju satiksme tiek nodrošināta no Sētas ostas Francijas dienvidos un no Dženovas ostas Itālijā.

Visiem ieceļotājiem ir jābūt negatīvam Covid-19 testa rezultātam, kas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām kopš analīžu parauga nodošanas un kas būs jāuzrāda pārvadātājam pirms ceļojuma uzsākšanas. Testa rezultātam jābūt tulkotam angļu vai franču valodā. Pasažieriem tiešsaistē (www.onda.ma/form.php) obligāti ir jāizpilda pasažieru veselības veidlapa, tā jāizdrukā un jāparaksta, lai to uzrādītu, šķērsojot robežu. Plānojot izbraukšanu no Marokas, iesakām pārliecināties par Covid-19 testa negatīva rezultāta nepieciešamību konkrētajam pasažieru pārvadātājam.

Publiskās vietās sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta. Par šī noteikuma neievērošanu draud cietumsods no viena līdz trīs mēnešiem un soda nauda līdz 1300 dirhamu (~120 eiro) apmērā. No 6. augusta sejas aizsargmasku drīkst nelietot, pārvietojoties ar personīgo automašīnu bez pasažieriem.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 06.10.

Melnkalne: publiskās vietās sejas maskas lietošana ir obligāta.

starptautiskie pārvadājumi pa sauszemi, jūru un gaisu tiek nodrošināti ar valstīm no "zaļā saraksta":

Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija), Francija, Grieķija, Nīderlande, Horvātija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Vācija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija) un Alžīrija, Andora, Azerbaidžāna, Barbadosa, Baltkrievija, Bruneja, Fidži, Filipīnas, Gruzija, Indonēzija, Islande, Jamaika, Japāna, Jordānija, Dienvidkoreja, Kambodža, Kanāda, Ķīna, Kuba, Lihtenšteina, Madagaskara, Malaizija, Maroka, Maurīcija, Maurīcija, Mongolija, Mozambika, Nikaragva, Norvēģija, Jaunzēlande, Papua–Jaungvineja, Paragvaja, Senegāla, Šveice, Tadžikistāna, Taizeme, Trinidāda un Tobago, Tunisija, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti, Lielbritānija, Ukraina, Urugvaja, Uzbekistāna, Vjetnama, Zambija un Zimbabve.

Bez ierobežojuma Melnkalnē atļauts ieceļot personām no Eiropas Savienības dalībvalstīm (Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Nīderlandes, Horvātijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Vācijas, Polijas , Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas), kā arī no Alžīrijas, Andoras, Angolas, Azerbaidžānas, Barbadosas, Baltkrievijas, Brunejas, Ēģiptes, Fidži, Filipīnām, Gruzijas, Indonēzijass, Islande, Jamaikas, Japānas, Jordānijas, Dienvidkorejas, Kambodžas , Kanādas, Ķīnas, Kubas, Lihtenšteinas, Madagaskaras, Malaizijas, Marokas, Maurīcijas, Monakos, Mongolijas, Mozambikas, Nepālas, Nikaragvas, Norvēģijas, Jaunzēlandes, Papua-Jaungvinejas, Paragvajas, Krievijas, Senegālas, Šveices, Tadžikistānas, Taizemes, Trinidādas un Tobago, Tunisijas, Turcijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Lielbritānijass, Ukraina, Urugvajas, Uzbekistānas, Vjetnamas, Zambijas un Zimbabves. Sīkāka informācija pieejama: http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/

 

Papildināts 20.01.2021.

Moldova: noteikts ārkārtas stāvoklis sabiedriskās veselības jomā  visā valstī līdz 2021. gada 15. februārim.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu Moldovas Republikas teritorijā vai tranzītā caur tās teritoriju netiek ierobežoti pie nosacījuma, ka transportlīdzekļa vadītājam vai apkalpei netiek konstatētas klīniskas COVID-19 saslimšanas pazīmes. Arī 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz iepriekšminētajām personām.

Moldovas Republikas saraksts ar “zaļajām un sarkanajām” valstīm pieejams šeit.

Moldovā atļauts iebraukt ārvalstu pilsoņiem no valstīm, kas klasificētas kā “zaļā zona”. Iebraucot no “zaļajām valstīm” nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības.

Ieceļošana Moldovā aizliegta ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, izņemot:

 • Moldovas pilsoņu ģimenes locekļus;
 • personas ar ilgtermiņa vīzu, uzturēšanās atļauju vai dokumentiem, kas ir līdzvērtīgi kompetentās iestādes izsniegtajai uzturēšanās atļaujai;
 • personas, kas ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • ārvalstu skolēni / studenti, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • ārvalstu pilsoņu ģimenes locekļi, kuriem ir uzturēšanās atļauja Moldovā;
 • ārvalstu pilsoņi, kas strādā Moldovā par skolotājiem;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • tranzītā esošas personas, ieskaitot personas, kuras repatriē konsulārās aizsardzības rezultātā. Tranzīta pārvadājuma maršrutu nosaka atbildīgās institūcijas;
 • personas, kuras ceļo veselības un humānu apsvērumu dēļ, kā arī pavadošās personas (uzrādot atbilstošus dokumentus);
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs darba līgums;
 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk kā 9 sēdvietām) pārvadājumos iesaistīto personālu;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Ierodoties Moldovā no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, jāaizpilda epidemioloģiskā anketa, kā arī jāparaksta deklarācija par 14 dienu pašizolācijas ievērošanu.

Sekojošām personām, kas ierodas no valstīm, kuras klasificētas kā “sarkanās zona”, nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības (ja netiek konstatētas elpceļu infekcijas vai klīniskas drudža pazīmes):

 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk kā 9 sēdvietām) pārvadājumos iesaistītajam personālam;
 • ārvalstu skolēniem / studentiem, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • personas, kuras ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • personas, kas dodas uz ārvalstīm profesionālu darba vajadzībām. Atgriežoties Moldovā jāuzrāda juridiskas personas komandējuma rīkojums, kā arī līgums, kas noslēgts ar ārvalstu darba devēju, deleģēšanas rīkojumu, ko izdevušas Moldovas Republikas atbildīgās iestādes;
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs līgums;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • personas, kas šķērso Moldovu tranzītā;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Sīkāka informācija pieejama 2021. gada 13. janvārī izdotajā normatīvajā aktā.

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 12.01.2021

Mongolija: ārkārtējais (katastrofgatavības) stāvoklis ir pagarināts uz nenoteiktu laiku. Saistībā ar šo dekrētu uz laiku ir apturēti vietējie pasažieru autopārvadājumi, aviopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi. Slēgti visi robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju.

Saskaņā ar Mongolijas valdības lēmumu no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 18. janvārim tiek slēgti visi robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju. Balstoties uz 2021. gada 12. janvārī saņemto informāciju, robežšķērsošanas punkts netiks atvērts kustībai arī pēc 18. janvāra.

2020. gada 19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka, sākot ar 25. maiju, aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

Sīkāka informācija pieejama https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91291/mongolia-coronavirus-update-11-january-2021_en.

 

Papildināts 20.01.2021

Nīderlande: no 2020. gada 29. decembra ES  / Šengenas valstu, t.sk. NL pilsoņiem, ieceļojot Nīderlandē ar avio, prāmju, starptautisko vilcienu un autobusu (ja galamērķis NL teritorijā atrodas vairāk nekā 30 km attālumā no NL robežas) satiksmi, nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu. No 15. decembra šāda prasība jau ir spēkā ieceļotājiem no ārpus ES valstīm; no 23. decembra – ieceļotājiem no Lielbritānijas.

Ja pasažieris nespēj uzrādīt negatīvu testa rezultātu, viņš nedrīkst ceļot uz Nīderlandi un nedrīkstēs iekāpt lidmašīnā vai prāmī. Negatīvs Covid-19 testa rezultāts ir nepieciešams arī tranzītam caur Nīderlandes lidostām. Starptautisko vilcienu un autobusu pasažieriem pirms iekāpšanas vai brauciena laikā, bet vēlākais pirms pirmās pieturas Nīderlandē, tiks pieprasīts uzrādīt testa rezultātu.

Negatīvam testa rezultātam jābūt nofiksētam angļu, vācu, franču, spāņu vai holandiešu valodā.

Personām, kas ieceļo no ES / Šengenas valstīm, jāuzrāda tikai negatīvs testa rezultāts. Savukārt personām, kuras ierodas no valstīm ārpus ES / Šengenas zonas valstīm, ir jāuzrāda gan negatīvs testa rezultāts, gan parakstīta negatīva testa deklarācija (Negative Test Declaration form, kas atrodama šeit).

Šādām personu kategorijām nav attiecināma prasība par negatīva testa rezultāta uzrādīšanu:

 • bērniem līdz 13 gadu vecumam;
 • cilvēkiem, kuri ierodas no valstīm, kas iekļautas ES drošo valstu sarakstā;
 • cilvēkiem, kuri ieceļo no Islandes;
 • pārrobežu ceļotājiem darba nolūkā (ieskaitot studentus un skolniekus);
 • Nīderlandes Ārlietu ministrijas izsniegto diplomātisko personas apliecību turētājiem;
 • ārvalstu diplomātisko pasu turētājiem;
 • Nīderlandes diplomātisko pasu turētāji, ja viņi ceļo dienesta uzdevumā;
 • valstu vadītāji un ārvalstu valdību locekļi;
 • personām, kuras strādā preču pārvadājumu nozarē un cits transporta personāls, ciktāl tas nepieciešams. Tas ietver kravas automašīnu vadītājus un personas, kas strādā uz konteineru kuģiem, beramkravu kuģiem (piemēram, rūdas un ogļu), tankkuģiem (degviela un ķīmiskās vielas) un zvejas kuģiem. Tajā ietilpst arī personas, kas strādā enerģētikas nozarē, tostarp naftas un gāzes platformas un jūras vēja parki, ārzonas uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus šai nozarei, kā arī gaisa, kruīza kuģu un prāmju apkalpes locekļi, ja viņi ceļo, lai veiktu savu darbu;
 • jūrniekiem, kuriem ir jūrnieku darba grāmata, ja viņi ceļo kā daļu no sava darba, lai veiktu darbu vai pēc darba veikšanas. Šis atbrīvojums neattiecas uz jūrniekiem uz komerciālām jahtām un izpriecu kuģiem;
 • avio pasažieriem, kuru galamērķis nav Nīderlandes lidosta, bet kuri neparedzētu apstākļu dēļ tiek novirzīti uz Nīderlandes lidostu.
 • pasažieri ar NATO ceļojuma rīkojumu (NATO Travel Order) vai NATO-2 vīzu.

Negatīvs testa rezultāts neaizstās spēkā esošo prasību par pašizolāciju uz 10 dienu laika periodu pēc ieceļošanas Nīderlandē.

Novembra beigās visa Latvijas teritorija tika pievienota augsta riska valstu sarakstam, no kuras ieceļojot tiek prasīta 10 dienu pašizolācija.

Sīkāka informācija pieejama, apmeklējot Nīderlandes valdības oficiālo tīmekļvietni šeit un šeit.

Ieceļošana no Lielbritānijas un Dienvidāfrikas

No 2021. gada 19. janvāra visiem kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kā arī prāmju apkalpes locekļiem, kas ierodas Nīderlandē no Lielbritānijas un Dienvidāfrikas jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nav vecāks par 24 stundām brīdī, kad persona uzkāpj uz kuģa vai lidmašīnas klāja. Nīderlandes valdība ir paziņojusi, ka negatīvs PCR tests nav obligāts un par pietiekamu pierādījumu uzskatāms siekalu eksprestests.

Obligātā prasība par negatīva Covid-19 eksperstesta rezultāta uzrādīšana ieviesta pasažieriem un autovadītājiem, kas pārvietojas ar vilcienu no Lielbritānijas uz Nīderlandi, izmanto tuneli starp Doveru un Kalē.

Sīkāka informācija pieejama https://www.government.nl/latest/news/2021/01/13/rapid-test-compulsory-for-people-entering-the-netherlands-from-the-uk-ireland-and-south-africa.

Līdz 2021. gada 8. februārim valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Valstī nav iesviesta komandantstunda.

Visām personām, ieceļojot un izceļojot, jāaizpilda veselības stāvokļa aptaujas lapa.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Atļauti kravu pārvadājumi ar diviem transportlīdzekļu autovadītājiem.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Norvēģija: no 2021. gada 18. janvāra ieviesta jaunas prasības attiecībā uz personu ieceļošanu valstī. Iebraucot Norvēģijā, ieviesta obligāta COVID testēšanas prasība. Tests tiek veikts bez maksas. Šī prasība neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam, diplomātiskajam personālam, kā arī satrptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, ja autovadītājs pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies Apvienotajā Karalistē. Ieceļojot Norvēģijā, personai jāuzrāda pierādījums par Norvēģijā deklarētu dzīvesvietu vai darba devēja garantijas vēstule par piemērotas pašizolācijas vietas nodrošināšanu. Personām, kam nav deklarētas vai garantētas dzīvesvietas Norvēģijā, 10 dienas jāpavada pašizolācijas viesnīcā un atkārtoti jāveic COVID-19 tests. Vēršam uzmanību, ka šie noteikumi attiecas arī uz personām, kas valstī ieceļo apciemot tuviniekus. Maksa par pašizolācijas viesnīcu – 500NOK par nakti.

Ieceļojot valstī, visām personām, tai skaitā profesionāliem autovadītājiem, jāreģistrējas tam paredzētā tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija angļu valodā atrodama šeit.

Reģistrēties iespējams digitāli vai izmantojot papīra veidlapu. Noslēdzot digitālo reģistrāciju, jūs saņemsiet kvīti, kas jāuzrāda robežkontrolei. Ja izmantojat papīra veidlapu, tā pirms ierašanās ir jāizdrukā, jāaizpilda un jāiesniedz robežkontrolei.

Reģistrācijas veidlapa vairākās valodās, ir pieejama šeit.

Jāreģistrējas arī personām, kas ikdienas / iknedēļas atpūtas periodu pavada transportlīdzekļa kabīnē. Iepriekšminētajā gadījumā reģistrācijas veidlapā jānorāda pasta indekss vietai, kur atradīsies transportlīdzeklis. Pasta indeksus var atrast šeit.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laikus sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

No 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Polija: laika posmā no 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim personām, kas ieceļo Polijā ar organizētu transportu / sabiedrisko transportu, šķērsojot Polijas robežu, kas veido Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, jāievēro 10 dienu karantīna.

No karantīnas prasības atbrīvoti:

 • personas, kuras vakcinētas pret COVID-19 (uzrādot vakcinācijas sertifikātu);
 • lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls;
 • starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru);
 • studenti, kuri studē vai veic pētniecisko darbu Polijā;
 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pastāvīgo vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauju turētāji, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu.

Sīkāka informācija pieejama https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Od-28-grudnia-nowe-obostrzenia-na-polskiej-granicy.html.

Informācija par rindām robežkontroles punktos pieejama: https://granica.gov.pl/.

Sākot ar 23. aprīli, kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

Visā Polijas teritorijā ir jālieto deguna un mutes aizsargmaskas gan iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā u.c.), gan arī ārpus telpām.

30. maijā Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijā tika pieņemti jauni noteikumi, atverot valsts teritoriju profesionālo autovadītāju tranzītam.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Polijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Portugāle: atļauts brīvi ieceļot no Eiropas Savienības, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes, Šveices, kā arī no šādām valstīm ārpus Eiropas zonas: Austrālijas, Dienvidkorejas, Japānas, Jaunzēlandes, Ķīnas, Ruandas, Singapūras, Taizemes un Urugvajas.

Ieceļošana no valstīm, kas nav uzskaitītas, iespējama tikai izņēmuma gadījumos vai humānu apsvērumu dēļ. Ieceļojot no šīm valstīm, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Pirms ieceļošanas visiem iebraucējiem, kas izmanto aviācijas pakalpojumus jāreģistrējas šeit: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Visā valstī ieviesta ārkārtējā situācija, kas paredz dažādus ierobežojumus. Vispārējās drošības prasības valstī paredz divu metru distances ieturēšanu, sejas masku valkāšanu sabiedriskās vietās, kā arī vispārējās higiēnas prasību ievērošanu. Daudzas iestādes tiek slēgtas, veikaliem un restorāniem vienlaikus jāapkalpo mazāks apmeklētāju skaits un jāsaīsina darba laiks.

Portugāles municipalitātes iedalītas četrās Covid-19 riska kategorijās:

 • mērena riska (Risco Moderado <240);
 • augsta riska (Risco Elevado > 240-480);
 • ļoti augsta riska (Risco Muito Elevado 480-96); un
 • sevišķi augsta riska (Risco Extremamente Elevado > 960).

Pilns municipalitāšu saraksts un tām piešķirtais riska līmenis pieejams https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Papildus informējam, ka no 2020. gada 28. oktobra sejas masku lietošana ir obligāta iekštelpās un arī ārtelpās (gadījumos, ja nav iespējams ievērot fizisko distancēšanos).

Jāievēro sociālās disancēšanās pasākumi, publiskās vietās jālieto sejas maskas.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro higiēnas un sanitārās prasības, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

Informācija par degvielas uzpildes staciju un autoceļiem pieguļošo apkalpošanas zonu darba laiku pieejama https://imt-ip.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56631da99a2846b2ba4442cde9383443.

No 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 13. janvārim Portugāle ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus uz / no Apvienotās Karalistes. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Portugal?preview=/101548500/117507825/exception-art-14-reg-561-23-dec-2020-portugal.pdf.

Papildināts 20.01.2021

Rumānija: līdz 2021. gada 14. februārim atjaunots trauksmes stāvoklis. No 2021. gada 13. janvāra uz 30 dienām no plkst.23.00 līdz 5.00 valstī ieviesta komandantstunda.

Rumānijas valdība apstiprināja pārskatītu sistēmu saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem, kā arī izolēšanas un karantīnas prasībām. Ieceļojot Rumānijā no ES/EEZ valsts, kurā, salīdzinot ar Rumāniju, ir mazāks vai līdzvērtīgs COVID‑19 inficēšanās gadījumu skaits, nav jāievēro karantīna/pašizolācija. Personas, kuras ieceļo no valstīm, kurās ir augstāks saslimšanas gadījumu skaits vai tās ir bijušās tiešā kontaktā ar inficētu personu, tiek ievietotas karantīnā.

Katru nedēļu Rumānijas atbildīgā iestāde publicē sarakstu ar “zaļajām” un “dzeltenajām” valstīm. Visām personām, kuras ierodas no valstīm, kas nav iekļautas “zaļajā sarakstā”, 14 dienas jāpavada pašizolācijā.

Pašizolācijas prasības netiecas uz:

 • kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, ja kravas transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas un autovadītājam netiek konstatēti COVID-19 saslimšanas simptomi;
 • autobusu autovadītājiem, ja autobusā ir vairāk kā deviņas sēdvietas (ieskaitot autovadītāja sēdvietu) un netiek konstatēti COVID-19 saslimšanas simptomi;
 • pārrobežu darbinieki, kuri ierodas Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas.

Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Prasība par tranzīta koridoru izmantošanu vēl joprojām ir spēkā. Veicot tranzīta pārvadājumus Rumānijā, kravu transportlīdzeklim jāizbrauc no valsts 48 stundu laikā, kas tiek uzskaitīta no iebraukšanas brīža.

Sejas maskas valkāšana obligāta visā publiskajās iekštelpās un ārtelpās.

Kravas transportlīdzekļiem izvirzītās prasības paliek nemainītas, nosakot, ka:

 • iebraucot Rumānijā, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīto transportlīdzekļu pilna masa ir lielāka par 2,4 tonnām un kuriem nav COVID-19 saslimšanas simptomu, jāaizpilda “personīgās atbildības deklarācija”, kuras modeli izstrādājusi Transporta, infrastruktūras un komunikāciju ministrija. Deklarācijas veidne rumāņu valodā pieejama šeit. Vadītāji netiek pakļauti pašizolēšanās/karantīnas ar prasībām, ja darba devējs nodrošina vadītāju ar atbilstošiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, cimdus un sejas maskas).

Piezīme: veicot tranzīta pārvadājumus ar kravu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas, vadītājam nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums;

 • veicot tranzīta kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz par 2,4 tonnas, vadītājiem, iebraucot Rumānijā, nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums, ja tie pārvadājums atbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiek izmantoti Satiksmes, infrastruktūras un komunikāciju ministrijas un Iekšlietu ministrijas apstiprināti tranzīta koridori un robežšķērsošanas punkti, kas atrodas uz tranzīta koridoriem. Novirzīšanās no koridoriem ir aizliegts;
  • Rumānijas teritorija jāšķērso 48 stundās, ieskaitot atpūtas periodus;
  • transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai atļauta stāvvietās, kas atrodas pie tranzīta koridoriem.
 • Par prasību neievērošanas gadījumā transportlīdzekļa vadītājs tiks ievietots 14 dienu karantīnā (izmaksas jāsedz vadītājam).
 • Iebraucot Rumānijā, autovadītājam uz transportlīdzekļa vējstikla jāuzlīmē īpaša uzlīme.

Pirms tranzīta pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā autovadītājiem jāaizpilda forma, kura jāiesniedz robežšķērsošanas punkta atbildīgai personai, izbraucot no Rumānijas.

Piezīme: šajā gadījumā profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

Aktuālā informācija par situāciju robežkontroles punktos pieejama šeit.

16. aprīlī atcelts lauksaimniecības produktu eksports, kas tika noteikts saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Serbija: no 2020. gada 20. decembra visiem ieceļotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma. Testu nevar veikt pēc ieceļošanas.

Serbijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļaujām var izvēlēties uzrādīt testu vai pavadīt 10 dienas pašizolācijā. Personām, kuras dodas pašizolācijā, jāreģistrējas vietnē http://www.e-zdravlje.gov.rs.

Izņēmumi minētajai kārtībai:

 • personas, kuras šķērso Serbiju tranzītā (līdz 12 stundām);
 • starptautisko pārvadājumu apkalpes locekļi;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam, kuru vecāki / pilnvarotās personas izpildījuši ieceļošanas prasības;
 • diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieki. 

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Sejas masku lietošana ir obligātas visās slēgtās sabiedriskajās iekštelpās, sabiedriskajā transportā, kā arī visās sabiedriskās ārtelpās, kur nav iespējams novērot sociālo distancēšanos vismaz 1,5 metrus.

Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 18.12.2021

Slovākija: no 2020. gada 19. decembra līdz 2021. gada 10. janvārim ir ieviesti stingrāki ierobežojumi valsts iekšienē cīņai ar COVID-19 izplatības ierobežošanu:

 • ieviesta komandantstunda;
 • ierobežota pārvietošanās ārpus dzīvesvietas, satikties var personas no divām mājsaimniecībām;
 • veikali, kas nepiedāvā pirmās nepieciešamības preces, ir slēgti;
 • sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta gan publiskās vietās, gan sabiedriskajā transportā;
 • viesnīcas drīkst izmitināt viesus tikai ar negatīviem Covid-19 testu rezultātiem, kas ir ne vecāki kā 72 stundas (arī slēpošanas trases apkalpo tikai klientus ar testiem);
 • sabiedriskās ēdināšanas iestādes piedāvā ēdienu tikai līdzi ņemšanai.

No 2020. gada 1. oktobra visām personām, kuras iebrauc Slovākijā no valstīm, kas nav “zema saslimstības riska” valstis saskaņā ar Slovākijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē (angļu valodā) publicēto sarakstu, jāievēro pašizolācija, kuru var pārtraukt, saņemot negatīvu testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā piektajā dienā pēc ierašanās Slovākijā, vai desmitajā dienā, pabeidzot pašizolāciju bez simptomu parādīšanās. Pašizolācija ir obligāta visiem mājsaimniecības locekļiem, kas dzīvo kopā ar personu, kurai tā jāievēro (ja nav iespēja izolēties).

Iebraucot valstī, personām arī jāaizpilda lokācijas forma, kas izvietota mājaslapā.

Personas no pašizolācijas prasības ir atbrīvotas, ja uzrāda negatīvu COVID-19 testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī.

Komandaantstundas un pašizolācijas nosacījumi neattiecas uz kravu un autobusu vadītājiem, kuri iebrauc Slovākijas Republikas teritorijā, ja šīs personas izbrauc no valsts teritorijas 48 stundu laikā pēc iebraukšanas. Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Slovākijā noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem (vietējiem un starptautiskiem pārvadājumiem). No 2020. gada 11. novembra līdz 2020. gada 10. decembrim (ieskaitot) atbrīvojumi noteikti ES regulas Nr. 561/2006:

 • 6. panta 1. daļai (noteikts maksimālais braukšanas laiks 11h);
 • 6. panta 2. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 60);
 • 6. panta 3. daļai (noteikts maksimālais iknedēļas braukšanas laiks 96);
 • 7. pantam (braukšanas laiks bez pārtraukumiem pagarināts līdz 5,5h, pēc kurām jāveic 45 min atpūta);
 • 8. panta 1. daļai (ikdienas atpūtas laiks samazināts līdz 9h).

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Slovākijā 2020. gadā pieejama šeit.

 

Papildināts 20.01.2021

Slovēnija: ir ieviesti stingri ierobežojumi valsts iekšienē cīņai ar COVID-19 izplatības ierobežošanu:

 • ierobežota pārvietošanās ārpus personas dzīvesvietas;
 • ieviesta komandantstunda no plkst.21.00 līdz 6.00;
 • pārvietošanās starp pašvaldībām iespējama tikai izņēmuma gadījumos;
 • veikali, kas nepiedāvā pirmās nepieciešamības preces, ir slēgti;
 • viesnīcas atvērtas tikai izņēmuma gadījumos;
 • sabiedriskās ēdināšanas iestādes piedāvā ēdienu tikai līdzi ņemšanai.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Sīkāka informācija pieejama Slovēnijas valdības mājaslapā https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/.

Visiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts uzturēšanās atļaujas, ieceļojot Slovēnijā, obligāti jāievēro 14 dienu karantīna.

“Zaļo valstu saraksts” pieejams valdības oficiālajā mājaslapā. Ierodoties no valstīm, kuras nav iepriekšminētajā sarakstā, attiecināmas 14 dienu karantīnas prasības.

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, 14 dienu karantīna tiek piemērota visām personām, kuras ierodas Slovēnijā no “dzeltenajā un sarkanajā” sarakstos minētajām valstīm. Šis noteikums neattiecas uz starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītām personām, tomēr tranzīta pārvadājumu gadījumos Slovēnijas teritorija ir jāpamet 12 stundu laikā pēc iebraukšanas valstī. 12 stundu termiņa neievērošanas gadījumā autovadītāji tiks ievietoti karantīnā.

Robeža ar Itāliju – Itālijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstī, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Vrtojba‒St. Andrea,
 2. Fernetiči‒Fernetti,
 3. Škofije‒Rabuiese,
 4. Krvavi potok‒Pesse.

Robeža ar Austriju – Austrijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Karavanke–Karawankentunnel,
 2. Ljubelj–Loibltunnel,
 3. Šentilj (maģistrāle)–Spielfeld (maģistrāle).

Robeža ar Ungāriju – Ungārijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Dolga vas–Redics,
 2. Pince (autostrāde)–Torniyszentmiklos (Országút).

Uz robežas ar Horvātiju visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti.

Sīkāka informācija par robežšķērsošanu pieejama https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

Laikposmā no 2020. gada 25. decembra līdz 2021. gada 10. janvārim Slovēnijā atcelti braukšanas ierobežojumi nedēļas nogalēs, kas spēkā no plkst.8.00 līdz 21.00.

Konvoji: sākot ar 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021

Somija: līdz 2021. gada 9. februārim Somijas valdība pagarinājusi ieviestos drošības pasākumus gan iekšējās, gan ārējās robežas šķērsošanā.

Ierobežojumi skar ieceļotājus no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu. Līdz ar to ieceļošana Somijā, tajā skaitā no Latvijas, ir atļauta, dokumentāli apliecinot šādus ieceļošanas iemeslus:

 • darba attiecības, darba komandējumus, neatliekamas ģimenes situācijas, citus absolūti nepieciešamus un pamatotus gadījumus.

Papildus tam:

 • ieceļošana tūrisma un izklaides nolūkā nav atļauta;
 • lēmumu par atļauju iebraukt Somijā pieņem robežsardze, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi;
 • ieceļotājiem Somijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, kuru var pārtraukt, veicot divus brīvprātīgus negatīvus Covid-19 testus. Prasības testa veikšanai aprakstītas Somijas Veselības un labklājības institūta mājaslapā.

Atļauti pierobežas iedzīvotāju ikdienas braucieni pa sauszemi starp Somiju, Zviedriju un Norvēģiju.

No 10 dienu pašizolācijas atbrīvotas personas, kuras pastāvīgi ceļo no Igaunijas un Zviedrijas uz Somiju darba nolūkos.

Ārpus ES / EEZ valstīm ieceļošana Somijā iespējama no Vatikāna, Austrālijas, Jaunzēlandes, Ruandas, Singapūras, Taizemes un šo valstu rezidentiem.

Ieceļojot Somijā no valsts, kuras kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedz 25 uz 100 000 iedzīvotājiem pēdējo 14 dienu laikā, ir noteikta 10 dienu pašizolācija. Pašizolācijas periodu var saīsināt, uzrādot divus negatīvus Covid-19 testus. Ja persona Somijā uzturas mazāk nekā 72 stundas, otro testu veikt nav nepieciešams.

Sauszemes robežas starp Somiju un Norvēģiju, kā arī starp Somiju un Zviedriju netiek pastiprināti kontrolētas.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama Somijas valdības mājaslapā.

15. aprīlī Somijas valdība atcēla Uusimaa reģiona izsludinātos pārvietošanās ierobežojumus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 06.01.2020

Spānija: izsludinātā ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 9. maijam.

Ja autovadītājs vēlas izmantot ēdināšanas pakalpojumus Aragonas reģionā pēc plkst.20.00, no 2021. gada 5. janvāra obligāti jāuzrāda Spānijas valdības izstrādāta forma.

No 2020. gada 23. novembra Spānijā stājies spēkā Spānijas Veselības ministrijas 11. novembrī publicētais rīkojums, paredzot jaunus veselības pārbaudes pasākumus pirms iebraukšanas valstī. Veselības pārbaudes (temperatūras, dokumentāra un vizuālu kontrole) tiek veikta visiem lidmašīnu un kuģu pasažieriem, kas ieceļo Spānijā.  Šī prasība neattiecas uz starptautiskiem pasažieriem, kas iebrauc valstī tranzītā, lai dotos uz citu galamērķa valsti. Dokumentāra kontrole tiem veikta, aizpildot “Veselības kontroles formu” vietnē www.spth.gob.es. Iebraucējiem no augsta riska valstīm vai teritorijām (tai skaitā Latvijas) jāuzrāda negatīvs Covid-19 PRC tests, kas ir veikts ne ātrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Spānijā. Tiek pieņemts testa vai testu apliecinošā dokumenta oriģināls un tam jābūt spāņu, angļu, vācu vai franču valodā. Dokuments var būt papīra vai elektroniskā formātā. Dokumentā jānorāda vismaz šāda informācija: ceļotāja vārds, uzvārds, pases vai ID numurs, testa datums, testu veicošās iestādes identifikācijas numurs un kontaktinformācija, testēšanā izmantotā metode, kā arī testa rezultāts. Bērni līdz sešu gadu vecumam ir atbrīvoti no pārbaudes veikšanas pienākuma. Ja pasažieris negatīvu testa rezultātu nevar uzrādīt vai arī ir aizdomas par saslimšanu, tiek veikta diagnostiska pārbaude.

Ieceļošana atļauta, balstoties uz savstarpīguma principu. Valstu, kā arī ieceļošanas kritēriju saraksts tiek pārskatīts ik pēc 15 dienām.

Plānojot braucienu uz Spāniju, izmantojot gaisa vai jūras transportu, pirms došanās ceļā nepieciešams aizpildīt anketu https://spth.gob.es/ un iegūt Spānijas Veselības ministrijas piešķirtu QR kodu. Personas identifikācijas numuram (pases / ID numuram), kas tiek izmantots QR koda iegūšanai, jābūt vienādam ar identifikācijas numuru, kas norādīts negatīvajā PCR testa rezultātā.

Atbildes visbiežāk uzdotajiem jautājumiem angļu valodā pieejamas šeit.

Spānijas valdība visā valstī ir noteikusi komandantstundu no plkst.23:00 līdz 6:00. Reģionālajām valdībām ir tiesības grozīt vai atcelt nakts komandantstundu prasības, ja tas nepieciešams balstoties uz vietējo epidemioloģisko situāciju. Madridē komandantstunda noteikta no plkst.00.00 līdz 6.00; Katalonijā no plkst.22.00 līdz 6.00; Andalūzijā no plkst. 22.00 līdz 7.00. Lielākā daļa reģionālo valdību ir ieviesušas arī vietējos iebraukšanas un izceļošanas ierobežojumus. Ieceļošanas ierobežojumu mērogs un termiņi atšķiras atkarībā no reģiona. Daži izņēmumi ietver ceļojumus darba, izglītības, veselības un sociālās aprūpes jomā.

Kravu pārvadājumi komandantstundu laikā netiek ietekmēti.

Autovadītājiem, kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda attiecīgs apliecinājums (skatīt zemāk) gadījumos, kad autovadītājam, veicot pārvadājumus Navarra un Aragón reģionos, jāatstāj transportlīdzeklis vai jāatgriežas pie tā (piemēram, dodas uz veikalu, naktsmītni, notiek ekipāžas nomaiņa u.c.).

Apliecinājums nav jāuzrāda, piemēram, ja autovadītājs Navarras un Aragonas reģionos veic tranzīta pārvadājumus vai pārvietojas uz kravas iekraušanas / izkraušanas vietu.

Apliecinājums Navarras reģionam;

Apliecinājums Aragonas reģionam.

Savukārt visos gadījumos, kad transportlīdzeklis veic pārvadājumus La Rioja reģionā, transportlīdzeklī jāatrodas attiecīgam reģionālajam apliecinājumam.

Apliecinājums La Rioja reģionam.

Spānijā ir spēkā obligātā seju aizsargmasku lietošana slēgtās telpās un ārpus tām visos reģionos. Saskaņā ar Spānijas decentralizēto pārvaldes sistēmu katrs reģions lielā mērā ir atbildīgs par reakciju uz vīrusa izplatības kontroli, kā rezultātā tiek radīti dažādi ierobežojumi un preventīvi pasākumi. 9. oktobrī Spānijas valdība izsludināja ārkārtējo situāciju Madrides reģionā (ierobežojot pārvietošanos astoņās Madrides reģiona pašvaldībās) un atkāroti uz 15 dienām ir stājušies spēkā pārvietošanās ierobežojumi.

Slēgti atsevišķi nacionālie autoceļi – pavēle 463/2020. Ierobežojums neattiecas uz medicīnas preču, pārtikas, degvielas, cietu atkritumu, dzīvu dzīvnieku un ātrbojīgu kravu pārvadājumiem.

Pavēle 463/2020 neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas:

 • sniedz palīdzību negadījuma vai mehānisku problēmu gadījumā, vai veic ceļu uz turēšanu;
 • veic pārtikas, medicīnas preču un degvielas piegādes;
 • cietu atkritumu savākšanu;
 • dzīvu dzīvnieku pārvadājumus, kā arī ātrbojīgu kravu pārvadājumus (ATP).

30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

31. martā Spānijas Rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma ministrija publicēja skaidrojošu notu par Karaliskā Dekrēta 10/2020 (dekrētā tiek reglamentēts apmaksātais atvaļinājumu personām, kurs strādā nenozīmīgās nozarēs) piemērošanu. Ministrija skaidro, ka statuss “nozīmīgs” attiecas uz darba ņēmējiem, nevis preču veidiem, tādēļ nav izveidots “nozīmīgo preču” saraksts. Skaidrojošās notas pēdējā rindkopā skaidri noteikts, ka personas, kuras tiek nodarbinātas visa veida preču vai materiālu importa vai eksporta sfērā, ir atbrīvotas no dekrēta piemērošanas.

No iepriekšminētā izriet, ka transporta nozare uzskatāma par nozīmīgu neatkarīgi no pārvadājamo preču veida.

Licences, atļaujas un visi autovadītāja dokumenti tiek atzīti par derīgiem vēl 70 dienas pēc ārkārtas situācijas beigām. Sīkāka informācija Spānijai, Katalonijai un Basku zemēm.

25. martā tika grozīti dzīvu dzīvnieku pārvadājumu noteikumi:

 • transportlīdzekļa un autovadītāja dokumentu derīguma termiņš tiek pagarināts par 120 dienā, kuras sāk skaitīt pēc ārkārtas stāvokļa beigām, ja kāds no dokumentiem beidzas pēc 1. marta;
 • tiek piešķirtas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām, ja tiek pārvadāti dzīvi dzīvnieki;
 • atbrīvojumi tiek piemēroti visā Spānijas teritorijā.

No 2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 13. janvārim Spānija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kas veic kravu pārvadājumus uz / no Apvienotās Karalistes.

No 21. maija Spānijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci. Maskas ir obligātas no 6 gadu vecuma.

 

Papildināts 14.01.2021

Šveice: no 2021. gada 18. janvāra tiek pastiprināti ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 izplatību. Sīkāka informācija pieejama informatīvajā bukletā un oficiālajā mājaslapā.

Iepriekš ziņojām, ka no 6. jūlija spēkā prasība par 10 dienu karantīnu, atgriežoties no augsta riska valstīm. 2020. gada 19. decembrī Federālais Sabiedrības veselības birojs atjaunoja to valstu sarakstu, uz kurām, iebraucot Šveicē, attiecināmas 10 dienu karantīnas prasības. Negatīvs Covid-19 tests neatbrīvo no karantīnas perioda.

Iebraukšanas ierobežojumu vizualizācija pieejama https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=europe.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti, ja pārvadājumu var pamatot ar atbilstošu dokumentu.

Sīkāka informācija pieejama:

No 19. oktobra masku lietošana ir obligāta visās publiskajās iekštelpās, kā arī sabiedriskajā transportā, dzelzceļa stacijās (tostarp atrodoties uz perona), lidostās un citās zonās, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu.

 

Papildināts 12.06.

Tadžikistāna: valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus COVIOD-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka COVID-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks COVID-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

 

Papildināts 30.12.

Turcija: ārvalstniekiem ir tiesības ierasties Turcijā ar sauszemes transportu, gaisa vai jūras pasažieru pārvadātājiem, izņemot ceļotājus, kuri šķērso Irānas sauszemes robežu. Gan Turcijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem, ierodoties Turcijā, tiek veikta vispārēja veselības pārbaude.

No 2020. gada 30. decembra viesiem ceļotājiem, kuri valstī ierodas pa gaisa, sauszemes un jūras ceļiem, ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kurš ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Personām, kuras nevarēs uzrādīt negatīvu testu, būs jādodas karantīnā, testu veicot septītajā karantīnas dienā.

Balstoties uz Turcijas Veselības ministrijas sniegto informāciju, jaunais normatīvais akts paredz izņēmumus, kas attiecināmi uz starptautiskos autopārvadājumos nodarbinātām personām, kā arī jūrniekiem, līdz ar to, iebraucot Turcijā, iepriekšminētajām personām nav jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija.

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020.gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

 

Papildināts 13.11.

Turkmenistāna: pagaidu iebraukšanas ierobežojumi valstī ir pagarināti līdz 2021. gada 1. septembrim. Visiem iebraucējiem – kā valstspiederīgajiem, tā ārvalstniekiem – jāiesniedz izziņa, kas izdota ne vairāk kā 72 stundu laikā pirms iebraukšanas valstī un apliecina negatīvu Covid-19 testu. Visi iebraucēji tiek eskortēti uz speciāli izveidotiem centriem un vēlreiz testēti. Pozitīva testa gadījumā tiek noteikta 14 dienu karantīna īpaši norādītās vietās kopā ar citām pozitīvi testētām personām. Negatīva testa gadījumā iebraucēji drīkst doties uz savām dzīvesvietām, kur 14 dienas jāpavada izolācijā medicīnas darbinieku uzraudzībā.

No 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Sākot ar 17. martu, iebraucot Turkmenistānas teritorijā no Uzbekistānas, personām jāuzrāda veselības stāvokļa apliecinājums. Iebraukšana Turkmenistāna ir liegta, ja persona nevar uzrādīt derīgu veselības stāvokļa apliecinājumu.

Visiem ceļotājiem, Turkmenistānas un ārvalstu pilsoņiem, jāuzrāda medicīnisks veselības stāvokļa apliecinājums, tādejādi apliecinot, ka persona nav saslimusi ar COVID-19. Apliecinājumu izdod personas mītnes valsts kompetentā iestādei ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Turkmenistānas teritorijā.

Iepriekš ziņojām, ka, sākot ar 24. martu, visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, būs jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 11.11.

Ukraina: pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ārvalstis tiek sadalītas divās grupās pēc COVID-19 riska līmeņa – zema (zaļš) un augsta (sarkans) riska.

Ierodoties no zaļā saraksta valstīm

Ierodoties no zaļā saraksta valstīm, nav jāievēro 14 dienu karantīnas prasības. Uzturēšanās Ukrainā atļauta, ja persona iegādājusies veselības apdrošināšanu, kura paredz  kompensāciju par COVID-19 ārstēšanu un ar saistītiem karantīnas izdevumiem. Apdrošināšanas polisi jāizsniedz Ukrainā reģistrētam apdrošināšanas uzņēmumam.

Ierodoties no sarkanā saraksta valstīm

Ierodoties no sarkanā saraksta valstīm, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības (tai skaitā jālieto aplikācija “Dii wdoma” (“Дій вдома”)) vai uzreiz pēc iebraukšanas Ukrainā jāveic COVID-19 tests.

Uzturēšanās Ukrainā atļauta, ja persona iegādājusies veselības apdrošināšanu, kas paredz  kompensāciju par COVID-19 ārstēšanu un ar saistītiem karantīnas izdevumiem. Apdrošināšanas polisi jāizsniedz Ukrainā reģistrētam apdrošināšanas uzņēmumam.

Sīkāka informācija pieejama https://visitukraine.today.

Iebraukšana Ukrainā, neievērojot karantīnas prasības, atļauta sekojošām personu grupām:

 • bērniem līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot);
 • sarkanā saraksta valstu pilsoņiem pie nosacījuma, ka šīs personas pēdējo 14 dienu laikā nav atradušās mītnes valstī;
 • personām, kuras, šķērsojot Ukrainu tranzītā un uzrādot biļeti, var apliecināt, ka izbrauks no valsts 48 stundu laikā;
 • diplomātiem, viņu ģimenes locekļiem un starptautisko misiju pārstāvjiem;
 • kravas un regulāro pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu autovadītājiem un ekipāžām;
 • NATO dalībvalstu militārajam personālam, kas veic Ukrainas bruņoto spēku apmācību;
 • kultūras darbiniekiem un vienai pavadošai personai, ja saņemts Ukrainas kultūras iestādes uzaicinājums;
 • pārvadājot transplantācijas nolūkam pārvadā cilmes šūnas.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Informāciju par slēgtajiem robežšķērsošanas punktiem vai robežkontroles punktiem, kuros ierobežota transportlīdzekļu kustība, var atrast valdības dekrēta pielikumos.

Ņemot vērā, ka Ukraina un kaimiņvalstis ir ieviesušas ierobežojumus valstu robežu šķērsošanai, Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir pulcējis robežšķērsošanas punktu sarakstu, kas turpina darbību starp Ukrainu un kaimiņvalstīm.

No 7. aprīļa uz Ukrainas robežām darbu turpina šādi robežšķērsošanas punkti:

robežšķērsošanas punkti ar Baltkrieviju:

 • Senkivka–Veselivka;
 • Novi Yarylovichi–Nova Huta;
 • Slavutych–Komaryn;
 • Vystupovychi–Nova Rudnia;
 • Domanove–Mokrany.

Robežšķērsošanas punkti ar Poliju:

 • Krakowiec–Korchowa;
 • Yagodin–Dorohusk ;
 • Rawa-Ruska – Hrebenne – atvērts no 6. maija.

Robežšķērsošanas punkti ar Slovākiju:

 • Uzhhorod–Vyshnie–Niemetske.

Robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju:

 • Chop (Tysa) –Zakhon;
 • Malyi Bereznyi–Ublia.

Robežšķērsošanas punkti ar Rumāniju:

 • Diakove–Khalmeu;
 • Porubne–Siret.

Robežšķērsošanas punkti ar Moldovu:

 • Palanka–Maiaky–Udobne;
 • Starokozache–Tudora;
 • Reni–Dzhiurdzhiulesht;
 • Mohyliv–Podilskyi–Otach;
 • Serpneve 1–Basarabiaska;
 • Таbaky–Мyrne;
 • Кuchurgan–Pervomaisk;
 • Кеlmentsi–Larga;
 • Sokyriany–Оknytsia;
 • Mamalyga–Kryva;
 • Rososhany–Brichen.
 • Robežšķērsošanas punkti ar Krieviju:
 • Hoptivka–Nekhotieievka;
 • Iunakivka–Sudzha;
 • Bachivsk–Troiebortne;
 • Senkivka–Novi Yurkovychi;
 • Milove–Chertkovo.

Ukrainas valdība 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu
bez ierobežojumiem.

 

Papildināts 22.12.

Ungārija: no 2020. gada 11. novembra uz 90 dienām valstī atkārtoti noteikts ārkārtas stāvoklis.

No 1. septembrim Ungārijā ir noteikta robežkontrole uz visām ārējām robežām. Jaunie noteikumi neattiecas un starptautskajiem kravu autopārvadājumiem. Starptautiskie kravu pārvadājumi:

 • robežu šķērsošana bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;
 • tranzīta koridori atcelti.

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi:

 • Ungārijas pilsoņiem un valstspiederīgajiem pēc atgriešanās Ungārijā obligāta 14 dienu mājas karantīna vai 2 negatīvi Covid-19 testa rezultāti;
 • ārvalstu pilsoņiem liegta iebraukšana Ungārijā, izņemot atsevišķos gadījumos, veicot pieteikumu Valsts policijā https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa, kā arī pārrobežu strādniekiem, pārvietojoties 30 km attālumā no robežas, kuri var iebraukt Ungārijā, bet no valsts jāizbrauc 24 stundu laikā;
 • informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

Tranzīts:

 • Ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Ungāriju tranzītā, ja;
 1. tiek ievēroti iebraukšanas noteikumi saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem;
 2. uzrāda pamatotu brauciena iemesla apliecinājumu un galamērķa valsti;
 3. var iebraukt galamērķa valstī;
 4. veselības pārbaudes neuzrāda inficēšanos;
 5. Ungārijā atļauts uzturēties ne ilgāk kā 24 stundas.

Detalizēta informācija angļu valodā par ieceļošanu Ungārijā un izceļošanu no tās atrodama šeit.

Informāciju par COVID-19 pandēmijās laikā ieviestajiem pasākumiem Ungārijā iespējams iegūt valdības un Ungārijas autopārvadātāju asociācijas mājaslapā.

14. jūlijā Ungārijas valdība ieviesa ārvalstu klasifikācijas sistēmu, kas balstīta uz epidemioloģisko risku. Personām, kuras ierodas no valstīm, kas klasificētas kā “dzeltenas” vai “sarkanas”, jāievēro 14 dienu pašizolācija. Pašizolāciju var aizstāt ar diviem negatīviem COVID-19 testa rezultātiem. Otrs tests jāveic 48 stundu laikā pēc pirmā testa veikšanas.

Ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas no valsts, kas iekļauta dzeltenajā sarakstā, pēc ierašanās jāveic medicīniskā pārbaude. Ja nav aizdomas par infekciju, tiek noteikta 14 dienu karantīna. Ārzemniekiem, kuri ierodas no “sarkanajā sarakstā” iekļautajām valstīm bez pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Ungārijā vai kuriem Ungārijā nav ģimenes locekļu, ieceļošana valstī ir aizliegta.

29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

No 2020. gada 28. novembra Ungārijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t.

 

Papildināts 01.10.

Uzbekistāna:. 2020. gada 1. oktobrī Uzbekistāna iebraukšanai/izceļošanai atver gaisa, dzelzceļa un sauszemes robežšķērsošanas vietas, saglabājot līdzšinējās pašreizējās karantīnas, sanitārās un higiēnas prasības. Ceļotāji, kuri ierodas no zaļās zonas valstīm, Uzbekistānā varēs iebraukt bez ierobežojumiem. “Zaļajā sarakstā” ietvertas šādas valstis: Ķīna, Taizeme, Malaizija, Dienvidkoreja, Gruzija, Ungārija, Somija, Latvija, Austrija un Japāna. Saraksts var mainīties atkarībā no COVID-19 situācijas.

Ceļotājiem, kuri ierodas no valstīm, kas nav iekļautas “zaļajā sarakstā”, jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Uzbekistānā, vai 14 dienas jāpavada pašizolācijā, viesnīcā vai mājās.

Jaunie nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

Sākot ar 30. aprīli, visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 19.01.2021

Vācija: 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā jauns normatīvais akts “Coronavirus-Enreiseverordnung” nosakot, ka personām, kuras iebrauc Vācijā no valstīm, kas Covid-19 kontekstā tiek uzskatītas par riska valstīm, jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā, kā arī jāveic Covid-19 tests. Šie jaunie noteikumi ir spēkā federālā līmenī, aizstājot iepriekšējos noteikumus, kas tika izdoti reģionālā līmenī (Bundesländer). Noteikumus par obligātu pašizolāciju turpinās regulēt reģionālā (Bundesländer) līmenī.

Pamatinformācija par jauno normatīvo aktu angļu valodā pieejama Federālās Veselības ministrijas izstrādātājā materiālā.

Jaunais normatīvais akts iedala valstis trīs dažādās riska zonās:

 • “Riska zona”;
 • “Augstas saslimstības riska zona” (“Hochinzidenzgebiete” = apgabali ar īpaši augstu saslimstības līmeni);
 • “Mainīgs saslimstības paveidu riska zona” (“Virusvarianten-Gebiete” apgabali ar tādu vīrusa veidu sastopamību, kas Vācijā vēl nav izplatīti).

Izņēmumi no iepriekšminētās reģistrācijas un negatīva Covid-19 testa paredzēti autovadītājiem (personas, kuras profesionālā nolūkā veic starptautiskus pasažieru vai kravu pārvadājumus ar auto, dzelzceļa vai gaisa transportu, kā arī kuģu satiksmi) atbilstoši riska zonai, no kuras ierodas konkrētais transportlīdzeklis.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradušies “riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama;
 • negatīvs Covid-19 tests nav nepieciešams.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “augstas saslimstības riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās);
 • negatīvs Covid-19 tests nav jāuzrāda, ja vien uzturēšanās periods Vācijā nepārsniedz 72 stundas. Uzturoties ilgāk par 72 stundām, pirms ieceļošanas Vācijā jāveic obligāts Covid-19 tests, kas jāuzrāda pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma. Iebraukšanas brīdī tests nedrīkst būt vecāks par 48 stundām.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās);
 • negatīvs Covid-19 tests nav jāuzrāda, ja vien uzturēšanās periods Vācijā nepārsniedz 72 stundas. Uzturoties ilgāk par 72 stundām, pirms ieceļošanas Vācijā jāveic obligāts COVID-19 tests, kas jāuzrāda pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma. Iebraukšanas brīdī tests nedrīkst būt vecāks par 48 stundām.

Aktuālu informāciju par valstu klasifikāciju atbilstoši apdraudējuma līmenim var atrast https://www.rki.de/risikogebiete  (vācu / angļu valodā).

Līdz 2021. gada 19. janvārim neviena valsts nav iekļauta “augstas saslimstības riska zonā.”

Personas, kuras ceļo tranzītā caur Vāciju tiek atbrīvotas no iepriekšējas reģistrācijas, kā arī negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas, ja persona ieceļo no “riska zonas” vai “augstas saslimstības riska zonas”.  Ceļojot tranzītā no “mainīgu saslimstības paveidu riska zonas”, jāveic obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de.

Visos trīs tranzītā gadījumos negatīvs Covid-19 tests nav nepieciešams pie nosacījuma, ka Vācijas teritorija tiek pamesta iespējami īsākā laika posmā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Pasažieru pārvadātājiem un tūroperatoriem, kas veic pārrobežu pārvadājumus uz Vāciju, jāievēro šādi nosacījumi:

 • ceļotāji jānodrošina ar informāciju par riskiem, ko rada saslimšana ar COVID-19, kā arī par iespējām izvairīties no saslimšanas un slimīgas apkarošanas pasākumiem;
 • glabājiet datus vismaz 30 dienas no brīža, kad ierodaties Vācijā. Īpaši svarīgi ir elektroniski glabājami dati ar pasažieru saraktu, sēdvietu plānojumu, kā arī dati, kas ļauj identificēt pasažierus un operatīvi atrast personu kontaktinformāciju.

Visas Vācijas Federālās zemes ieviesušas normatīvos aktus, kas paredz, ka sabiedriskās vietās jālieto sejas maska. Ņemot vērā Vācijas federālo zemju likumdošanas īpatnības, Vācijā nav ieviests vienots normatīvais akts, kas regulētu sejas masku lietojumu visā valstī. Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne. Detalizēta informācija par individuālās aizsardzības pasākumiem Vācijā pieejama šeit.

Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Vairākas federālās zemes atcēlušas braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem sestdienās, svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

29. oktobrī atjaunots federālo zemju braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā.

28. maijā Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Vācijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 09.10.

Ziemeļmaķedonija: lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ārvalstu pilsoņu iebraukšanai slēgtas visas valsts robežas. Kravu pārvadājumi uz un no Ziemeļmaķedonijas, kā arī kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti. Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem iebraukšana valstī atļauta, ievērojot īpašus nosacījumus atbilstoši Ziemeļmaķedonijas Veselības ministrijas protokolam.

Darbojas Bogorodica (robeža ar Grieķiju), Kafasan (robeža ar Albāniju), Tabanovce (robeža ar Serbiju), Deve Bair (robeža ar Bulgāriju) un Blace (robeža ar Kosovu) robežkontroles punkti. Robežkontroles punktu darbība nakts laikā tiek ierobežota.

17. jūnijā Ziemeļmaķedonijas valdība izdeva protokolu, nosakot prasības ārvalstu pilsoņu tranzīta braucieniem Ziemeļmaķedonijā. Protokols paredz, ka trešo valstu valstspiederīgās personas var izmantot visus robežšķērsošanas punktus, lai iebrauktu valstī un šķērsotu Ziemeļmaķedoniju tranzītā. Tranzītā esošās personas nedrīkst novirzīties no autoceļa vai vietējās nozīmes ceļa. Valsti jāpamēt ne vēlāk kā pēc piecām stundām no iebraukšanas brīža. Pirms iebraukšanas personām jāaizpilda paziņojums, kas jānodod robežkontroles personālam, izbraucot no Ziemeļmaķedonijas.

Ziemeļmaķedonijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt divu metru distanci.

 

Papildināts 20.01.2021

Zviedrija: līdz 2021. gada 31. martam Zviedrijā ir spēkā liegums ieceļot no valstīm ārpus ES / EEZ.

Atļauts ieceļot no ES valstīm, EEZ valstīm, Andoras, Apvienotās Karalistes (līdz 2020. gada 31. decembrim), Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna. Zviedrijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļauju Zviedrijā drīkst atgriezties arī no valstīm ārpus šī saraksta.

No 2020. gada 21. decembra noteikti ieceļošanas ierobežojumi no Apvienotās Karalistes un Dānijas Karalistes.

Zviedrijā nav noteikti strikti aizliegumi, bet darbojas rekomendācijas Covid-19 infekcijas mazināšanai. Valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (COVID-19) izplatīšanos. Šie pasākumi neietekmē kravas pārvadājumus Zviedrijas iekšienē, uz un no Zviedrijas.

25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.


Ieteikt šo rakstu