Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pakalpojumu izpildes rādītāji