Valdība kompensēs sabiedriskā transporta un dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas zaudējumus

Valdības sēdē 2017.gada 5.septembrī nolemts piešķirt papildu finansējumu 19 046 489 eiro apmērā, lai kompensētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem  radušos  zaudējumus par 2016.gadu un pilnā apmērā nosegtu AS Pasažieru vilciens izdevumus par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 2017.gadā. Papildu finansējums nepieciešams, jo jau sākotnēji tika piešķirts mazāks, prognozētajiem aprēķiniem nepietiekams bāzes finansējums.

Lielākā daļa finansējuma – 13 022 283 eiro – tika novirzīta, lai segtu zaudējumus par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu šogad. Savukārt sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem tiks novirzīti 5 023 803 eiro, lai kompensētu pērn radušos zaudējumus, bet, lai segtu izmaksas par personu, kuru braucienus 100% apmērā kompensē valsts, pārvadāšanu 2016.gadā, nepieciešamās valsts dotācijas sastāda 1 000 403 eiro.

Nepieciešamā valsts finansējuma apmērs sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai ir palielinājies, jo autobusos pārvadāto maksājošo  pasažieru skaits turpina samazināties . 2016.gadā reģionālo maršrutu autobusos tika pārvadāti 29,84 miljoni pasažieru, kas ir par 6% mazāk, salīdzinot ar 2015.gadu. Maksājošo pasažieru skaita samazināšanās iemesli ir dažādi – kopējā iedzīvotāju skaita samazināšanās; privāto automobiļu skaita pieaugums; nelegālo pārvadātāju aktivitāte, kas diemžēl joprojām novērojama atsevišķos maršrutos; citas pārvietošanās alternatīvas, piemēram, iespēja pieteikties par līdzbraucēju ne tikai kaimiņam vai draugam, bet arī nepazīstamiem cilvēkiem, kuri publicējuši paziņojumu par braucienu sociālajos tīklos. Līdz ar pasažieru skaita izmaiņām veidojas arī ieņēmumu samazinājums, tomēr ieņēmumu kritums nav tik straujš, pateicoties tarifu vienādošanai vietējās nozīmes maršrutu autobusos.

Būtiski, ka 2017.gada pirmajā pusgadā Autotransporta direkcijai izdevies mazināt pasažieru skaita kritumu, līdz ar to mazinājies arī ieņēmumu kritums. Šā gada pirmajos sešos mēnešos pasažieru skaits, salīdzinot ar analogu periodu pērn, samazinājies par nepilniem 3%. Kurzemes plānošanas reģionā pasažieru skaits pat ir pieaudzis par 9%. Tas izdevies, pateicoties pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai vairākos Latvijas novados un autobusu vidējā vecuma samazināšanai; abonementa biļetes ieviešanai vairāk nekā 500 maršrutu; reisu izpildes laika samazināšanai aptuveni 200 maršrutu; skolēnu pārvadājumu integrēšanai reģionālajā maršrutu tīklā; nelegālo pārvadātāju darbības ierobežošanai un atsevišķos maršrutos pat pilnīgai izskaušanai.

Papildu finansējums nepieciešams arī tādēļ, ka valstī pēdējo gadu laikā turpina pieaugt personu ar I un II grupas invaliditāti skaits. Tādējādi palielinās arī to pasažieru skaits, kuriem valsts pilnā apmērā kompensē braucienus gan reģionālās, gan arī pilsētas nozīmes maršrutos. Piemēram, deviņu republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti skaits pērn pieaudzis par 4%, palielinot zaudējumu apmēru par 7%. Straujāku valstij radīto zaudējumu pieaugumu veicināja 2015.gadā paaugstinātā braukšanas maksa vairāku pilsētu sabiedriskajā transportā.

Ar informatīvo ziņojumu un valdības protokollēmuma projektu var iepazīties šeit.

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013

 


Ieteikt šo rakstu