SPKC ieteikumi kravu pārvadātājiem saistībā ar COVID-19

Personām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi (lūdzu skatīties zemāk), ir jānovēro sava veselība (ieteicams vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru), tomēr karantīna nav obligāta, ja netiek novēroti simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c).

Ja parādās kāda no minētām pazīmēm, nekavējoties zvanīt pa tālruni 113.

COVID-19 skartās teritorijas šobrīd:

 • Nīderlande;
 • Lielbritānija;
 • Zviedrija;
 • Norvēģija;
 • Beļģija;
 • Dānija;
 • ASV;
 • Grieķija;
 • Islande
 • Spānija;
 • Francija;
 • Vācija;
 • Austrija;
 • Šveice;
 • Itālija;
 • Japāna;
 • Singapūra;
 • Dienvidkoreja;
 • Irāna;
 • Ķīna.

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

 

Papildinformācijai:

Personai, kura pēdējo apmeklēja COVID-19 infekcijas skarto teritoriju 14 dienas pēc atgriešanās jānovēro sava veselība.

Sekot, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes:

 • paaugstināta ķermeņa temperatūra,
 • klepus,
 • rīkles iekaisums,
 • apgrūtināta elpošana u. c.

Ieteicams vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.

Ja parādās kāda no minētām pazīmēm:

 • ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, ja tas nav iespējams, ievērot vismaz divu metru attālumu,
 • nekavējoties zvanīt pa tālruni 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz COVID-19 infekcijas skarto teritoriju.

Papildu piesardzības pasākumi:

 1. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklēšanas;
 2. Ja rokas nav iespējams nomazgāt, ieteicams tās dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
 3. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamu salveti, to pēc lietošanas izmest atkritumos un pēc tam nomazgāt rokas;
 4. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas;
 5. Izvairīties no kontaktiem ar cilvēkiem, kuri ir riska grupā, piemēram, grūtnieces, gados veci cilvēki, hroniski slimnieki un cilvēki ar novājinātu imunitāti;
 6. Izvairīties apmeklēt vietas, kur uzturas minēto riska grupu cilvēki (piemēram, slimnīcas, dzemdību nodaļas, sociālās aprūpes iestādes);
 7. Izvērtēt tādu publisku pasākumu kā kino, teātru, koncertu, restorānu u.tml. apmeklējuma nepieciešamību.

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/779

 

No rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu?fbclid=IwAR1_P1u4aM5yMvq_qz5MmvYCg1lxGhJR8kYto2Yukso2Yta3xmBfWe_IrAY

 

No rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”: “Bērniem lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikts, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.” Tātad, ja tālbraucējs kas ir bijis skartās teritorijās, ir kontaktējies ar bērnu, bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un vienam no bērna vecākiem tiek izsniegta B darbnespējas lapa, ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”.

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu?fbclid=IwAR1_P1u4aM5yMvq_qz5MmvYCg1lxGhJR8kYto2Yukso2Yta3xmBfWe_IrAY

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto, vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Tātad pēc likuma bez uzraudzības nedrīkst atstāt mājās tikai bērnu, kas ir jaunāks par 7 gadiem.

 

Darba nespējas lapas izsniegšana COVID-19 gadījumā notiek šādi:

1.    Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām un nav nekādu infekcijas slimību pazīmju, 14 dienas no atgriešanās brīža Latvijā tiek rekomendēts veikt veselības stāvokļa novērtējumu, tai skaitā mērot ķermeņa temperatūru. Šajos gadījumos izolācija nav nepieciešama un darbnespējas lapa netiek izsniegta. Gadījumā, ja personai 14 dienu laikā parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, personai ir jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas organizēs personas laboratoro izmeklēšanu.

2.    Bērniem, kuri ir atgriezušies no COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām tiek noteikta mājas karantīna uz 14 dienām no atgriešanās brīža Latvijā un vienam no bērna vecākiem tiek izsniegta B darbnespējas lapa, ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”.

3.    Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no kādas no COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām un ir  akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, bet laboratoriskais izmeklējums uz COVID-19 infekciju ir negatīvs, darba nespēja tiek noteikta vispārējā kārtībā līdz slimības pazīmju izzušanai. Tomēr pēc atveseļošanās personai tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli 14 dienas no atgriešanās brīža Latvijā, mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā.

4.    Personai, kura bijusi ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku, jānosaka karantīna (izolācija mājās) 14 dienas no kontakta brīža. Šīm personām atbilstoši MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izsniedz darbnespējas lapu (A darbnespējas lapu pieaugušajiem, izvēloties cēloni “cits”, kurā veic ierakstu “karantīna”, un B darbnespējas lapu – slima bērna kopšanai,  ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”).

 

Papildus lūdzu iepazīties ar ieteikumiem darba devējiem: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772.

 


Ieteikt šo rakstu