Par Autotransporta direkcijas pakalpojumiem varēs norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā

No 2019. gada 1. marta par Autotransporta direkcijas pakalpojumiem varēs norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. Autotransporta direkcija sniegs pakalpojumu pēc tam, kad maksa tiks atzīta par saņemtu tās kontā.

Autotransporta direkcijas maksas pakalpojumu cenrādis un maksājumu kārtība noteikta 18.12.2018. MK noteikumos Nr. 848 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis”.


Ieteikt šo rakstu