Pērn palielinājies autopārvadātāju un transportlīdzekļu skaits; lielākais pieprasījums bija pēc Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas atļaujām

Saskaņā ar 2019. gada 31. decembra datiem ar kravu vai pasažieru pārvadājumiem pērn nodarbojās 5185 licencēti uzņēmumi. To skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājies par 3,5%. Tāpat pērn reģistrēti 24 110 transportlīdzekļi, kas ir par aptuveni 1% vairāk nekā 2018. gadā. Pieprasītākās atļaujas no Latvijas pārvadātāju puses joprojām bija uz Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Turciju un Poliju.

Kopumā pērn vērojams autopārvadātāju uzņēmumu un transportlīdzekļu skaita pieaugums, kas nozīmē, ka komercpārvadājumu nozare turpina attīstīties. Pērn bija 5185 spēkā esošas licences, kas izsniegtas kravu un pasažieru pārvadātājiem. No tām 86,1% izsniegts starptautisko kravu pārvadājumu veikšanai, 5,3% – kravu pārvadājumiem Latvijas teritorijā, 8,4% – starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, 0,2% – pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai iekšzemē. Tāpat pērn par 1,2% ir palielinājies reģistrēto kravas transportlīdzekļu skaits, bet autobusu skaits ir sarucis par nepilniem 2%. Starptautiskajiem un iekšzemes kravu pārvadājumiem pērn bija reģistrēti 21 651 kravas transportlīdzeklis, bet pasažieru pārvadājumiem – 2459 autobusi.

Kravu pārvadātāji turpina atjaunot savu autoparku atbilstoši augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem – pārvadātāju rīcībā esošo Euro VI kategorijas transportlīdzekļu īpatsvars pērn sastādīja jau 41% no kopējā starptautiskajos komercpārvadājumos izmantotā autoparka, bet Euro V – 27%. Tas ir vērtējams kā ļoti augsts rādītājs, salīdzinot ar kopējo situāciju Eiropas Savienībā.

Lai Latvijas autopārvadātāji varētu veikt starptautisko pārvadājumus, ir jāsaņem konkrētas valsts atļauja, ja to paredz divpusējais nolīgums. Pērn tika veikta atļauju apmaiņa ar 33 valstīm. Latvijas pārvadātājiem tika izsniegtas 86 669 vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļaujas, kas ir par 0,2% vairāk nekā 2018. gadā. Pieprasītākās atļaujas bija uz Krieviju (pārvadātājiem tika izsniegtas 59 586 atļaujas), Baltkrieviju (20 787 atļaujas), Kazahstānu (1800 atļauju), Ukrainu (1339 atļaujas), Turciju (558 atļaujas) un Poliju (533 atļaujas).

Lai, piemēram, komersanti, valsts vai pašvaldību institūcijas, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības vai nodibinājumi varētu pārvadāt personas vai kravu savām vajadzībām, ir nepieciešams pašpārvadājumu sertifikāts. Pērn tika izsniegti 4083 pašpārvadājumu sertifikāti, kas ir par 1,3% vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt izsniegto digitālo tahogrāfa karšu skaits ir samazinājies par nepilniem 1,8%; pērn kopumā izsniegtas 10 758 kartes.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485 
E-pasts: zane.plone@atd.lv 

Ieteikt šo rakstu