No 6. novembra ATD Klientu apkalpošanas centriem mainīts darba laiks

Ņemot vērā ATD klientu aptaujā izteiktās vēlmes atsevišķās nedēļas dienās nodrošināt par 1 stundu garāku ATD Klientu apkalpošanas centru (KAC) darba laiku, no 6. novembra līdz 31. decembrim ATD īstenos pilotprojektu, kurā KAC darba laiki tiks pielāgoti aptaujā izteiktajām klientu vēlmēm. Pēc pilotprojekta noslēguma tiks lemts, vai šādu darba laiku saglabāt arī turpmāk.

 

Visu ATD KAC darba laiks no šī gada 6. novembra līdz gada beigām:

  • pirmdienās - no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (vienu stundu garāks);
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 (kā līdz šim);
  • piektdienās – no plkst. 8.30 līdz 15.30 (vienu stundu īsāks).

Izņēmumi:

  • 20. novembris ir pārceltā brīvdiena, tāpēc tajā nedēļā pagarinātā darba diena būs otrdiena, 21. novembris, kad klientus pieņemsim no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30;
  • 27. decembris ir pagarinātā darba diena, klientus klātienē pieņemsim līdz plkst. 17.30.

ATD informatīvais tālrunis (67280485) klientiem pirmdienās un 21. novembrī, 27. decembrī būs pieejams kā līdz šim – no plkst. 08.30. līdz plkst. 16.30, bet piektdienās – līdz plkst. 15.30 (vienu stundu mazāk).

 

ATD juridisko un fizisko klientu aptauja tika veikta šī gada augustā un septembrī, piedaloties 384 respondentiem. Vidēji 40% no katra ATD KAC klientiem izteica vēlmi saņemt klātienes pakalpojumus pēc plkst. 17.00, lai varētu ieplānot vizīti pēc sava darba laika vai tā beigās. Aptauja parādīja, ka Rīgas KAC klienti biežāk dod priekšroku pakalpojumu saņemšanai e-vidē, savukārt reģionos – klātienē. Lai gan ATD e-pakalpojumus klienti novērtē, neliela daļa jeb 12% tos neizmanto un joprojām vēlas doties uz KAC centriem personīgi.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 29660153

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv


Ieteikt šo rakstu