Izmaiņas VSIA Autotransporta direkcija maksas pakalpojumu cenrādī; tiks noteikta sniegto pakalpojumu priekšapmaksa

Lai radītu efektīvāku un kvalitatīvāku klientu apkalpošanu, kā arī veidotu labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai autopārvadājumu jomā, no 2019. gada 1. janvāra gaidāmas izmaiņas VSIA Autotransporta direkcija pakalpojumu cenrādī. Turpmāk par kravu un pasažieru komercpārvadājumu speciālo atļauju jeb licenci būs nepieciešams maksāt tikai valsts nodevu. Tāpat tiks noteikta sniegto pakalpojumu priekšapmaksa, bet no nākamā gada 1. marta būs iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini.

Precizējot normas, kas nosaka cenrādī iekļautos pakalpojumus, 2018. gada 18. decembrī Ministru kabinetā tika pieņemts, ka no 1. janvāra par speciālās atļaujas saņemšanu (kā arī tās atkārtotas saņemšanas gadījumā) vajadzēs maksāt tikai valsts nodevu. Cenrādī veiktie grozījumi attieksies uz licencēm, kuras saņem pārvadātāji, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem, kravas komercpārvadājumus ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumus ar vieglām automašīnām.

Lai atvieglotu pakalpojumu saņemšanu, to cenas tiks izteiktas veselos skaitļos, noapaļojot līdz veselam eiro. Tajā pašā laikā būs pilnveidotas vairākas cenrāža pozīcijas, piemēram, tiks precizēts formulējums pašpārvadājumu sertifikāta pārreģistrācijai tā darbības laikā.

Uzlabojot klientu apkalpošanu, kā arī lai tiktu nodrošināts, ka samaksa ir veikta, no 1. janvāra attiecīgais pakalpojums tiks sniegts tad, kad pieteicēja norēķins būs saņemts uzņēmuma kontā. Lai maksājumi būtu drošāki, kā arī varētu izvairīties no iespējamiem naudas uzglabāšanas un inkasācijas riskiem, no 1. marta Autotransporta direkcijas klientiem par pakalpojumiem būs iespēja maksāt, izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķinus – veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. Tādā veidā tiks samazināti ar skaidras naudas apriti saistītie drošības riski, piemēram, zādzības un viltotas naudas iespējamība.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578

 


Ieteikt šo rakstu