Informācija par Valsts SIA “Autotransporta direkcija” saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu