Informācija juridiskajām personām par iesniedzamajām pilnvarām

Informējam, ka Autotransporta direkcijas juridiskām personām sniegtos pakalpojumus var saņemt vienīgi juridiskās personas amatpersona vai juridiskās personas pilnvarotā persona, iesniedzot pilnvaras oriģinālu vai pilnvaras apliecinātu kopiju.

Iesniedzot pilnvaras apliecinātu kopiju, Autotransporta direkcija ir tiesīga lūgt uzrādīt dokumenta oriģinālu. Pilnvaras oriģināla uzrādīšana nav nepieciešama, ja tiek uzrādīta notariāli apliecināta pilnvaras kopija.


Ieteikt šo rakstu