Gada pārskata iesniegšana

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.156 (2006.gada 21.februāris) viens no kravu drošības padomnieka pienākumiem ir nodrošināt ikgadējās atskaites sagatavošanu par komersanta darbību bīstamo kravu pārvadāšanas jomā.

Sākot ar  2011.gada 1.maiju, drošības padomnieks (konsultants) sagatavo, un līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz komersantam gada pārskatu (2.pielikums). Pārskatu līdz kārtējā gada 1. aprīlim komersants iesniedz Valsts policijā.

Valsts policijas
Galvenās Kārtības policijas pārvaldes
Satiksmes uzraudzības un koordinācijas birojā
Rīgā, Stabu ielā 89, 117. kab.
tel. 67208378.

 

Pārskats jāiesniedz divos eksemplāros, jo vienu eksemplāru paraksta Valsts policijas darbinieks un atdod iesniedzējam.

Tālrunis konsultācijām: 67280485


Ieteikt šo rakstu