ETMK rokasgrāmata

Autotransporta direkcija informē, ka no 2014.gada 1.janvāri spēkā stājušās izmaiņas ETMK atļauju izmantošanas rokasgrāmatā. 

Ar jaunās ETMK atļauju izmantošanas rokasgrāmatas izmaiņām angļu, franču un krievu valodā var iepazīties šeit: http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/quota.html

Pieejami arī atsevišķu ETMK rokasgrāmatas punktu skaidrojumi, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.


Ieteikt šo rakstu