Digitālā tahogrāfa vadītāja karšu sadarbspēja ar viedo tahogrāfu V2

No Eiropas Komisijas ir saņemta informācija, ka konstatētas problēmas saistībā ar pirmās paaudzes un otrās paaudzes V1 digitālā tahogrāfa vadītāja karšu sadarbspēju ar viedo tahogrāfu V2. Viedais tahogrāfs V2 savā atmiņā automātiski saglabā robežšķērsošanu, bet vadītāja kartē nē, tāpēc - lai nodrošinātu datu esamību iepriekšējās paaudzes / versijas vadītāja kartē, transportlīdzekļa vadītājam ir jāapstājas un jāievada robežšķērsošanas valsts manuāli.

Lai manuālā robežšķērsošanas valsts ievade nebūtu jāveic un tā saglabātos automātiski,  transportlīdzekļa vadītājam ir jānomaina rīcībā esošā karte uz otrās paaudzes V2 karti.


Ieteikt šo rakstu