Digitālā tahogrāfa sistēma

Kravu un pasažieru autopārvadājumos jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija, jābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu. To paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.561/2006 (2006.gada 15.marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85.

Digitālais tahogrāfs paredzēts tikai jaunajiem automobiļiem. Transportlīdzekļi, kuriem ir analogie tahogrāfi, tuvākajā nākotnē ar digitālo tahogrāfu jāaprīko nebūs, izņemot gadījumus, ja tahogrāfs neatgriezeniski sabojājies un to salabot nav iespējams. Jaunā regula pilnībā stājās spēkā 2007.gada 11.aprīlī, bet Regulas 27.pants nosaka, ka transportlīdzekļos, kuri pirmo reizi tiks reģistrēti un izmantoti komercpārvadājumos, kā arī pašpārvadājumos, digitālais tahogrāfs ir obligāta prasība jau no 2006.gada 1.maija. Šīs prasības izpilde ir priekšnosacījums, lai saņemtu Valsts SIA Autotransporta direkcija izsniegtās licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikātus.


Ieteikt šo rakstu