ATD izsniedz atļauju uzņēmumam Lux Express komercreisu veikšanai maršrutā Liepāja-Rīga-Daugavpils

ATD ir izsniegusi atļauju uzņēmumam Lux Express komercreisu veikšanai maršrutā Liepāja-Rīga-Daugavpils. Savukārt lēmumu par jauna komerciālā maršruta izveidošanu jau iepriekš pieņēma Sabiedriskā transporta padome (STP) ar mērķi veicināt paaugstināta servisa pakalpojuma sniegšanu Latvijas reģionālajā sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Minētās maršruta atļaujas izsniegšana nozīmē, ka tirgū ienāk pārvadātāji, kas saskata potenciālu komercdarbībai sabiedriskā transporta tirgū un spēj nodrošināt paaugstinātākas komforta klases piedāvājumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā bez valsts dotācijas. ATD izsaka cerību, ka šāds papildus piedāvājums spēs piesaistīt arī citas klientu grupas sabiedriskajam transportam, tādējādi veicinot paradumu maiņu un pasažieru skaita pieaugumu sabiedriskā transporta sistēmā kopumā.

Lai sabalansētu komerciālo maršrutu pakalpojumu sniegšanu ar valsts dotētajiem autobusu maršrutiem, ir izveidots noteikts laika intervāls, kas nedrīkst būt mazāks par 20 minūtēm starp valsts dotētajiem maršrutiem un komerciālajiem maršrutiem.

Atbilstoši STP lēmumam šobrīd maršrutus uz komerciāliem principiem var izpildīt savienojumā Rīga – Salaspils, Rīga – Liepāja un Rīga – Daugavpils. ATD ir veikusi tirgus izpēti komercpārvadājumu turpmākajai attīstībai. Aptaujātie pārvadātāji ir izteikuši interesi nākotnē veikt komercpārvadājumus arī maršrutos no Rīgas uz Ventspili, Rēzekni, Valmieru, Gulbeni un Balviem. Tāpat plānots, ka tuvākajā STP sēdē tiks izskatīta komerciālā maršruta no Rīgas starptautiskās lidostas uz galvaspilsētas centru atvēršana.

ATD atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu” jauna komerciālā maršruta (reisa) izveidošanu vai esoša komerciālā maršruta (reisa) grozīšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību.

Vienlaikus Autotransporta direkcija atgādina, ka, veicot sabiedriskā transporta pakalpojumus uz komerciāliem principiem:

  • Pārvadātājs pats nosaka pārvadājuma (biļetes) cenu un atlaižu politiku;
  • Pārvadātājs var veikt grozījumus reisos – kursēšanas grafikos, shēmās un apkalpojamo pieturu klāstā, galapunktos;
  • Pārvadātājs var ierosināt neierobežotu skaitu jaunu reisu, ko izpildīt;
  • Pārvadātājam jāizpilda minimālās tehniskās transportlīdzekļu un kvalitātes prasības reisu apkalpošanā, kas noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 486 “Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu”.

 

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv


Ieteikt šo rakstu